Kritiky.cz > Pro ženy > Sex a Vztahy > Ničeho nelitujte!

Ničeho nelitujte!

lítost

Lítost kvů­li věcem, kte­ré jsme udě­la­li, se může časem zmír­nit. Neutišitelná je však lítost kvů­li věcem, kte­ré jsme neu­dě­la­li. (Sydney J. Harris)

Nechcete žít tak, abys­te na kon­ci živo­ta pře­mýš­le­li o tom, co jste neu­dě­la­li, než co jste udě­la­li. Přemýšlejte o tom, jak bys­te se cíti­li na smr­tel­né poste­li, kdy­bys­te lito­va­li, že jste neu­sku­teč­ni­li jed­nu kon­krét­ní věc nebo nevy­u­ži­li něja­ké pří­le­ži­tos­ti.

Zkoumejte svůj dneš­ní život z této per­spek­ti­vy. Uvažujte o rizi­cích, kte­rá bys­te neby­li ochot­ni při­jmout - napří­klad změ­ny v kari­é­ře, ces­ta za snem, ote­vře­ní srd­ce před jinou oso­bou, nebo být vším, čím může­te být. Nemůžete udě­lat nic pro změ­nu roz­hod­nu­tí, jež jste učni­li v minu­los­ti, ale budouc­nost cho­vá mno­ho pří­le­ži­tos­tí.

Vzpomínám si na jed­no­ho hrá­če vyso­ko­škol­ské­ho fot­ba­lo­vé­ho klu­bu trpí­cí­ho rako­vi­nou, kte­rý mi  řekl: „Než jsem one­moc­něl rako­vi­nou, byly zápa­sy, ve kte­rých jsem mohl ze sebe vydat víc.“ Litoval, že se držel zpát­ky. Z boje s rako­vi­nou se nau­čil nene­chá­vat nic v šat­ně, ale při­ná­šet všech­no ze sebe na hřiš­tě.

My všich­ni musí­me „při­ná­šet všech­no na hřiš­tě“ své­ho živo­ta. Je to jedi­ný způ­sob, jak něče­ho poz­dě­ji neli­to­vat. Ať ve vašem živo­tě nejsou žád­ná „kéž bych udě­lal“ ani „ško­da, že jsem neu­dě­lal.“

„Dejte mi Ž, dej­te mi I. Dejte mi V, dej­te mi O, dej­te mi T. ŽIVOT!“

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Změny17. února 2020 Změny Nikdy není příliš pozdě stát se člověkem, jakým jste vždy byli. (John Kimbrough) Když chcete něco změnit, můžete začít koupí nových šatů, přestěhováním se, novým vymalováním bytu, získáním […] Posted in Sex a Vztahy
  • Děti: Ďáblové nebo andělé?29. dubna 2020 Děti: Ďáblové nebo andělé? Činy hovoří hlasitěji než slova. (Mark Twain) Vzhledem k tomu, že děti stejně většinou neposlouchají, nedělejte si příliš starostí s tím, co říkáte. Ale dělejte si hodně starostí s tím, co […] Posted in Sex a Vztahy
  • Jaký typ muže tě přitahuje?7. června 2020 Jaký typ muže tě přitahuje? Jsou to stejně staří vrstevníci či zajíčkové, kteří doposud nepoznali bojiště lásky, a kteří se rádi nechají zasvětit do tajů něhy a milování? A nebo tě naopak zlákali poměrně starší […] Posted in Sex a Vztahy
  • Pták v kleci9. března 2020 Pták v kleci K posledním lidským svobodám patří vybírat si své vlastní postoje. (Victor Frankl) Slyšel jsem otázku: "Proč pták v kleci zpívá?" Svým způsobem jsme všichni ptáci v klecích, ale máme […] Posted in Sex a Vztahy
  • Když samota bolí...14. ledna 2020 Když samota bolí... V našem  životě můžeme být obklopeni spoustou zajímavých lidí, a přesto se uvnitř cítit prázdní a osamělí. Ano, samoty se všichni zuby nehty bráníme, vyhýbáme, a v skrytu duše toužíme po […] Posted in Sex a Vztahy
  • Drahé kameny4. února 2020 Drahé kameny Jak stárneme, neměníme se ani k lepšímu, ani k horšímu, jen se stáváme sami sebou. (May L. Becker) Jednoho rána jsem se procházel po břehu řeky. Každý oblázek, který jsem viděl, měl ve […] Posted in Sex a Vztahy
  • Chyby mohou být dobrými učiteli25. června 2020 Chyby mohou být dobrými učiteli Jediná opravdová chyba je ta, z níž se vůbec nepoučíme. (John Powell) Co je chyba? Pro většinu z nás výrok "udělal jsem chybu" znamená, buď že jsme udělali nějakou špatnou věc, nebo že […] Posted in Sex a Vztahy
  • Umění snít....29. dubna 2020 Umění snít.... S důvěrou se vydejte za svými sny. Prožívejte život, který jste si představili. (Henry David Thoreau) Kdybychom nesnili, žili bychom bez naděje. Musíme snít o tom, co může být, a neříkat, […] Posted in Sex a Vztahy
  • Trpělivost21. června 2020 Trpělivost To, co ničí vaše záměry, je netrpělivost. (Moliére) Jednou jsem slyšel příběh o manželovi, který se vrátil z války s postraumatickým stresovým syndromem. Manželka s ním po jeho návratu […] Posted in Sex a Vztahy
  • Přechody20. dubna 2020 Přechody Často se díváme na kalendář dnů jako na pouhý symbol plynutí času. zapomínáme, proč jsme na této Zemi. zapomínáme, že existuje důvod všech bolestí a zápasů. Zapomínáme, že jsme byli […] Posted in Sex a Vztahy

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...