Kritiky.cz > Filmové recenze > Noční let

Noční let

Přestárlý otec tee­nager­ské­ho horo­ru Wes Craven nám po neú­spěš­ném sním­ku Prokletí ser­ví­ru­je svůj dal­ší letoš­ní fil­mo­vý počin - hit­chcockov­skou vari­a­ci na téma „zabij mě něž­ně“ - thriller Noční let.

Začalo to jed­né noci. Zda žha­vé let­ní, to nevím, ale prše­lo a bou­ři­lo se… Lisa, mla­dá, krás­ná, při­taž­li­vá žena (jak už to v ame­ric­kých sca­ry movie bývá zvy­kem), spě­chá na letiš­tě. Během ces­ty stih­ne vyří­dit něko­lik tele­fo­ná­tů – pře­dá­vá instruk­ce do hote­lu, kde pra­cu­je, a ujiš­ťu­je své­ho věč­ně vypla­še­né­ho otce, že je OPRAVDU v pořád­ku, a že se NIC nedě­je. Ale ouha, její let do Miami je (díky špat­né­mu poča­sí) odlo­žen…

Ve chví­lích nepří­jem­né­ho čeká­ní něko­li­krát zce­la „náhod­ně“ nará­ží na mla­dé­ho, krás­né­ho, při­taž­li­vé­ho (jak jinak) Jacksona, pod jehož uhran­či­vým pohle­dem by se leckte­rá žena roz­pus­ti­la. Nejdříve si pro­ho­dí pár zdvo­ři­lých gest ve fron­tě, poté se ofi­ci­ál­ně sezná­mí u baru a nako­nec se potká­va­jí i v leta­dle, kde sedí na sou­se­dí­cích seda­dlech, aby se tak jejich život­ní osu­dy zásad­ně pro­tnu­ly.


Poté, co leta­dlo koneč­ně odstar­tu­je, odha­lu­je do té doby sym­pa­tic­ký Jackson Rippner (povšim­ně­te si pro­sím nená­pad­né­ho odka­zu k Jacku Ripperovi; pro lai­ky: Jacku Rozparovači) svou pra­vou tvář – nej­pr­ve se ješ­tě v polovti­pu svě­řu­je Lise, že jeho povo­lá­ním je odklí­ze­ní nepo­ho­dl­ných lidí, násled­ně jí už smr­tel­ně váž­ně vyhro­žu­je, že pokud neza­vo­lá tam a tam, může chys­tat pohřeb své­mu tatín­ko­vi…


I přes výše zmí­ně­ná klišé, jež by trpě­li­vý divák tvůr­cům zajis­té odpus­til, se film zpo­čát­ku vyví­jí doce­la slib­ně, avšak v momen­tě, kdy dochá­zí k postup­né gra­da­ci děje, upa­dá do těž­ko­pád­né trap­nos­ti. S tím, že ve spous­tě fil­mů chy­bí logi­ka, jsme se, mys­lím, už smí­ři­li. Ale co ty neu­stá­le se opa­ku­jí­cí moti­vy…? Zkrátka, co by to bylo za hlav­ní­ho hrdi­nu, kte­rý by si vypja­té situ­a­ci neza­na­dá­val Shit… Jesus… Shit! (např. když se mu vybi­je bater­ka u mobi­lu zrov­na ve chví­li, kdy si nut­ně potře­bu­je zavo­lat…), nevo­lal mar­ně o pomoc na 911 (kde jsou ty časy Supermanovy..) a nako­nec nepře­pral oči­vid­ně sil­něj­ší­ho pro­tiv­ní­ka? Třešničkou na dor­tu jsou pak kla­sic­ké vřís­ko­to­vé scé­ny alá kdo­pak to sto­jí za dveř­mi..? BAF!..... Shit…!

Závěrem mohu jedi­ně kon­sta­to­vat: Buďme rádi, že nás fil­ma­ři ušet­ři­li pou­hou 85minutovou metrá­ží…

O filmu:

Red Eye
Režie: Wes Craven
Scénář: Carl Ellsworth
V hlav­ních rolích: Rachel McAdams, Cillian Murphy, Brian Cox, Colby Donaldson, Jack Scalia, Robert Pine
USA, 2005, 85 min

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Křižovatka osudu14. srpna 2006 Křižovatka osudu Křižovatka osudu je road movie tak trochu ve stylu českého Výletu od Alice Nelis. Podobně jako ve Výletu i zde se na cestu vydává rodina a taky s posláním vskutku pohřebním. Prvních pár […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Scary Movie 419. května 2006 Scary Movie 4 " Co může být ještě neuctivější, vtipnější a děsivější než Scary Movie 3? Samozřejmě Scary Movie 4!" Tolik úvodní upoutávka k filmu. Jaké jsou ale skutečné dojmy? Neuctivější? […] Posted in Filmové recenze
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […] Posted in Filmové recenze
  • Půlnoční míle5. prosince 2005 Půlnoční míle Ačkoli to na první pohled vypadá spíš jako svatba, tak úvodní záběry Půlnoční míle nás přivádí na pohřeb. Na pohřeb mladé ženy Diane, snoubenky Joea (Jake Gyllenhaal), která byla […] Posted in Filmové recenze
  • Volver19. října 2006 Volver Un film de Pedro Almodóvar. Komu to nestačí k tomu, aby se zvedl a šel do kina? Raimunda (Penelope Cruz) s dcerou Paulou a sestrou Sole jedou na tradiční návštěvu své tety na venkově. […] Posted in Filmové recenze
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...