Overwatch si k olympijským hrám připravil nový obsah

tittle

Letní olym­pij­ské hry začí­na­jí v bra­zil­ské met­ro­po­li Rio De Janeiro už v sobo­tu a Overwatch si ten­to spor­tov­ní svá­tek nene­chá ujít. Tvůrci z Blizzardu si ke své onli­ne stří­leč­ce při­pra­vi­li pro fanouš­ky spe­ci­ál­ní akci s novým obsa­hem, kte­rá se inspi­ru­je prá­vě letoš­ní­mi Olympijskými hra­mi v Riu.

1

Speciální akce s názvem Summer Games potr­vá cel­kem tři týd­ny a hrá­čům umož­ní zís­kat více než stov­ku kos­me­tic­kých věcí, kte­ré budou tema­tic­ky ladě­ny do star­tu­jí­cí Olympiády. Dále se fanouš­ci této hry mohou těšit i na zbru­su nový her­ní mód s názvem Lúcioball, kte­rý jako by Rocket League z oka vypa­dl.

Lúcioball může­me nazvat tako­vým netra­dič­ně futu­ris­tic­kým poje­tím kla­sic­ké­ho fot­ba­lu. On to vlast­ně kla­sic­ký fot­bal je, ovšem s tím roz­dí­lem, že zde pro­ti sobě sto­jí dva týmy o třech hrá­čích, kdy kaž­dý z nich hra­je za Lúcia. Hra trvá vždy čty­ři minu­ty a vyhrá­vá ten tým, kte­rý zvlád­ne sou­pe­ři vstře­lit víc gólů. Mód se nápad­ně podo­bá Rocket League, jen v něm mís­to spe­ci­ál­ních autí­ček je Lúcia se svý­mi spe­ci­ál­ní­mi schop­nost­mi, kte­ré jsou upra­ve­né k tomu, aby sou­pe­ře neza­bi­ly, ale pomoh­ly sná­ze dostat balón do sou­pe­řo­vi brá­ny.

2

Lúcioball bude dostup­ný pou­ze ve for­mě Brawlu, dočas­né­ho módu. Na roz­díl od stan­dard­ních Brawlů však nezmi­zí za týden, ale až 22. srp­na. Letní olym­pij­ské hry skon­čí 21. Srpna, o den poz­dě­ji pak zmi­zí ze hry jak Lúcioball, tak spe­ci­ál­ní olym­pij­ské Loot Boxy. Ty jsou dal­ší vel­kou novin­kou v rám­ci Summer Games. Tyto Loot Boxy mají stej­nou cenu, liší se ale vzhle­dem a čás­teč­ně i jiným obsa­hem. Můžete v nich najít spous­tu nových věcí, od sprejů, emo­tů, high­li­ght inter, až po nové ski­ny a pro­fi­lo­vé iko­ny.

Všechen ten­to nový obsah je laděn do Letních olym­pij­ských her v Riu. Možnost zakou­pit nové Loot Boxy zmi­zí, spo­leč­ně s Lúcioballem, 22. srp­na. Všechny zís­ka­né věci, včet­ně těch olym­pij­ských, vám ale samo­zřej­mě zůsta­nou napo­řád. Veškeré nové olym­pij­ské věci nejdou, na roz­díl od vše­ho ostat­ní­ho, kou­pit za her­ní měnu. Získáte je tak jedi­ně zakou­pe­ním nových Loot Boxů. Důvodem tako­vé­ho ome­ze­ní je cíl vývo­já­řů nabíd­nout hrá­čům aktu­ál­ní sadu olym­pij­ských věcí jako něco vzác­né­ho, co nebu­de mít kaž­dý, a co bude půso­bit jedi­neč­ně a nepů­jde kou­pit kdy­ko­liv za lehce dostup­nou her­ní měnu.

3

Zdroje: PlayOverwatch.com

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Lara Croft and the Temple of Osiris17. května 2017 Lara Croft and the Temple of Osiris Hra zdarma pro Xbox One v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 15/06. https://youtu.be/gc0L1n1TP7g
  • LEGO Star Wars: The Complete Saga17. května 2017 LEGO Star Wars: The Complete Saga Hra zdarma pro Xbox 360 (Xbox One) v Xbox Live Gold. Dostupné:16/05 - 31/05. https://youtu.be/a446Mug8Wa4
  • Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny16. března 2016 Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny Herní společnosti Obsidian a Paradox Interactive v úterý oznámili svůj nový projekt, RPG s názvem Tyranny. Hra se bude odehrávat ve fantasy světě, který utrpěl obrovské škody díky […]
  • Vyzkoušejte si NHL 19 v betě. Máte na to poslední dva dny.31. července 2018 Vyzkoušejte si NHL 19 v betě. Máte na to poslední dva dny. Zase po roce nám vyjde v září nová NHL. Jako v předchozí roky nebude přinášet tolik novinek, jak by si hráči Xbox One a PS4 přáli. Nový engine nebude, nové týmy nebodou, pouze se doplní […]
  • Premiéra „MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT“30. října 2009 Premiéra „MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT“ Světová premiéra filmu proběhla v úterý 27. října v 18.00 hodin místního času v Los Angeles v Nokia Theatre L.A. LIVE. Tato slavnostní akce byla současně zahajovacím aktem pro více než 25 […]
  • FIFA 16 – Hodnocení hráčů 20-115. října 2015 FIFA 16 – Hodnocení hráčů 20-11 Zbývá nám poslední dvacítka hráčů, ale v tomto článku jich uvidíte pouze 10. 20. Philipp Lahm Hodnocení: 87 Již dlouhé roky je tento hráč věrný Bayernu Mnichov, proto mu hodnocení […]
  • Soupisky k MS 2017 pro NHL 093. července 2017 Soupisky k MS 2017 pro NHL 09 Fanoušci z EHAddons.eu po dlouhých měsících vydali soupisky k letošnímu MS 2017. Stahujte je také z našich stránek. Popis: Jedná se o soupisky ke květnovému MS 2017 v hokeji.U […]
  • Očekávání versus krutá realita: Nejhorší překvapení, která zažijete na dovolené14. dubna 2019 Očekávání versus krutá realita: Nejhorší překvapení, která zažijete na dovolené Očekávání a realita jsou někdy na míle vzdálené. Obzvláště to platí při cestování. Už jste si někdy před dovolenou vybájili přenádherný či romantický výjev a pak byli brutálně zklamáni […]
  • Galina Miklínová31. října 2016 Galina Miklínová Spoluautorka scénáře, autorka výtvarné podoby a režisérka Lichožroutů. Režisérka, výtvarnice animovaných filmů a ilustrátorka Galina Miklínová vystudovala Vysokou uměleckoprůmyslovou […]
  • Město bohů13. března 2009 Město bohů Brousek. Ostří nože. Vyděšená slepice. Příprava jídla. Nebohý pták se stává součástí menu. A jiné slepici se zatím podaří utéct. „Chyťte tu slepici“ zařve mladík a náhle se usměje. V jeho […]