Kritiky.cz > Recenze knih > Nohy z jílu

Nohy z jílu

Kniha Nohy z jílu je dal­ší ze série humor­ných fan­ta­sy pub­li­ka­cí Terryho Pratchetta ze svě­ta Zeměplochy (Discworld). Je až s popem, jak si ten zají­ma­vý pán z Anglie již po více než deset let stá­le udr­žu­je výbor­nou spi­so­va­tel­skou for­mu, a to své kni­hy doslo­va „chr­lí“ na trh. Klidně i 2 za rok. Série Zeměplochy již dnes čítá 30 knih vel­mi vyrov­na­né kva­li­ty. Terry Pratchett je milo­ván pub­li­kem i kritiky...a navíc ty úžas­né obál­ky od Kidby...to je lahůd­ka (ško­da jen, že u jeho nových knih již Kidby na obál­kách není..).

Nohy z jílu nás zavá­dě­jí do slav­né­ho měs­ta Ankh-Morporku. Dějí se tu pop­né vraž­dy star­ců a navíc...místní gole­mo­vé (nemys­lí­cí stro­je pro všech­no:-)) se cho­va­jí nějak pně. Je mož­né, že za těmi­to vraž­da­mi sto­jí prá­vě gole­mo­vé? A jsou to vůbec jen stro­je nebo mají v sobě také živou duši? A co s tím vším má co dělat pokus o zabi­tí Ankh-Morporskho patri­ci­je - Lorda Vetinariho? Takovéto otáz­ky se hla­vou jis­tě honí veli­te­le Ankh-Morporské noč­ní hlíd­ky kapi­tá­nu Elániovi. Věřte tomu, že v této kni­ze to Elánius ani jeho kole­go­vé (desát­ník Karotka, vlkod­la­či­ce Angua, troll Navážka či nový člen hlíd­ky Pleškot Řiťka) nebu­dou mít jed­no­du­ché. Nicméně na kon­ci se rozuz­le­ní jis­tě dočká­te (tedy, pokud to celé pře­čte­te, samo­zřej­mě..) a věz­te, že bude vel­mi pře­kva­pi­vé (jak už to konec­kon­ců v kni­hách o noč­ní hlíd­ce bývá). Opět zde na čte­ná­ře čeká obvyk­lá dáv­ka humo­ru (zde smě­řu­je pře­váž­ně ke vzta­hu trpas­lí­ci x trpas­li­ce a také na adre­su Ankh-Morporského heral­dic­ké­ho sdru­že­ní - pokud se vyzná­te v heral­di­ce, tak si v této kni­ze jis­tě při­jde­te na své:-)) a také zají­ma­vá záplet­ka. Kniha se čte doslo­va jed­ním dechem a už po něko­li­ka strán­kách vás do sebe vtáh­ne tak, že se od ní dá odtrh­nout jen vel­mi, vel­mi těž­ko.

Hodnocení: 93%.

  • Pátý elefant2. května 2020 Pátý elefant Terry Pratchett - Pátý elefantDalší fantastický příběh ze Zeměplochy nám opět přivádí na scénu známé postavičky Ankh - Morporské městské hlídky, konkrétně velitele Elánia, strážnici […]
  • Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby12. října 2019 Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby Akvarelové obrazy s poselstvím známé americké umělkyně Jody Bergsmy nám pomohou spojit se se svojí vnitřní silou a kouzlem přítomného okamžiku. A já dodávám, ze zkušenosti, že pomáhají […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]
  • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
  • Jóga po celý rok24. listopadu 2019 Jóga po celý rok Leckdo cvičí jógu a mnoho lidí si bez ní už nedokáže přestavit život. Má nejen příznivý účinek na tělo, ale hlavně i na duši, přináší zklidnění, které je v naší hektické společnosti tak […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com