Nominace na Českého lva ovládly filmy Ztraceni v Mnichově, Kobry a užovky a Domácí péče

LevNahled

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) dnes vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 23. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 42 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2015. Filmy se o tro­fe­je Českého lva utka­jí v cel­kem 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi zís­ka­ly sním­ky Ztraceni v Mnichově, Kobry a užov­ky a Domácí péče. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů se usku­teč­ní v sobo­tu 5. břez­na 2016 v praž­ském Rudolfinu. Večerem bude letos opět pro­vá­zet mode­rá­tor­ka Lucie Výborná. Novinkou 23. roč­ní­ku Českého lva je udí­le­ní cen za tele­viz­ní tvor­bu. Zapojily se Česká tele­vi­ze, TV Prima, TV Nova, HBO Europe a TV Barrandov, kte­ré do tří vyhlá­še­ných kate­go­rií nomi­no­va­ly vybra­ná díla.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,26386 s | počet dotazů: 225 | paměť: 46738 KB. | 19.01.2021 - 12:07:11