Nový a moderní domov za pár kaček

Máte pocit, že váš domov by si zaslou­žil změ­nu? Necítíte se dob­ře ve svém domě a půso­bí na vás depre­siv­ně? Chtěli bys­te se nao­pak cítit lehce, svě­že a moder­ně? To půjde jen těž­ko, pokud se neod­hod­lá­te ke změ­ně.

Z mno­ha časo­pi­sů o byd­le­ní na nás všech­ny kou­ka­jí obráz­ky moder­ních inte­ri­é­ru, kte­ré půso­bí svě­že, moder­ně a ze kte­rých je cítit poho­da. Ne všich­ni ovšem máme finanč­ní pro­střed­ky k tomu, abychom si moh­li poří­dit nové pod­la­hy, okna a veš­ke­rý náby­tek. Divili bys­te se ovšem, jak málo sta­čí k tomu, aby byla změ­na k lep­ší­mu dosta­teč­ně vidět.

Nemusíte tedy měnit kompletně celý byt, stačí vyměnit jen pár doplňků.  

Máte strach, že bez cel­ko­vé rekon­struk­ce nedo­sáh­ne­te pří­liš vel­ké­ho efek­tu? Samozřejmě, že zbou­rá­ní celé­ho domu a posta­ve­ní nové­ho nebo vyhá­ze­ní opo­tře­bo­va­né­ho nábyt­ku a nákup nové­ho, by bylo efekt­něj­ší. Ovšem i malé změ­ny, pokud jsou udě­lá­ny dob­ře a pře­de­vším s roz­mys­lem, vám mohou pomo­ci změ­nit domov k nepo­zná­ní.

Co tedy udělat

Podívejte se tedy na vaši výmal­bu. Je sta­rá, zdi jsou oprýska­né a bar­vy na zdech nemo­der­ní? Kdysi se vám líbi­li oran­žo­vé zdi, pro­to­že se vám zdá­li moder­ní? Nyní ale bude lep­ší, když na oran­žo­vou zapo­me­ne­te a zvo­lí­te klid­ně i jen bílou výmal­bu. Byt bude půso­bit vět­ší, čist­ší a svě­žej­ší.

Vyměňte kobe­reč­ky v celém bytě, kou­pel­nou počí­na­je. Pořiďte je ve svět­lých bar­vách a vše laď­te do stej­ných odstí­nů. Dům bude půso­bit více kom­pakt­ně. Když v kou­pel­ně vymě­ní­te i ruč­ní­ky a doplň­ky jako jsou napří­klad nádob­ky na mýdlo, kar­táč­ky na zuby či růz­né dáv­ko­va­če, zís­ká­te dojem, že máte novou kou­pel­nu.

Pořiďte si pár nových obra­zů. Nechte si tře­ba udě­lat obra­zy z vlast­ních foto­gra­fií na foto­plát­no. Nebo si pořiď­te něja­ké obra­zy, kte­ré může­te poří­dit lev­ně v jakém­ko­li hob­by mar­ke­tu či vět­ším obcho­du s nábyt­kem.

Bytové tex­ti­lie – pol­štá­ře, záclo­ny, závěsy, ubru­sy, deky, pře­ho­zy – to vše může­te poří­dit za pár korun. Přitom výmě­na těch­to věcí, zvláš­tě pokud ji udě­lá­te ve stej­ném sty­lu a podob­ných bar­vách, vám zaří­dí, že se ve svém domě bude­te cítit skvě­le.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zahrada – místo, kde je nám dobře15. ledna 2020 Zahrada – místo, kde je nám dobře Zahrada u domu už neplní pouze funkci zásobárny ovoce a zeleniny na zimu, ale především má sloužit jako oáza, ve které si můžeme uzdravit unavené tělo i pocuchané nervy. Proto vzniká úplně […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Krásné vnitřní i venkovní prostory8. ledna 2020 Krásné vnitřní i venkovní prostory Samotná rekonstrukce, není žádný med. My to víme a tak vám nabízíme dokonalou a velmi moderní pomoc, kde vědět, jak hledat odborníky, jak si ušetřit čas i samotné finance. Máte rodinný […]
  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […]
  • Rekonstrukce obývacího pokoje8. února 2020 Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustili do jeho přeměny a vpustili jste tak do vašeho domova nový, svěží a moderní styl v podobě […]
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […]
  • Zkuste živé dekorace a závěsy21. listopadu 2019 Zkuste živé dekorace a závěsy Zdá se Vám, že je Váš byt „jakoby prázdný“? Přesto, že ho máte moderně a vkusně zařízený, přesto mu něco prostě chybí, a na nějaké malé sošky ve vitríně si nepotrpíte? Vyzkoušet můžete […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Česká architektura16. prosince 2019 Česká architektura Češi si získali ve světě velký věhlas v mnoha odvětvích lidské činnosti. Český člověk je totiž velmi pracovitý. Dokáže spojit manuální zručnost, preciznost informací i tvůrčí […]
  • Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit7. února 2020 Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit Koupíme si rodinný domek, byt či jakoukoliv nemovitost, ve které budeme trvale bydlet se svojí rodinou, ale stane se, že teď je potřeba investovat do částečné anebo kompletní […]