Kritiky.cz > TV Tipy > Nový domov Švýcarsko 22. 8. v 17.05 hodin na ČT2

Nový domov Švýcarsko 22. 8. v 17.05 hodin na ČT2

ND
ND
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nové živo­ty čes­ko­slo­ven­ských emi­gran­tů

Jak začí­na­li v cizí zemi Čechoslováci, kte­ří se po osma­še­de­sá­tém roz­hod­li emi­gro­vat do Švýcarska? S prázd­ný­ma ruka­ma, ale s nadě­jí na lep­ší budouc­nost. Jak postup­ně vyu­ži­li výho­dy, kte­ré jim Švýcarsko nabíd­lo a jak splá­ce­jí své nové domo­vi­ně její pří­vě­ti­vost? Film uka­zu­je nové živo­ty tří výraz­ných osob­nos­tí čes­ko­slo­ven­ské emi­gra­ce ve Švýcarsku: Irena Brežná je úspěš­nou spi­so­va­tel­kou, Jiří Dvořák mezi­ná­rod­ně uzná­va­ným neu­ro­lo­gem a Jaroslav Krupička býval zná­mým hoke­jis­tou. „Impulsem k opuš­tě­ní jejich původ­ní vlas­ti byla oku­pa­ce sovět­ský­mi a dal­ší­mi voj­sky v srpnu 1968, v nové zemi začí­na­li od nuly, ale díky své píli a pocti­vos­ti se rych­le pro­sa­di­li v růz­ných obo­rech. Diváci pozna­jí jejich nové začát­ky a mají také šan­ci vstou­pit do jejich sou­kro­mí a rodin­né­ho kru­hu,“ říká dra­ma­turg čes­ké­ho zně­ní Jan Handl.

scé­nář, režie a námět: Helen Stehli Pfisterová dra­ma­tur­gie: Jan Handl (čes­ké zně­ní) kame­ra:

Laurent Stoop, Frank Messmer pro­du­cent: Stehli Productions Gmbh kopro­du­cent: SRF

v pořa­du vystu­pu­jí: Helen Stehli Pfisterová, Irena Brežná, Jiří Dvořák, Jaroslav Krupička, Kai Geerk, Hans Mumenthaler, Babette Dvořák-Kislingová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31905 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61627 KB. | 28.09.2023 - 00:07:01