Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Nová soška ocenění Český lev byla slavnostně odhalena

Nová soška ocenění Český lev byla slavnostně odhalena

DSC00567

Ve čtvr­tek 15.února byla v Praze v Rückl Flagship Store slav­nost­ně odha­le­na nová podo­ba soš­ky Český lev.

Na slav­nost­ním odha­le­ní byli pří­tomni Rony Plesl, autor soš­ky, Aňa Geislerová, drži­tel­ka oce­ně­ní Český lev, Martin Wichterle, maji­tel sklár­ny Rückl, David Ondříček a Jan Mattlach, zástup­ci Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie. Úvodního slo­va se ujal Rony Plesl, kte­rý struč­ně poho­vo­řil o tom, co bylo jeho inspi­ra­cí ke vzni­ku nové soš­ky Českého lva.

V letoš­ním roce se koná jubi­lej­ní 25.ročník Českého lva a při této pří­le­ži­tos­ti byla vytvo­ře­na nová podo­ba oce­ně­ní. Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie se vra­cí ke spo­lu­prá­ci se sklár­nou Rückl, kte­rá byla dlou­ho­le­tým part­ne­rem Českého lva. Autorem nové soš­ky je umě­lec­ký ředi­tel sklár­ny a desig­nér Rony Plesl. Při jejím navr­ho­vá­ní se inspi­ro­val tva­ro­slo­vím čes­ké­ho kubis­mu a poe­ti­kou Josefa Lady. Pro letoš­ní 25. Českého lva bude vytvo­ře­no 40 sošek, z nichž 37 může být slav­nost­ně pře­dá­no (3 jsou rezerv­ní).

„Hřívu lva zdo­bí typ bru­su špič­tajn a pod­sta­vec hvězdy. Soška je liso­va­ná, nese ale prv­ky, kte­ré jsou typic­ké pro kolek­ci České nebe sklár­ny Rückl. Při tvor­bě návr­hu jsem se inspi­ro­val poe­ti­kou Josefa Lady a tva­ro­slo­vím čes­ké­ho kubis­mu, chtěl jsem vytvo­řit lva vstříc­né­ho a milé­ho,“ vysvět­lil Rony Plesl.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,65781 s | počet dotazů: 240 | paměť: 53336 KB. | 17.09.2021 - 15:01:23