Kritiky.cz > Fotbal > Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů

Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů

Large

Fotbalovou his­to­rii psa­la řada klu­bů, kte­ré však v moder­ním fot­ba­le nema­jí pev­né mís­to mezi eli­tou. Mladší gene­ra­ce dokon­ce mož­ná o řadě z těch­to týmů nesly­še­la, i když se může jed­nat o kdy­si slav­né cel­ky. Jedním z těch­to pří­pa­dů je i Nottingham Forest, celek, kte­rý dva­krát zví­tě­zil v Poháru mis­trů evrop­ských zemí, což je před­chůd­ce Ligy mis­trů.

Úspěšná éra za vedení Briana Clougha

Nottingham Forest je jed­ním z nej­star­ších fot­ba­lo­vých klu­bů na celém svě­tě, pro­to­že se dočkal zalo­že­ní již v roce 1865. Největších úspě­chů se však celek dočkal až o více než sto let poz­dě­ji, kdy ho vedl mana­žer Brian Clough. Ten k „The Reds“ nastou­pil na začát­ku roku 1975, kdy se tým nachá­zel ve dru­hé půli tabul­ky dru­hé nej­vyš­ší sou­tě­že. V sezó­ně 1976/1977 klub osla­vil postup mezi eli­tu a hned v dal­ším roce se posta­ral o prvotříd­ní sen­za­ci, když osla­vil výhru v nej­vyš­ší ang­lic­ké sou­tě­ži. V násle­du­jí­cí sezó­ně Nottingham Forest popr­vé zví­tě­zil v Poháru mis­trů evrop­ských zemí, násled­né osla­vil zisk Superpoháru UEFA a v dal­ším roč­ní­ku obhá­jil vítěz­ství v PMEZ. Brian Clough v Nottinghamu půso­bil až do roku 1993, kdy ode­šel do spor­tov­ní­ho důcho­du, nicmé­ně titul se mu již nikdy zís­kat nepo­da­ři­lo, avšak Nottingham se po vět­ši­nu času stá­le držel ale­spoň v hor­ní čás­ti tabul­ky.

Sotva průměrný klub současnosti

Úpadek klu­bu nastal v dru­hé polo­vi­ně deva­de­sá­tých let. V roce 1997 se změ­nil maji­tel a klub vystří­dal celou řadu mana­že­rů. Roku 1997 došlo k sestu­pu z Premier League, aby se Nottingham hned v násle­du­jí­cí sezó­ně vrá­til. Jenže ani roč­ník 1998/1999 se nepo­ve­dl a klub puto­val zpět do niž­ší sou­tě­že, odkud se již Nottingham Forest do Premier League do dneš­ních dnů nevrá­til. Sezóna 2004/2005 pak zna­me­na­la sestup až do tře­tí nej­vyš­ší sou­tě­že, kde Nottingham zůstal dal­ší tři roky, než se mu poda­ři­lo z dru­hé příč­ky postou­pit. V sou­čas­nos­ti je klub sta­bil­ním účast­ní­kem dru­hé nej­vyš­ší ang­lic­ké fot­ba­lo­vé sou­tě­že. Vlastníkem a před­se­dou klu­bu je Kuvajťan Fawaz Al-Hasawi. Klub hra­je své domá­cí utká­ní na sta­di­o­nu City Ground, kte­rý má kapa­ci­tu lehce přes tři­cet tisíc divá­ků. K slav­ným hrá­čům his­to­rie pat­ři­li Peter Shilton, Stuart Pearce či Roy Keane. Tradičním sou­pe­řem je klub Notts County, nicmé­ně ješ­tě vět­ším riva­lem je Derby County. Slavná his­to­rie klu­bu je však momen­tál­ně dáv­no zapo­me­nu­ta a Nottingham Forest zůstá­vá pou­ze prů­měr­ným dru­ho­li­go­vým cel­kem, u něhož to s postu­pem o patro výš pří­liš naděj­ně nevy­pa­dá a muse­la by se změ­nit řada věcí, aby byla situ­a­ce opti­mis­tič­těj­ší.

Nottingham Forest – dvoj­ná­sob­ný vítěz Ligy mis­trů


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy10. října 2019 Slavná „sedmiletka“ Werderu Brémy Werder Brémy je tradiční německý tým, jehož počátky sahají až do roku 1899. Je to pravidelný a neodmyslitelný účastník 1. Bundesligy. Mezi největší úspěchy klubu patří rozhodně […]
  • Kam za dokonalým fotbalem?17. října 2019 Kam za dokonalým fotbalem? Také jste rozčarováni z výkonů některých fotbalových týmů v naší lize a říkáte si, proč se na ni vůbec díváte? Pokud ano, rozhodně není důvod fotbal zcela zatracovat. Je celá řada […]
  • Fotbalová města – Barcelona26. září 2019 Fotbalová města – Barcelona Barcelona je jedno z nejslavnějších měst celého Španělska. Nachází se v něm celá řada pamětihodností, ale všechny fotbalové fanoušky světa zajímá něco jiného – FC Barcelona. […]
  • Platy rozhodčích Vás určitě překvapí7. listopadu 2019 Platy rozhodčích Vás určitě překvapí Rozhodčí patří ke kontroverzním osobám v rámci fotbalového světa. Lidé na ně často nadávají, když se jim některé utkání nepovede. Může se také objevit spekulace o připískávání […]
  • Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím19. září 2019 Derby AS vs Lazio: Ty pravé bitvy o Řím Derby. Ve sportovním světě označení pro souboj odvěkých rivalů, zpravidla sídlících v jednom městě, které pro srdcaře z řad fanoušků, hráčů, trenérů i funkcionářů představuje jeden […]
  • Fenomén jménem Eric Cantona21. listopadu 2019 Fenomén jménem Eric Cantona Historii fotbalu známe celou řadu skvělých fotbalistů. Ke skupince těch nejlepších se rozhodně může řadit fenomenální francouzský útočník Eric Cantona, který si největší jméno získal […]
  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů31. října 2019 FC Porto – dlouhodobý vyhledávač fotbalových talentů Portugalská liga často slouží jako místo, kde se rozvíjí celá řada zajímavých hráčů. V tamější lize hraje spousta Brazilců, kteří zde nemají žádný problém s jazykovou […]
  • Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě.30. srpna 2019 Zima ve světě zvířat - Do zimy, brrr, ani nápad? Poznejte, co dělají zvířata v zimě. Až budete s dětmi přemýšlet čím nebo jak si ukrátit dlouhé zimní večery, řada z vás určitě sáhne po knize. A proč rovnou nezodpovědět zvídavé otázky dětí, které tráví zimu v teple svého […]