Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Herní aktuality > Nové trasy v American Truck Simulator - Special Transport.

Nové trasy v American Truck Simulator - Special Transport.

word image 39
word image 39

Od nadroz­měr­né­ho nákla­du po nároč­né tra­sy - Special Transport DLC nabí­zí hrá­čům jedi­neč­ný záži­tek z jízdy kami­o­nem; a dnes se s vámi rádi podě­lí­me o to, že v aktu­a­li­za­ci 1.44 se na sil­ni­cích American Truck Simulator obje­ví 8 nových tras.

Stejně jako při před­cho­zím při­dá­ní nových tras Special Transport do Euro Truck Simulatoru 2 chtěl náš tým při­nést nový doda­teč­ný obsah i pro naše řidi­če v ATS! Tyto nové tra­sy najde­te ve stá­tech Arizona/Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Nové Mexiko, Idaho a Colorado.

Kam přes­ně tyto nové tra­sy smě­řu­jí a odkud? Tyto nové smlou­vy najde­te mezi:

  • Lewiston do Sandpointu
  • Burlington do Lamaru
  • Salina do Cedar City
  • Omak do Yakimy
  • Dalles do Salemu
  • Santa Fe do Socorro
  • Cheyenne do Rock Springs
  • Winnemucca do Carson City

Myslíte si, že na to máte? Mějte na pamě­ti, že tyto jedi­neč­né mise budou bez­po­chy­by sku­teč­nou výzvou. Proto dopo­ru­ču­je­me, abys­te si do pří­cho­du aktu­a­li­za­ce 1.44 udr­žo­va­li své doved­nos­ti čer­stvé tím, že se zúčast­ní­te někte­rých aktu­ál­ních zaká­zek spe­ci­ál­ní pře­pra­vy, abys­te byli při­pra­ve­ni na všech­no, až tyto nároč­né pří­dav­ky dora­zí.


Foto: © SCS Software.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Jedná o překlad oficiálního článku z blogu SCS Software a do češtiny jej přeložil Jiří Borový.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05613 s | počet dotazů: 255 | paměť: 55700 KB. | 17.05.2022 - 06:56:53