Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Novinka mezi seriály: Uncle Buck

Novinka mezi seriály: Uncle Buck

uncle buck abc
uncle buck abc

Nový seri­ál je prak­tic­ky pře­dě­láv­kou stej­no­jmen­né­ho fil­mu z roku 1989. Asi i pro­to si seri­ál nezís­kal pří­zeň divá­ků, ani kri­ti­ků. Než jsem stih­la ten­to člá­nek vydat, sta­ni­ce ABC ten­to seri­ál ukon­či­la a to hned po 1. sérii.

Děj se točí kolem rodi­ny čer­no­chů, tří nezbed­ných dětí a rodi­čů, kte­ří mají tolik prá­ce, že potře­bu­jí něko­ho, kdo by jim děti hlí­dal. V tom se obje­ví strý­ček Buck, kte­rý zrov­na nemá prá­ci, ani kde byd­let, a tak se sho­dou okol­nos­tí sta­ne chů­vou těch­to dětí.

Nevím, jest­li exis­tu­je samo­stat­ný žánr čer­noš­ská kome­die, ale pokud ne, tak by urči­tě měla. Tohle je totiž přes­ně ten­to druh kome­die. Upřímně mi to nepři­šlo až tak trap­né, jak jsem si mys­le­la, že mi to bude při­pa­dat, ale urči­tě mě ten­to seri­ál nepo­ba­vil a roz­hod­ně mě nenavna­dil na jeho dal­ší díly. Průměrné hod­no­ce­ní toho­to seri­á­lu obdr­že­né­ho od kri­tik je pou­hých 4.3 z 10. Já s tím­to hod­no­ce­ním sou­hla­sím.

První díl toho­to seri­á­lu vyšel již 14. červ­na a ten posled­ní 5. čer­ven­ce. Seriál se tudíž na obra­zov­kách udr­žel sla­bé­ho půl měsí­ce.

Hodnocení: 45%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,51396 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56650 KB. | 29.06.2022 - 12:18:51