Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Profily osob > Nicholas Hoult

Nicholas Hoult

Nicholas Caradoc Hoult (* 7. pro­sin­ce 1989, Wokingham, Spojené krá­lov­ství) je ang­lic­ký herec a model. Proslavil se jako dět­ský herec rolí Marcuse Brewera ve fil­mu Jak na věc, kde si zahrál po boku Hugha Granta. Mezi jeho dal­ší zná­mé role pat­ří Hank McCoy v X-Men: První tří­da a X-Men: Budoucí minu­lost, R ve fil­mu Mrtví a neklid­ní a Tony Stonem v dra­ma­tic­kém seri­á­lu pro dospí­va­jí­cí Skins, kde se obje­vo­val od roku 2007 do roku 2008.

Dětství

Hoult se naro­dil Wokinghamu v Berkshire jako tře­tí dítě uči­tel­ky na kla­vír Glenis Brownové a Rogera Houlta, pilo­ta British Airways. Jeho sou­ro­zen­ci se jme­nu­jí Clarista, James a Rosie. Jeho pra­te­ta byla hereč­ka Anna Neagleová.

Osobní život

Od roku 2011 do led­na 2013 byl ve vzta­hu s hereč­kou Jennifer Lawrenceovou a po krát­ké odml­ce se k sobě pár v dru­hé polo­vi­ně stej­né­ho roku opět vrá­til [1]. Je spon­zo­rem cha­ri­ty Christian Aid a v roce 2007 vstou­pil do jejich Síně slá­vy. Také pod­po­ru­je kam­paň Enough Food, cha­ri­tě, kte­rá má ukon­čit celo­svě­to­vé hla­do­vě­ní a úzce spo­lu­pra­cu­je s cen­t­rem Teenage Cancer Trust pro mla­dé lidi s rako­vi­nou.

V talkshow Grahama Nortona pro­zra­dil, že jeho pro­střed­ní jmé­no Caradoc se vyslo­vu­je jako „Cuh-RAH-deck“, což ve vel­šti­ně zna­me­ná „milo­va­ný“.


Detaily o článku Nicholas Hoult

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16057 s | počet dotazů: 209 | paměť: 54246 KB. | 28.01.2022 - 21:15:55