Kritiky.cz > Filmové recenze > Za nový žánr slovenského filmu se představilo road movie Stanko

Za nový žánr slovenského filmu se představilo road movie Stanko

156344 1267437789951091 3533484897008168864 n

Film se natá­čel čty­ři roky, hrá­li v něm neher­ci mimo hlav­ní posta­vu v podá­ní Petera Kočana ali­as Stanka, kte­rý pro­zra­dil, že scé­nář neče­tl dodnes. Přál si to tak reži­sér.

Někdy i cesta nemusí být cíl, řekl o filmu herec Peter Kočan (na snímku ) o filmu Stanko.
Někdy i ces­ta nemu­sí být cíl, řekl o fil­mu herec Peter Kočan (na sním­ku ) o fil­mu Stanko.

„Na začá­tek bych chtěl omlu­vit reži­sé­ra Rost’u Boroša, že na dneš­ní deba­tu nepři­šel, ale leží v nemoc­ni­ci. Nijak zvlášť mě to nepře­kva­pu­je, pro­to­že nás po celou dobu natá­če­ní potká­va­la jed­na smů­la za dru­hou. Film se natá­čel čty­ři roky a vlast­ně jsem ani nevě­řil tomu, že se nám poda­ří ho někdy dokon­čit.“ Řekl na úvod deba­ty po skon­če­ní fil­mu herec Peter Kočan.

Filmový Stanko byl hostem letošního Finále Plzeň.
Filmový Stanko byl hos­tem letoš­ní­ho Finále Plzeň.

Stanko je Italský zlo­dě­jí­ček a mafi­án, teda aspoň se tak sám nazý­vá, pro­to­že o své pova­ze drs­né­ho mafi­á­na pře­svěd­ču­je silác­ký­mi ges­ty pře­de­vším sám sebe. Daleko více je totiž ztra­ce­ná exis­ten­ce, kte­rý žije na far­mě a je pořád bez peněz. Když mu míst­ní boss Paolo, kte­rý obcho­du­je s bílým masem slí­bí něja­ké pení­ze za to, že při­ve­ze něja­ké ženy ze Slovenska, sou­hla­sí. A tak se vydá­vá na ces­tu. Nalákat na prá­ci něja­ké “ bílé maso „, ale mís­to toho se potká­vá s tři­nác­ti­le­tou hol­kou, kte­rá tou­ží po tom navští­vit svo­jí mat­ku, kte­rá zača­la nový život a o dce­ru nemá zájem...

Současný Slovenský film zaží­vá po vel­kým útlu­mu zno­vu boom a tak pod­po­ro­ván slo­ven­skou audi­o­vi­zí, kte­rá chce pod­po­řit reži­sé­ry v natá­če­ní nových žánrů, vznik­la tato Road movie. Film, kte­rý se natá­čel od roku 2012 a pre­mi­é­ru měl loni ve Varšavě je inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem reži­sé­ro­va strý­ce, kte­rý žil Italské far­mě, měl finanč­ní pro­blémy a pohy­bo­val se v pro­stře­dí, kde se obcho­do­va­lo se žena­mi. Když o něco poz­dě­ji potkal mla­dou dív­ku, kte­rá v nai­vi­tě dob­ré­ho výděl­ku v zahra­ni­čí skon­či­la v bor­de­lu, řekl si že by to moh­lo být dob­rý námět z pro­stře­dí obcho­du s “ bílým masem“. Držel se myš­len­ky nato­čit posta­vu dvou život­ních out­se­i­de­rů, kte­rý ač mají jiné plá­ny, je život­ní okol­nos­ti sve­dou dohro­ma­dy.

Film je i přes smut­né téma mezi­lid­ských vzta­hů spí­še kome­dií, kte­ré vévo­dí vtip­ná posta­va Stanka, kte­ré­ho si pros­tě ve fil­mu nejde neob­lí­bit. At“ dělá coko­liv špat­né­ho, vše jsem mu odpus­ti­la. Herec si scén­ky vymýš­lel sám a byli to nej­lep­ší na co se na fil­mu dalo dívat. Mínus dávám začát­ku fil­mu, kde neby­li titul­ky u začát­ku děje, když mlu­vil s bos­sem Paolem a taky občas­né nudě z poma­lé­ho děje.

Kudy se vydat na správnou cestu i tu životní?
Kudy se vydat na správ­nou ces­tu i tu život­ní?

Hodnocení : 60 %

Slovenská repub­li­ka, 2016, Road movie, 79 minut

režie : Rast’o Boroš

scé­nář : Rast’o Boroš

kame­ra : Ivo Miko

pro­du­cent : Barbara Harumová Hessová

Hráli : Peter Kočan, Ivana Kalonošová, Marcel Bobák, Terézie Paprčková aj.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 20106. února 2012 También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 2010 Indiáni v Bolívii se nikdy neměli zrovna dobře. Nejdřív přijeli ti divní lidé s pobledlými tvářemi a začali si brát jejich půdu, zlato (čert jej vem, všude ho přece bylo plno) a […]
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Wild (Divočina) 201412. července 2015 Wild (Divočina) 2014 Reese Whiterspoon jsem měl dlouho zafixovanou jako takovou dost "blbou" herečku, která hraje ve filmech, na něž se v lepším případě JEN nejde dívat. Omyl. Mea maxima culpa! Obecně […]
  • Bez kalhot XXL - 50%20. července 2015 Bez kalhot XXL - 50% Po třech letech od prvního dílu přichází do českých kin jeho pokračování s názvem Bez kalhot XXL. Vážný příběh anebo zajímavou zápletku u tohoto filmu rozhodně nehledejte. Jedná se o […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Pojedeme k moři (2014)27. dubna 2014 Pojedeme k moři (2014) Jirka Mádl je typ člověka, o kterém byste řekli, že neumí do pěti počítat a on vás pak překvapí tím, jak zvládne používat integrály a derivovat. To je potom šok... Pozitivní šok. Mádla […]
  • Děsnej doják29. dubna 2006 Děsnej doják Pod scénář Děsného dojáku se podepsali dva z 6 autorů Scary Movie. Dokonce se tím chlubil trailer. Dá se tak odhadovat, že Date Movie měl zaplnit časovou mezeru mezi třetím a čtvrtým dílem […]
  • Americký sniper6. března 2015 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […]
  • Když si Chuck bral Larryho - I Now Pronounce You Larry & Chuck11. března 2008 Když si Chuck bral Larryho - I Now Pronounce You Larry & Chuck Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […]
  • PUSINKY20. dubna 2007 PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama.První zamyšlení nad tímto filmem bych asi věnovala jeho přístupnosti, která je označna dvěma pé, tedy PP […]