Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!

2018 07 09 Kamenak TMA 0828

Stovky vti­pů a hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. To je dnes už všem dob­ře zná­mý Kameňák. Je záru­kou bujaré­ho vese­lí a dob­ré nála­dy. Televize Nova ho pro své divá­ky při­chys­ta­la v nové podo­bě – jako seri­ál, kte­rý jim již od pát­ku 22. úno­ra ve 20.20 hodin začne zpří­jem­ňo­vat páteč­ní veče­ry. Příznivci Kameňáku se tak mohou těšit na své oblí­be­né hrdi­ny v  čele s Václavem Vydrou, Pavlem Kikinčukem, Veronikou Žilkovou, Martinem Dejdarem, Alicí Bendovou, Oldřichem Navrátilem, Michalem Novotným, Zuzanou Slavíkovou a řadou dal­ších.

„Dnešní doba je plná stre­su. Mysl si pro­to chce odpo­či­nout, odre­a­go­vat se a roz­ve­se­lit. A to je důvod, proč jsme pro naše divá­ky při­pra­vi­li ten­to humor­ný seri­ál. Věříme, že se na něj budou kaž­dý týden těšit,“ uvá­dí ke vzni­ku seri­á­lo­vé­ho Kameňáku kre­a­tiv­ní pro­du­cent TV Nova Evžen Gogela„Smutné věci dostá­va­jí člo­vě­ka do skep­se, zatím­co smát se vti­pům a his­tor­kám lze done­ko­neč­na. Veselá nála­da mož­ná rych­le pře­jde, ale nikdy neo­mr­zí,“ dodá­vá.

V seri­á­lu hra­ju uči­tel­ku Vlastičku, sta­rou pan­nu. A musím říct, že jsem se této komic­ké posta­vy zhos­ti­la s nad­še­ním, pro­to­že sama mám vel­kou rodi­nu a žiju napros­to odliš­ným živo­tem,“ vyja­dřu­je se ke své seri­á­lo­vé posta­vě Veronika Žilková. Ztvárnila zde jed­nu z hlav­ních rolí.

Děj seri­á­lu vychá­zí ze stej­né­ho zákla­du jako pře­de­šlé fil­my zalo­že­né na anekdo­tách. Odehrává se v Kameňákově, v němž sedí na rad­ni­ci sta­ros­ta Pepa Novák (Václav Vydra). Se svým zástup­cem Bohoušem Beránkem (Pavel Kikinčuk) poda­jí při­hláš­ku do celo­re­pub­li­ko­vé sou­tě­že Pozitivní měs­to roku. Ministerstvo sli­bu­je vítě­zi sto mili­o­nů korun. Soutěžící však musí spl­nit řadu klad­ných kri­té­rií, jako jsou ros­tou­cí počet oby­va­tel, dob­rá zdra­vot­ní péče, roz­vi­nu­tý kul­tur­ní, spo­le­čen­ský a spor­tov­ní život nebo čis­to­ta, což se Kameňákovu oprav­du nikdy neda­ři­lo. Ovšem sta­ros­ta je scho­pen obě­to­vat pro vítěz­ství v sou­tě­ži napros­to vše…

Více na Kritiky.cz
Kid Icarus: Uprising - andílek Pita opět v akci! Fanoušci andílka Pita si teď povyskočí radostí, protože Nintendo vyslyšelo prosby fanoušků...
Rittermann Antje: Jednoduše ze dřeva Bylo vám někdy líto starého nevyužitého dřeva a říkali jste si, co všechno by se z něj a...
Koncert: ZZ Top, Kiss – Praha 2019 (End of the Road World Tour) V polovině června se Praze a okolí naskytla zvláštní a velmi neodolatelná příležitost. Do ...
Jannie Garth Jennie, celým jménem Jennifer Eve Garth se narodila 3.4.1972 v Urbaně, Ilinois v USA. Matka Car...
Percy Jackson: Moře nestvůr Percy Jackson se necítí jako hrdina. Tento pololidský syn Poseidona – řeckého boha moře – ...


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kameňák (TV seriál) - ukázka s prvního dílu19. února 2019 Kameňák (TV seriál) - ukázka s prvního dílu
  • Kameňák (TV seriál) - Hlavní postavy19. února 2019 Kameňák (TV seriál) - Hlavní postavy
  • Fotograf19. června 2019 Fotograf V příběhu se vracíme k některým osudovým křižovatkám turbulentního života hlavního hrdiny (Karel Roden), člověka, který je obdařen nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. Všechny […]
  • Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově!29. března 2019 Martin Dejdar vstupuje do seriálu Specialisté na Nově! Od 1. dubna se mohou diváci televize Nova těšit na novinku v detektivním seriálu Specialisté, kterému jsou věnovány pondělní večery. Vedení zkušeného týmu pražských kriminalistů se nově […]
  • Slunce, seno, jahody – česká klasika11. srpna 2018 Slunce, seno, jahody – česká klasika Kultovní česká komedie, kterou každý Čech mohl vidět už několikrát, ale stejně se na ni rád podívá ještě jednou. Režisérovi Zdeňku Troškovi se podařilo natočit film, který v televizi běží […]
  • Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70%30. března 2012 Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - 70% Po toužení fanoušků jednoho z nejlepšího seriálů poslední doby na TV Nova Okresního přeboru se rozhodl režisér natočit i celovečerní film. Napadl ho dobrý nápad v tom, že nejdůležitějším […]
  • Kozí příběh se sýrem - O filmu6. října 2012 Kozí příběh se sýrem - O filmu Koza s hlasem Jiřího Lábuse se vrací v novém příběhu Do kin se v české animované 3D komedii Kozí příběh se sýrem vrací oblíbená postava prostořeké Kozy s hlasem Jiřího Lábuse. V […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí Náročnost projektu Hurvínek a kouzelné muzeum charakterizují čísla a fakta Jak dlouho trval vznik filmu – od prvního nápadu po premiéru? Celkem to bylo dlouhých 9 let. První vážně míněný […]
  • BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu!29. prosince 2014 BABOVŘESKY 3 vtrhnou do kin už v lednu! Třetí pokračování komedie BABOVŘESKY 3 mohou ale diváci vidět už o letošním Silvestru. V síti multikin CINESTAR mohou prožít Silvestr s Babovřeskami 3, jako speciální předpremiéru komedie […]
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví Obě hlavní postavy filmu Hurvínek a kouzelné muzeum namluvil Martin Klásek. Další postavy oživili osvědčení dabéři – Martin Dejdar, Petr Rychlý, Ota Jirák, Vilém Udatný nebo Jiří […]