Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let

nový tajný dení hendrika groena

Populární holand­ský sta­řík Hendrik Groen je zpět! Po roce se roz­ho­dl opět vrá­tit ke své­mu dení­ku a zazna­me­ná­vat všech­no, co se děje v domo­vě důchod­ců, ve kte­rém trá­ví stá­ří. Pořád nemů­že zapo­me­nout na milo­va­nou Eefje a stá­le čas­tě­ji pře­mí­tá o živo­tě a smr­ti.

Navzdory tomu se Hendrik nevzdá­vá! Uvědomuje si, že čas je nemi­lo­srd­ný, a pro­to se roz­hod­ne dny, kte­ré mu ješ­tě zbý­va­jí, pro­žít napl­no. Se svým anar­chis­tic­kým klu­bem Staří-ale-ne-mrtví, do kte­ré­ho byli při­ja­ti dva nováč­ci, i nadá­le pod­ni­ka­jí výle­ty, navště­vu­jí nejrůzněj­ší restau­ra­ce a ochut­ná­va­jí jíd­la z celé­ho svě­ta. Nevěnují se jenom zába­vě, ale roz­hod­nou se kan­di­do­vat do Řady oby­va­tel, aby moh­li zlep­šit život v domo­vě důchod­ců a pro­to­že se jim zdá, že ředi­tel­ka jim jis­té sku­teč­nos­ti zata­ju­je, poku­sí se zjis­tit, zda jejich domo­vu hro­zí zavře­ní - a pokud ano, udě­la­jí všech­no pro­to, aby se tak nesta­lo.

Pokud hle­dá­te napí­na­vé čte­ní, kte­ré má spád, Hendrikovu dení­ku na chuť nepři­jde­te. Tak jako život v domo­vě důchodců i pří­běh ubí­há poma­ly a občas mono­ton­ně, vysky­tu­jí se v něm úva­hy důchodců o sou­čas­né době, vzpo­mín­ky na minu­lost a to všech­no je protka­né vese­lý­mi zážit­ky a plá­ny klu­bu Staří-ale-ne-mrtví, díky kte­rým kni­ha nepůsobí depre­siv­ně, ale uka­zu­je, že i v stá­ří může být život v rám­ci mož­nos­tí dob­ro­druž­ný.

Hlavní hrdi­no­vé jsou sym­pa­tič­tí a plní chu­ti do živo­ta. Jejich pro­ti­kla­dem jsou nek­te­ří pro­tiv­ní důchod­ci, kte­ří se věč­ně na něco stě­žu­jí a všech­no jim při­pa­dá špat­né - kro­mě jich samot­ních. Prostřednictvím Hendrikových zápisků si z nich autor dělá legra­ci a paro­du­je jejich cho­vá­ní, tak­že i když je kni­ha spí­še hor­ko­slad­ká, tyhle čás­ti vás roze­smě­jí.  Závěr vás zase roz­plá­če, a i když už od půlky kni­hy víte, že se ta udá­lost sta­ne, stej­ně je to moc smut­né. Příběh ale není uza­vře­ný - není napří­klad jas­né, zda uspě­je plán na záchra­nu domo­va - tak­že je mož­né, že se dočká­me pokra­čo­vá­ní.

Hodnocení: 100%

NOVÝ TAJNÝ DENÍK HENDRIKA GROENA, 85 LET

Autor: Hendrik Groen

Originální název: Zolang er leven is: het twee­de gehe­i­me dag­bo­ek van Hendrik Groen, 85 jaar

Překlad: Lucie Doležilová

Vydáno: XYZ, 2018

Počet stran: 432

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […] Posted in Recenze knih
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […] Posted in Recenze knih
  • Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské25. června 2019 Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské Když měla Helga Pollak 12 let, deportovali ji i s otcem Otto Pollakem do ghetta v Terezíně. Od 27. ledna 1943, až do svého transportu do Osvětimi 23. října 1944, žila v dívčím domově L […] Posted in Recenze knih
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,82507 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53242 KB. | 02.12.2021 - 16:10:56