Kritiky.cz > Fotbal > Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů

Nottingham Forest – dvojnásobný vítěz Ligy mistrů

Large

Fotbalovou his­to­rii psa­la řada klu­bů, kte­ré však v moder­ním fot­ba­le nema­jí pev­né mís­to mezi eli­tou. Mladší gene­ra­ce dokon­ce mož­ná o řadě z těch­to týmů nesly­še­la, i když se může jed­nat o kdy­si slav­né cel­ky. Jedním z těch­to pří­pa­dů je i Nottingham Forest, celek, kte­rý dva­krát zví­tě­zil v Poháru mis­trů evrop­ských zemí, což je před­chůd­ce Ligy mis­trů.

Úspěšná éra za vedení Briana Clougha

Nottingham Forest je jed­ním z nej­star­ších fot­ba­lo­vých klu­bů na celém svě­tě, pro­to­že se dočkal zalo­že­ní již v roce 1865. Největších úspě­chů se však celek dočkal až o více než sto let poz­dě­ji, kdy ho vedl mana­žer Brian Clough. Ten k „The Reds“ nastou­pil na začát­ku roku 1975, kdy se tým nachá­zel ve dru­hé půli tabul­ky dru­hé nej­vyš­ší sou­tě­že. V sezó­ně 1976/1977 klub osla­vil postup mezi eli­tu a hned v dal­ším roce se posta­ral o prvotříd­ní sen­za­ci, když osla­vil výhru v nej­vyš­ší ang­lic­ké sou­tě­ži. V násle­du­jí­cí sezó­ně Nottingham Forest popr­vé zví­tě­zil v Poháru mis­trů evrop­ských zemí, násled­né osla­vil zisk Superpoháru UEFA a v dal­ším roč­ní­ku obhá­jil vítěz­ství v PMEZ. Brian Clough v Nottinghamu půso­bil až do roku 1993, kdy ode­šel do spor­tov­ní­ho důcho­du, nicmé­ně titul se mu již nikdy zís­kat nepo­da­ři­lo, avšak Nottingham se po vět­ši­nu času stá­le držel ale­spoň v hor­ní čás­ti tabul­ky.

Sotva průměrný klub současnosti

Úpadek klu­bu nastal v dru­hé polo­vi­ně deva­de­sá­tých let. V roce 1997 se změ­nil maji­tel a klub vystří­dal celou řadu mana­že­rů. Roku 1997 došlo k sestu­pu z Premier League, aby se Nottingham hned v násle­du­jí­cí sezó­ně vrá­til. Jenže ani roč­ník 1998/1999 se nepo­ve­dl a klub puto­val zpět do niž­ší sou­tě­že, odkud se již Nottingham Forest do Premier League do dneš­ních dnů nevrá­til. Sezóna 2004/2005 pak zna­me­na­la sestup až do tře­tí nej­vyš­ší sou­tě­že, kde Nottingham zůstal dal­ší tři roky, než se mu poda­ři­lo z dru­hé příč­ky postou­pit. V sou­čas­nos­ti je klub sta­bil­ním účast­ní­kem dru­hé nej­vyš­ší ang­lic­ké fot­ba­lo­vé sou­tě­že. Vlastníkem a před­se­dou klu­bu je Kuvajťan Fawaz Al-Hasawi. Klub hra­je své domá­cí utká­ní na sta­di­o­nu City Ground, kte­rý má kapa­ci­tu lehce přes tři­cet tisíc divá­ků. K slav­ným hrá­čům his­to­rie pat­ři­li Peter Shilton, Stuart Pearce či Roy Keane. Tradičním sou­pe­řem je klub Notts County, nicmé­ně ješ­tě vět­ším riva­lem je Derby County. Slavná his­to­rie klu­bu je však momen­tál­ně dáv­no zapo­me­nu­ta a Nottingham Forest zůstá­vá pou­ze prů­měr­ným dru­ho­li­go­vým cel­kem, u něhož to s postu­pem o patro výš pří­liš naděj­ně nevy­pa­dá a muse­la by se změ­nit řada věcí, aby byla situ­a­ce opti­mis­tič­těj­ší.

Nottingham Forest – dvoj­ná­sob­ný vítěz Ligy mis­trů

  • Příchozí - O TVŮRCÍCH11. listopadu 2016 Příchozí - O TVŮRCÍCH             DENIS VILLENEUVE (režie) je uznávaný francouzsko-kanadský režisér, který na sebe celosvětovou veřejnost upozornil nominací na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film, jež […] Posted in Speciály
  • Chystá se nová hra G.I. Joe: Operation Blackout. Vyjít by...22. července 2020 Chystá se nová hra G.I. Joe: Operation Blackout. Vyjít by... Chystá se nová hra G.I. Joe: Operation Blackout. Vyjít by měla už letos v říjnu a čerpat by měla z G.I. Joe Classified Series, což je nejnovější řada figurek od Hasbra. Posted in Krátké herní aktuality
  • Novinka mezi seriály: Cleverman15. června 2016 Novinka mezi seriály: Cleverman Každý měsíc vychází spoustu nových seriálů a mnohé z nich vypadají velmi zajímavě, proto jsem se rozhodla podívat na pilotní díly některých novinek a něco málo vám o nich říct. V tomhle […] Posted in TV Recenze
  • RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek!24. února 2020 RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek! Přirovnala bych tyto karty k měňavkám. Snad žádné jiné nejsou schopny budit tak rozporuplné emoce. Od strachu a patřičných (zcela jistě oprávněných obav), až po sladkou opojnou energii […] Posted in Knihovnička
  • BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří11. května 2009 BUSTER KEATON - Komik s vážnou tváří Buster Keaton se ve svých filmech nikdy neusmál, přesto jsou jeho postavy divákům po celém světě dodnes zárukou výborné zábavy. Už v dětství, kdy s ním tatínek ,,zametal“ vaudevillová […] Posted in Profily osob
  • Hra o trůny - Vichry zimy28. června 2016 Hra o trůny - Vichry zimy Obsah posledního dílu letošní sezóny seriálu Hra o trůny. V Královském přístavišti V den procesu se Cersei (Lena Headey) a Lorasem (Finn Jones) se Nejvyšší vrabčák (Jonathan Pryce) a […] Posted in Spoilery
  • NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ28. května 2019 NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ Nemožné na počkání je další kniha od autora „Revoluce zevnitř“, která vás provede devadesátidenním programem jak přivést své sny k životu, a doslova proměnit nemožné na možné. Všichni […] Posted in Recenze knih
  • Vem si mou duši -25. května 2007 Vem si mou duši - Otec Vřískotů, dědeček filmového žánru, který je považován, za jednoho z nejlepších stvořil nový film, jenž pojmenoval Vem si mou duši. Vprvu se jedná o […] Posted in Recenze
  • Otravy jedovatými hřiby - Úvod pro naprosté laiky16. září 2020 Otravy jedovatými hřiby - Úvod pro naprosté laiky Mykotoxiny představují skupinu organických látek, které spojuje prakticky jediná vlastnost: jsou vytvářeny mikroskopickými houbami, laicky plísněmi. Tyto houby se vyznačují tím, že […] Posted in Zdraví
  • Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965)7. července 2020 Pyramida boha Slunce - Die Pyramide des Sonnengottes (1965) Film Pyramida boha Slunce je volným pokračováním snímku Poklad Aztéků. Oba filmy byly z ekonomických důvodů natáčeny společně, a to od 31. srpna 1964 do 29. ledna 1965. Natáčení v bývalé […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...