Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou

DSC08487

Ve čtvr­tek 22.listopadu se konal v Praze v Literární kavár­ně Academia křest nové kni­hy Jiřího Padevěta Průvodce sta­li­nis­tic­kou Prahou 1948 – 1956.

Kniha je obsáh­lou pub­li­ka­cí, kte­rá je kon­ci­po­va­ná jako his­to­ric­ký prů­vod­ce po mís­tech v Praze, kte­rá jsou spo­je­ná s komu­nis­tic­kou repre­sí pro­ti obča­nům Československa. Zavede čte­ná­ře na mís­ta, kde byli lidé muče­ni či věz­ně­ni, do bytů, kde se schá­ze­li pro­ti­ko­mu­nis­tič­tí odbo­já­ři s kurý­ry taj­ných slu­žeb demo­kra­tic­ké­ho svě­ta, na mís­ta, odkud popr­vé vysí­la­la Československá tele­vi­ze, ad.

Na křtu kni­hy byli kro­mě auto­ra Jiřího Padevěta pří­tomni také kmo­t­ři kni­hy, sená­tor a býva­lý před­se­da Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš a his­to­rik půso­bí­cí v Ústavu pro stu­di­um tota­lit­ních reži­mů dr. Jan Kalous.

Více na Kritiky.cz
Tento snímek je adept na diváckou cenu a možná i na Křišťálový globus Film Cukrář režiséra Ofira Raula Graizera je zařazený v Hlavní soutěži a získává si př...
Maggie má plán - 55 % Romantický příběh funguje v každé době a výjimkou není ani současná moderní doba, kdy j...
Zlomené město | Broken City [55%] Thrillery naštěstí stále ještě nevyšly z módy a Mark Wahlberg i Russell Crowe jsou herecké ...
Okrsek 13 - Banlieue 13 Luc Besson se už pěkně dlouho snaží přesvědčit o tom, že pořádnou akční jízdu neumí n...
#1921: Tokijský ghúl 12 - 40 % Tokijský ghúl 12 (東京喰種)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v r...
Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *