Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Nominace na ceny BAFTA

Nominace na ceny BAFTA

28ee5bfd8f 103839405 o2
Britská aka­de­mie zve­řej­ni­la nomi­na­ce na jubi­lej­ní sedm­de­sá­té pře­dá­vá­ní svých cen.
Nominacím oče­ká­va­ně vévo­dí muzi­kál La La Land od Damiena Chazella, čer­s­tvý vítěz sed­mi zla­tých gló­bů. Soutěží v kate­go­ri­ích nej­lep­ších her­ců, nej­lep­ších fil­mů, scé­ná­řů či stři­hu. Na roz­díl od gló­bů zde však nejsou roz­dě­le­ny kate­go­rie na muzi­kál a dra­ma, pro­to budou Gosling a Stone stát pro­ti dra­ma­tic­kým her­cům. Poradí si s tou­to kon­ku­ren­cí?
Poradí si novo­do­bí Astaire a Rogers s kon­ku­ren­cí i v Británii? Foto: Liongate Films
Na gló­bech opo­mí­je­né sci-fi dra­ma Příchozí, zís­ka­lo devět nomi­na­cí. Amy Adams jde zno­vu do boje v kate­go­rii nej­lep­ší hereč­ky, Denis Villeneuve bude usi­lo­vat o zisk pres­tiž­ní ceny na poli fil­mu i režie. Pžíchozí se budou bít i v tech­nic­kých kate­go­ri­ích, a dá se před­po­klá­dat, že něco urvou.
Glóby nevy­šly, zís­ká Amy cenu BAFTA? Foto: 21 Laps Enter.
Film Manchester by the Sea, kte­rý u nás bude dis­tri­bu­o­ván pod názvem Místo u moře, zís­kal šest nomi­na­cí, při­čemž se dá oče­ká­vat jeho tri­umf při­nejmen­ším v herec­ké kate­go­rii, kte­rou Casey Affleck vyhrál i na gló­bech. Porazí Ryana Goslinga?
Bratr slav­né­ho Batflecka bude usi­lo­vat o dal­ší cenu. Foto: Amazon Studios
Gibso­nův Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­ny si vyslou­žil pět nomi­na­cí. Samotný Mel ten­to­krát na oce­ně­ní šan­ci nemá, ale Peter Parker Andrew Garfield bude zno­vu usi­lo­vat o cenu pro nej­lep­ší­ho her­ce. Technické kate­go­rie, v nichž film rov­něž sou­tě­ží, by se moh­ly stát jeho kořis­tí (zvláš­tě zvu­ko­vé).
Kolik cen zís­ká Hacksaw Ridge? Foto: Summit Enter.
Noční zví­řa­ta Toma Forda budou bojo­vat o sedm oce­ně­ní, z jejich tábo­ra je za nej­vět­ší­ho favo­ri­ta pova­žo­ván Aaron Taylor-Johnson jakož­to ved­lej­ší herec. Samotný Ford bude hrát např. o nej­lep­ší scé­nář.
Amy o cenu BAFTA za Noční zví­řa­ta bohu­žel nesou­tě­ží. Foto: Focus Features
O nej­lep­ší ani­mák se tri­um­fá­ní Zootropolis pope­re s Odvážnou Vaianou či Hledá se Dory. Ve spe­ci­ál­ní kate­go­rii, kte­rou bychom moh­li pře­klá­dat jako objev o pod­po­ru fanouš­ků usi­lu­jí např. Ruth Negga (Preacher, Warcraft. První střet) a Tom Holland (Captain America: Občansk vál­ka).
Stane se obje­vem roku nový Spider-Man? Foto: Marvel
Specifickou kate­go­rií je brit­ský film. Soutěžit zde bude např. Yatesův vel­ko­film Fantastická zví­řa­ta a kde je najít.
Urvou Johnny Depp a spol. spe­ci­fic­kou brit­skou cenu? Foto: Warner Bros.
Ceny BAFTA budou pře­dá­ny 12. úno­ra. Moderátorem bude komik a fil­mo­vý Mycroft Holmes, Stephen Fry.
Kompletní pře­hled nomi­no­va­ných

Nejlepší film
 • Příchozí/Arrival
 • Místo u moře/Manchester by the Sea
 • Já, Daniel Blake/I, Daniel Blake
 • Moonlight
 • La La Land
Nejlepší brit­ský film
 • American Honey
 • Já, Daniel Blake/I, Daniel Blake
 • Denial
 • Poznámky o slepotě/Notes on Blindness
 • Fantastická zví­řa­ta a kde je najít/Fantastic Beasts and Where to Find Them
 • Zahaleni stínem/Under the Shadow
Nejlepší herec v hlav­ní roli
 • Andrew Garfield (Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­ny)
 • Ryan Gosling (La La Land)
 • Casey Affleck (Místo u moře)
 • Viggo Mortensen (Tohle je náš svět)
 • Jake Gyllenhaal (Noční zví­řa­ta)
Nejlepší hereč­ka v hlav­ní roli
 • Amy Adams (Příchozí)
 • Meryl Streep (Božská Florence)
 • Emily Blunt (Dívka ve vla­ku)
 • Natalie Portman (Jackie)
 • Emma Stone (La La Land)
Nejlepší herec ve ved­lej­ší roli
 • Aaron Taylor-Johnson (Noční zví­řa­ta)
 • Jeff Bridges (Hell or High Water)
 • Dev Patel (Lion)
 • Mahershala Ali (Lion)
 • Hugh Grant (Božská Florence)
Nejlepší hereč­ka ve ved­lej­ší roli
 • Hayley Squires (Já, Daniel Blake)
 • Nicole Kidman (Lion)
 • Michelle Williams (Místo u moře)
 • Viola Davis (Fences)
 • Naomie Harris (Moonlight)
Cena Davida Leana za režii
 • Damien Chazelle (La La Land)
 • Kenneth Lonergan (Místo u moře)
 • Denis Villeneuve (Příchozí)
 • Tom Ford (Noční zví­řa­ta)
 • Ken Loach (Já, Daniel Blake)
Nejlepší ori­gi­nál­ní scé­nář
 • Taylor Sheridan (Hell or High Water)
 • Kenneth Lonergan (Místo u moře)
 • Paul Laverty (Já, Daniel Blake)
 • Barry Jenkins (Moonlight)
 • Damien Chazelle (La La Land)
Nejlepší adap­to­va­ný scé­nář
 • Eric Heisserer (Příchozí)
 • Luke Davies (Lion)
 • Robert Schenkkan, Andrew Knight (Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­ny)
 • Tom Ford (Noční zví­řa­ta)
 • Theodore Melfi, Allison Schroeder (Skrytá čís­la)
Nejlepší kame­ra
 • Bradford Young (Příchozí)
 • Greig Fraser (Lion)
 • Giles Nuttgens (Hell or High Water)
 • Seamus McGarvey (Noční zví­řa­ta)
 • Linus Sandgren (La La Land)
Nejlepší střih
 • Joe Walker (Příchozí)
 • Jennifer Lame (Místo u moře)
 • John Gilbert (Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­ny)
 • Joan Sobel (Noční zví­řa­ta)
 • Tom Cross (La La Land)
Nejlepší výpra­va
 • John Bush, Charles Wood (Doctor Strange)
 • Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco (La La Land)
 • Stuart Craig, Anna Pinnock (Fantastická zví­řa­ta a kde je najít)
 • Meg Everist, Shane Valentino (Noční zví­řa­ta)
 • Jess Gonchor, Nancy Haigh (Ave, Caesar)
Nejlepší kos­týmy
 • Joanna Johnston (Spojenci)
 • Mary Zophres (La La Land)
 • Colleen Atwood (Fantastická zví­řa­ta a kde je najít)
 • Madeline Fontaine (Jackie)
 • Consolata Boyle (Božská Florence)
Nejlepší hud­ba
 • Jóhann Jóhansson (Příchozí)
 • Volker Bertelmann, Dustin O’Halloran (Lion)
 • Mica Levi (Jackie)
 • Abel Korzeniowski (Noční zví­řa­ta)
 • Justin Hurwitz (La La Land)
Nejlepší make-up
 • Jeremy Woodhead (Doctor Strange)
 • Shane Thomas (Hacksaw Ridge: Zrození hrdi­ny)
 • J. Roy Helland, Daniel Phillips (Božská Florence)
 • Glyn Dillon (Rogue One: Star Wars Story)
 • Niv Adiri (Fantastická zví­řa­ta a kde je najít)
Nejlepší vizu­ál­ní efek­ty
 • Louis Morin (Příchozí)
 • Robert Legato (Kniha džun­glí)
 • Richard Bluff (Doctor Strange)
 • Neil Corbould (Rogue One: Star Wars Story)
 • Tim Burke (Fantastická zví­řa­ta a kde je najít)
Nejlepší nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film
 • Dheepan (Francie)
 • Saulův syn/Saul fia (Maďarsko)
 • Julieta (Španělsko)
 • Toni Erdmann (Německo/Rakousko/Rumunsko)
 • Mustang (Francie/Německo/Katar/Turecko)
Nejlepší ani­mo­va­ný film
 • Hledá se Dory/Finding Dory
 • Odvážná Vaiana: Legenda o kon­ci světa/Moana
 • Kubo a kou­zel­ný meč/Kubo and the Two Strings
 • Zootropolis: Město zvířat/Zootopia
Nejlepší doku­men­tár­ní film
 • 13th
 • Poznámky o slepotě/Notes on Blindness
 • The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years
 • Weiner
 • Malá sokolnice/The Eagle Huntress
Cena pro nej­lep­ší vychá­ze­jí­cí hvězdu
 • Laia Costa
 • Ruth Negga
 • Lucas Hedges
 • Anya Taylor-Joy
 • Tom Holland

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,40353 s | počet dotazů: 233 | paměť: 54900 KB. | 03.08.2021 - 04:04:47