_Úvodní


Barrandov a zahraniční film

V pon­dě­lí 27.listopadu pro­běh­la v Paláci knih Luxor v Praze na Václavském náměs­tí od 17 hodin křest kni­hy Pavla Jirasa „Barrandov a zahra­nič­ní film“.

Křest pro­bě­hl za účas­ti auto­ra Pavla Jirase, her­ce Marka Vašuta, redak­to­ra Filipu Hladíkovi a paní Hany Koutné. Úvodem pro­ne­sl pár slov pan Jiras, diva­del­ní herec, pomoc­ný reži­sér a spi­so­va­tel.  Zavzpomínal na natá­če­ní fil­mů na Barrandově, na zná­mé reži­sé­ry a her­ce. Po roce 2000 se pak začal věno­vat obra­zo­vým ději­nám barran­dov­ských ate­li­é­rů, kte­ré zpra­co­val do podo­by výprav­né ency­klo­pe­die. Jednotlivé díly jsou nazvá­ny  Vzestup k výši­nám, Zlatý věk a Oáza upro­střed běsů. V dal­ší kni­ze nazva­né Barrandov a zahra­nič­ní film se pak vra­cí k boha­té his­to­rii mezi­ná­rod­ní fil­mo­vé kopro­duk­ci a zakáz­ko­vým služ­bám pro zahra­nič­ní fil­mo­vé spo­leč­nos­ti. Díky nim totiž vznik­ly skvě­lé fil­my Tři oříš­ky pro Popelku, Amadeus, Mission:Impossible, Casino Royale, ad.

Poté se ujal slo­va pan Vašut, kte­rý v něko­li­ka fil­mech, kte­ré jsou uve­de­ny v pub­li­ka­ci, hrál. Zavzpomínal na fil­my, kte­ré natá­čel se zahra­nič­ní kopro­duk­cí, hlav­ně na film Česká spoj­ka. Film měl pre­mi­é­ru v roce 2002 a zahrál si v něm se zná­mým her­cem Anthony Hopkinsem. Dalším fil­mem, na kte­rý zavzpo­mí­nal, byl sní­mek Návštěvníci 3: Revoluce, kde se setkal s fran­couz­ský­mi her­ci Jeanem Renem a Christianem Clavierem.

Knihu Barrandov a zahra­nič­ní film vydá­vá Euromedia Group, a.s. Knižní klub v edi­ci Universum v roce 2017, vydá­ní prv­ní.

Barrandov a zahraniční film
Ohodnoťte článek

Emma Orphe

Související příspěvky:

  • Vyšla nová knížka spisovatelky Ivy Pekárkové14. října 2018 Vyšla nová knížka spisovatelky Ivy Pekárkové V pondělí 8.října proběhl v Praze v Paláci knih Luxor křest nové knihy Ivy Pekárkové, spisovatelky žijící v Londýně, která se jmenuje Třísky. Úvodního slova na křtu se ujala paní […]
  • V Luxoru představila Milena Štráfeldová svou novou knihu "Svatý rváč"5. května 2017 V Luxoru představila Milena Štráfeldová svou novou knihu "Svatý rváč" Křest knihy proběhl v Paláci knih Luxor ve čtvrtek 4. 5. 2017. Knihu pokřtila socioložka Jiřina Šiklová spolu s herce Petrem Kostkou. Přítomnost Petra Kostky na křtu byla zcela […]
  • Křest knihy Peruť 31221. dubna 2018 Křest knihy Peruť 312 V úterý 13.únoru se konal v Galerii Lucerna v Praze slavnostní křest knihy Peruť 312 a vernisáž výstavy fotografií. Knihu vydalo vydavatelství Mladá fronta a.s. a paní Magdaléna Deiml, […]
  • Burt Kwouk24. května 2016 Burt Kwouk Burt Kwouk se narodil 18.7.1930. Zemřel 24.5.2016 ve věku 85 let. Je potomkem čínských přistěhovalců, kteří žili do jeho 18. let v Šanghaji. Přestěhoval se do Británie, kde žil větší […]
  • Beseda se spisovatelkou a křest knihy9. února 2018 Beseda se spisovatelkou a křest knihy V pátek 2.února proběhla v Městské knihovně v Praze beseda se spisovatelkou Martou Davouze (Železnou). Ve velkém sále uvítal hosty moderátor večera David Železný, který zastoupil svého […]
  • V pondělí 23.dubna proběhl v Praze v knižní kavárně Knihy Dobrovský na Václavském náměstí křest knihy Dvojité salto na talíři.24. dubna 2018 V pondělí 23.dubna proběhl v Praze v knižní kavárně Knihy Dobrovský na Václavském náměstí křest knihy Dvojité salto na talíři. Knihu napsala spisovatelka Michala Jendruchová, která na začátku poděkovala všem, kteří přišli na křest i na autogramiádu. Poté představila kmotry knihy a na závěr zástupce […]
  • Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení12. května 2017 Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení Od čtvrtka 11. do neděle 14. května 2017 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha Holešovice koná 23. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2017. […]
  • Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou5. prosince 2018 Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou Ve čtvrtek 22.listopadu se konal v Praze v Literární kavárně Academia křest nové knihy Jiřího Padevěta Průvodce stalinistickou Prahou 1948 – 1956. Kniha je obsáhlou publikací, která je […]
  • Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu!21. října 2018 Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu! Orákulum vizí od Cira Marchettiho má neopakovatelnou atmosféru klidu, ticha a magických jisker. Drobných záblesků pohlazení a pobídnutí k akci. V tuto chvíli vychází v dalším vydání. Jsou […]
  • Casino Royale9. dubna 2007 Casino Royale Na novou „Bondovku“ jsem se těšil. Ne, snad, že bych patřil ke skalním fanouškům agenta MI6, ale jelikož se část filmu natáčela v Lokti a Karlových Varech a já měl šanci pracovat pár dní u […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *