Kritiky.cz > TV Recenze > Novinka mezi seriály: Braindead

Novinka mezi seriály: Braindead

maxresdefault 1

Laurel je novou zaměst­nan­ky­ní v Kapitolu Washington - kde pra­cu­je taky její bra­tr Luke, kte­rý je sená­to­rem. Vše se točí kolem poli­ti­ky a sou­čas­ný stav země není zrov­na ide­ál­ní. Vláda tedy nefun­gu­je, toho si už Laurel moh­la všim­nout, a potom jsou tu zvlášt­nos­ti, kte­rých si kaž­dý den vší­má - to se ti lidi tak div­ně díva­jí na ni? A proč se někte­ří kon­gre­sma­ni a její kole­go­vé cho­va­jí tak div­ně?

A letos tu tedy máme nový seri­ál z poli­tic­ké­ho pro­stře­dí, toho ame­ric­ké­ho. Přiznávám, že v poli­ti­ce se moc nevy­znám, natož v té ame­ric­ké, ale i prá­vě pro­to jsem byla zvě­da­vá na to, jak mě doká­že prá­vě tako­vý­to seri­ál zaujmout. Nenechte se mýlit, tady nejde jenom o seri­óz­ní poli­ti­ku - ale o tom až za chví­li. To, že se v poli­ti­ce nevy­znám, urči­tě má vliv na moje hod­no­ce­ní - pro­to­že mi trva­lo o dost déle se do seri­á­lu dostat a vůbec se v něm zori­en­to­vat, pro­to­že pře­ce­jen se tam řeší poli­tic­ké pro­blémy apod. Kolikrát ješ­tě budu muset pou­žít slo­vo poli­ti­ka? Tak snad už napo­sled, pro­to­že mimo ní, se v pilot­ním díle Braindead děly i dal­ší zají­ma­vé věci. Zdá se, že někte­ří lidé mají tro­chu „tupěj­ší“ pohled než ostat­ní - z toho ply­ne i samot­ný název seri­á­lu. Tak tro­chu „bez­moz­ci“.

Nejsem si jis­tá, kam samot­ní tvůr­ci žánro­vě tenhle kou­sek řadí, ale urči­tě se jed­ná o dra­ma a teď, s jaký­mi prv­ky... Já bych řek­la kome­die, ale tady se jed­ná o hod­ně spe­ci­fic­ký druh humo­ru, blíz­ký sar­kas­mu. A mož­ná bych řek­la ješ­tě s prv­ky horo­ru - urči­tě tu byly scé­ny, kdy jsem jen čeka­la na to až se lek­nu, ale na dru­hou stra­nu, já se bojím u hod­ně seri­á­lů a fil­mů, tak­že mož­ná jen slab­ší pova­hy by pilot­ní díl pova­žo­va­ly za, byť jen tro­chu, stra­ši­del­ný.

Mě jako divač­ku hod­ně odra­zu­je ta poli­ti­ka, pros­tě nevy­hle­dá­vám seri­á­ly z toho­to pro­stře­dí. Ale hlav­ní posta­vy i obsa­ze­ní mi bylo vel­mi pří­jem­né a líbi­ly se mi prv­ky mys­te­ria či fan­ta­sy, kte­ré se tro­chu v seri­á­lu obje­vi­ly. O tom jsem se úpl­ně zapo­mně­la zmí­nit, s tím sou­vi­sí to vygu­mo­vá­vá­ní moz­ků, za tímhle asi nejsou oby­čej­ní lidi, ale kvů­li spo­i­le­rům tu k tomu stej­ně nemůžu víc napsat - navíc ani já toho z pilo­tu moc nevím. Každopádně tenhle prvek se mi dost líbil. A ten humor na mě půso­bí taky fajn.

Kupodivu nena­stal žád­ný oka­mžik, kdy bych si řek­la, že se u sle­do­vá­ní Braindead nudím, ale ani mě to nijak nevy­trh­lo. Jsou tu sice věci, kte­ré by mě zají­ma­ly, jak se budou vyví­jet, ale nechce se mi kvů­li tomu sle­do­vat celý seri­ál. Nemyslím si, že je to špat­ný seri­ál, nebo zatím to tak nevy­pa­dá, ale mě jako divač­ku dosta­teč­ně neo­slo­vil. Přesto si mys­lím, že si své divá­ky a fanouš­ky najde.

Hodnocení: 70%

  • Novinka mezi seriály: Roadies8. července 2016 Novinka mezi seriály: Roadies Seriál o kapele na tour a její crew, to tu ještě nebylo, že? Roadies, ale není hlavně o kapele, ale právě o těch lidech, kteří stojí za každým jejím vystoupením - manažeři, technici, […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Passed Pawn (S03E07)27. dubna 2020 Westworld - Passed Pawn (S03E07) Jsem zvědavý, jestli nám v krizi nového viru z Číny pomuže Dolores, ale asi ne. Je to přeci Sci-fi. A ta nemá být v reálném životě. Předposlední díl nám vysvětlil pochopení světa, jak v […] Posted in TV Recenze
  • Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují!22. května 2019 Černobyl: Open Wide, O Earth (E03) - Práce na záchraně celé Evropy pokračují! Třetí díl seriálu Černobyl pokračuje v záchraně světa. Začíná se vyšetřovat, kdo za to všechno může a samozřejmě pokračuje v zavedeném trendu depresivní podívané, která není pro slabé […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %18. června 2018 Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % A co říct? Předposlední díl nám znovu doplnil důležité informace o tom, co všechno zůstalo skryto před očima diváků a fanoušků. Hlavní postavou je tentokrát William, od jehož příběhu se […] Posted in TV Recenze
  • Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům7. ledna 2019 Maigret a případ mrtvého muže - druhý případ se věnuje emigrantům Pokud chcete dělat dobrou detektivku, tak si na ní musíte dát záležet. Mnoho Prima seriálu je nekonečných a natáčí se strašně rychle. Druhou alternativou jsou seriály, kde se natočí pár […] Posted in TV Recenze
  • Simpsonovi - Bart's Not Dead (S30E01)4. října 2018 Simpsonovi - Bart's Not Dead (S30E01) První díl 30. sezony nám přinesl další rutinní epizodu. Kromě dvou nových hostujících herců (Gal Gadot a Emily Deschanel) není o co stát. Příběh je velmi jednoduchý, Bart splní výzvu […] Posted in TV Recenze
  • Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02)30. ledna 2019 Star Trek: Discovery - New Eden (S02E02) Mám rád celý Star Trek, seriálových epizod jsem prošvihl pouze několik a tak jsem nesměl zapomenout na další epizodu 2. série ST Discovery. Tentokrát je to ještě pro sledování zajímavější, […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ – If You Have Ghosts (S03E05) - a vrahem je vlastně kdo?1. února 2019 Temný případ – If You Have Ghosts (S03E05) - a vrahem je vlastně kdo? Ten kdo nechce čekat na další pondělní díl, tak se může dívat na HBO GO. Tam je už pátý díl ke sledování a přináší další "oddychovou" epizodu dvou starých „dědků“. Předchozí díl jsme […] Posted in TV Recenze
  • Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 %20. srpna 2018 Akta X - Život po životě (S11E02) - 40 % Druhý díl Akta X nás znovu vrací na pevnou zem jednoepizodních příběhů s hlavní dvojicí Mulderem a Skullyovou. Není to ale klasický díl, jak bychom mohli čekat, ale je to nejvýraznější […] Posted in TV Recenze
  • Simpsonovi - S28E16: Kamp Krustier - 70 %9. března 2017 Simpsonovi - S28E16: Kamp Krustier - 70 % Trocha dílů jsem přeskočil, ale to snad neva. Simpsonovi si udržují svoji průměrnou kvalitu po celou sezónu. Několik dílu je slabých, několik dílů je lepších. Díl o letním táboře, který […] Posted in TV Recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...