Nový dokumentární seriál, který se pokouší rozptýlit obavy lidí z odchodu z tohoto světa. Od 22. ledna bude seriál vysílat ČT2 každý čtvrtek ve 22 hodin.

Brána smr­ti nabí­zí divá­kům zce­la jiný pohled na smrt, než je běž­né. Většina lidí má ze smr­ti strach, je to pro ni téma depre­siv­ní a scho­vá­vá se před ní. V seri­á­lu však pozná­me, že lidé napříč his­to­rií i kul­tu­ra­mi vět­ši­nou pojí­ma­jí život a smrt jako pro­mě­ny věč­né­ho bytí. K pokra­čo­vá­ní živo­ta po smr­ti se hlá­sí i mno­zí moder­ní věd­ci a odbor­ní­ci – zjiš­ťu­jí, že po smr­ti je to vlast­ně mno­hem zají­ma­věj­ší. Zároveň v seri­á­lu najde­me inspi­ra­ci, jak se vypo­řá­dat s odcho­dem blíz­kých, jak se při­pra­vit na vlast­ní smrt i jak vlast­ně žít.

„Jde o nej­dů­le­ži­těj­ší téma v lid­ském živo­tě, přes­to se kolem něj cho­dí po špič­kách. Strach ze smr­ti umož­ňu­je mani­pu­lo­vat s lid­mi. A pro­to si mys­lí­me, že by jej veřej­no­práv­ní tele­vi­ze měla lidem uka­zo­vat, aby se pře­sta­li bát. Aby se na smrt podí­va­li jako na brá­nu, kte­rou se nejen odchá­zí, ale také při­chá­zí. Protože zku­še­nos­ti lidí napříč časem, kul­tu­ra­mi a ide­o­lo­gi­e­mi uka­zu­jí, že setká­ní se smr­tí bývá impul­sem k netu­še­né kva­li­tě živo­ta,“ odpo­ví­dá dra­ma­turg Antonín Trš na otáz­ku, proč se pus­ti­li do tak­to slo­ži­té­ho téma­tu. A k tomu, zda natá­če­ní nějak změ­ni­lo jeho vlast­ní pohled na umí­rá­ní, dodá­vá: „Ano, urči­tě změ­ni­lo. Přestat se bát je osvo­bo­zu­jí­cí.“


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • VyVolení končí...14. prosince 2005 VyVolení končí... Je to tak, po dlouhých třech měsících a několika dnech navrch (114 dní dohromady, pokud se nepletu) skončila reality show VyVolení. Přestože se mnoho lidí dušovalo, že na pořady podobného […]
  • Bond, James Bond aneb jak jsem byl u toho18. června 2006 Bond, James Bond aneb jak jsem byl u toho Svět filmu. Pro obyčejného smrtelníka něco kouzelného, mystického, fascinujícího, snového. Jenže jak to tak bývá, realita je od představ hodně vzdálená. A nebylo tomu jinak ani u vzniku […]
  • Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem!22. srpna 2019 Úsvit - Pohádka pro dospělé je za rohem! Jestli si myslíte, že jde o nějaké čuňačinky, tak to ani omylem. A nebo vlastně jo, vaším omylem! Projekt Úsvit už je celkem dost slouho na papíře a docela dlouho měl být minisérií. A […]
  • Úsvit planety opic28. července 2014 Úsvit planety opic V Úsvitu planety opic je rozrůstající se smečka geneticky pozměněných opů, vedených šimpanzem Caesarem, ohrožována skupinou lidí, kteří přežili účinky devastujícího viru, jenž se rozšířil […]
  • Hráči8. února 2019 Hráči Hrával jsem před časem na internetu online verzi jedné populární karetní hry. Byla to docela zábava, protože lidských zdrojů (rozuměj spoluhráčů) se ne vždy dostává v adekvátní míře. […]
  • SKŘÍTEK8. prosince 2004 SKŘÍTEK Po jednom z divácky nejúspěšnějších českých filmů posledních let Cesta z městaa netradičním dokumentu Z města cesta, přichází Tomáš Vorel s dalším celovečerním snímkem Skřítek. Režisér se […]
  • RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo8. března 2019 RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo Protože proto! Skončila jsem vždycky u podobné odpovědi, prostě ne ne ne – pro mě neskousnutelné téma. Ale Milan Kučera mě dostal otázkou, kterou trefil hřebíček na hlavičku. Zkuste se […]
  • Jan Kritik VS Virtuální realita24. června 2016 Jan Kritik VS Virtuální realita Virtuální realita..... Když, je to venku tak hrozné, že musíš vstupovat a uzavírat se, do svého světa virtuálního, který si vystavíš časem, jak sám potřebuješ, neboli, k podobě […]