Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Novinky na DVD v zaří

Novinky na DVD v zaří

113
113
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden Bond, jeden sle­pý člo­věk, něko­lik his­to­ric­kých zví­řat. Přesně to nás čeká na DVD v zaří....

 

Jsem agent / I Spy
Víc než špi­o­náž!
Režie: Betty Thomas
Hrají: Eddie Murphy, Owen Wilson, Famke Janssen, Malcolm McDowell, Gary Cole, Phill Lewis


Došlo ke krá­de­ži nej­no­věj­ší­ho ame­ric­ké­ho prů­zkum­né­ho leta­dla Switchblade a sto­pa smě­řu­je pří­mo do tero­ris­tic­kých kru­hů. Když se ame­ric­ké vlá­dě neda­ří zís­kat leta­dlo běž­ný­mi způ­so­by, poku­sí se o  záchra­nu svě­ta pove­de­ná dvo­ji­ce: svě­to­vý šam­pi­ón střed­ní váhy Kelly Robinson (Murphy) a spe­ci­ál­ní taj­ný agent Alex Scott (Wilson), aby tak v akč­ní a napí­na­vé jízdě moh­li najít taj­né leta­dlo dří­ve, než jej tero­ris­té pro­mě­ní v zaří­ze­ní k pře­no­su zbra­ní hro­mad­né­ho niče­ní.

©2002 Columbia Pictures Industries, Inc.
 

 
 

Daredevil / Daredevil
Tajuplný msti­tel, kte­rý se nebo­jí niče­ho
Režie: Marc Steven Johnson 
Hrají: Ben Afleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, Michael Clarke Duncan, David Keith, Joe Pantoliano 

Ve sty­lu vel­kých msti­te­lů, jako tře­ba Zorro, si pod­le slav­né Marvelovy komik­so­vé před­lo­hy a ve vzru­šu­jí­cí „ďábel­ské“ pelerí­ně a  zahrál pohled­ný Ben Affleck sku­teč­né­ho hrdi­nu bez báz­ně a hany Daredevila. Slepý práv­ník Matt Murdock, kte­rý sto­jí vždy na stra­ně prá­va a spra­ve­dl­nos­ti, nemá přes­to, že nevi­dí, žád­ný han­di­cap. Sám dokon­ce trvr­dí, že ne on, ale „spra­ve­dl­nost je sle­pá a vina pro­to nezna­me­ná vůbec nic“. Tak je tře­ba ji potrestat.

© 2003 Twentieth Century Fox Film Corporation. 

 

Kameňák / Kameňák
Nová kome­die Zdeňka Trošky.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají:
Jana Paulová, Václav Vydra, Marek Vašut, Lubomír Lipský, Libor Landa, Jiří Laufer, Tomáš Lipský, Jaroslava Obermaierová, Jan Skopeček, Ladislav ®upa­nič 

KAMEŇÁK nás zave­de do poklid­né­ho jiho­čes­ké­ho měs­teč­ka, kde žije svým neměn­ným rytmem celá řada typic­ky čes­kých posta­vi­ček a „pro­to­ty­po­vých“ rodin. Tak tře­ba Novákovi. Otec Pepa je kapi­tá­nem měst­ské poli­cie, jeho žena Vilma je uči­tel­kou, dce­ra Julie stu­du­je „zdráv­ku“ a deví­ti­le­tý Pepíček neu­ml­či­tel­ným způ­so­bem komen­tu­je všech­no co se jen v oko­lí šust­ne. Doslova oči navrch hla­vy ten kluk začne mít ve chví­li, kdy z Anglie do KAMEŇÁKOVA při­je­de šlech­tic­ký pár kte­ré­mu byl, v rám­ci resti­tu­ce, navrá­cen zdej­ší zámek. 

© 2003 Fronda Film a Prospero.

 

Dnes neu­mí­rej / Die Another Day
Diamantovému krá­li na sto­pě.
Režie: Lee Tamahori 
Hrají: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike, Rick Yune

007 (Pierce Brosnan) je zajat a mučen při taj­né misi mezi Severní a Jižní Koreou. Britům se ho ale poda­ří na posled­ní chví­li vymě­nit za korej­ské­ho zajat­ce. James Bond musí čelit obvi­ně­ní z  mož­né­ho pro­zra­ze­ní důle­ži­tých infor­ma­cí, čeká ho šer­míř­ský sou­boj s bili­o­ná­řem Gravesem (Toby Stephens), mise na Kubu, kde pozná nejen krás­né křiv­ky agent­ky CIA Jinx (Halle Berry), a ces­ta do ledo­vé­ho palá­ce na Islandu, kde se poku­sí zjis­tit, kdo tolik sto­jí o roz­pou­tá­ní nej­ni­či­věj­ší vál­ky!

© 2002 Danjaq, LLC a United Artists Corporation.


 

 
 

Doba ledo­vá / Ice Age
Přišli. Rozehřáli. Zvítězili.
Režie: Chris Wedge

Bylo neby­lo. Ne tak dáv­no, sotva před 20.000 lety, v prehis­to­ric­kém svě­tě, začí­ná pří­běh o mi-mi-migraci. Jak má jeden ale poznat, že jde o Dobu ledo­vou a ne tře­ba o Mrazivé časy nebo Velký chlad? No, tak se na naše hrdi­ny podí­vej­te! Obličeje mají vylo­že­ně ledo­vé. A s tím pře­su­nem je doce­la honič­ka, zvlášť když zví­ře­cí tým - mamut, tygr a leno­chod - najdou lid­ské mlá­dě, moc roz­to­mi­lé­ho člo­víč­ka, a usmys­lí si, že prc­ka vrá­tí rodi­čům. 
Na konec by to chtě­lo něja­kou změ­nu. Což takhle „glo­bál­ní otep­le­ní“?

© 2002 Twentieth Century Fox Film Corporation.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,87325 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58601 KB. | 05.02.2023 - 09:31:07