Kritiky.cz > Novinky na webu > Nový Web

Nový Web

Tak 28.7.2003 jsem zpro­voznil nový web...


Tak 28.7.2003 jsem zpro­voznil nový fil­mo­vý maga­zín. Jak jste si urči­tě všimli, tak neza­čí­nám úpl­ně od nuly. Tyto strán­ky jsou pokra­čo­va­te­li strá­nek www.kinofil-cz.com, kte­ré jsem se roz­ho­dl k 1.8.2003 uzavřít a veš­ke­ré recen­ze k novým fil­mům nalez­ne­te pou­ze zde. Archív člán­ků, kte­ré jste moh­li číst na sta­rých strán­kách samo­zřej­mě exis­tu­je a nechá­vám ho samo­zřej­me i na nových.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,12070 s | počet dotazů: 227 | paměť: 52643 KB. | 18.05.2021 - 23:06:05
X