NHL 2009 - sestavy 2019/20

nhl 2009 8211 sestavy 2019 20 rzNNwNDbzRk

Pro fanouš­ky hry NHL při­ná­ší­me tu nej­dů­le­ži­těj­ší zprá­vu. Stále exis­tu­je mož­nost hrát NHL s aktu­ál­ní­mi sesta­va­mi i pro PC.

Je sice prav­da, že se jed­ná o hru jede­náct let sta­rou, ale čes­ký fanou­šek na sesta­vách stá­le pra­cu­je a jakmi­le jsou sesta­vy, tak je o dost vel­ká prav­dě­po­dob­nost, že se tomu nej­dů­le­ži­těj­ší­mu addo­nu při­da­jí k aktu­ál­ní gra­fic­ké věci, jako jsou dre­sy 2019/20, nej­no­věj­ší loga a dal­ší pro hru důle­ži­té věci.

A co pro čes­ké fanouš­ky nej­no­věj­ší sesta­vy při­ná­ší? Ano, všech ELH týmů s nej­no­věj­ší­mi sou­pis­ka­mi. A to včet­ně Marka Čiliaka ve Zlíně, Jágra v Kladně a samo­zřej­mě Plekance v Kometě. Plus mno­ho dal­ších hrá­čů, kte­ré bylo nut­né od roku 2008, kdy NHL 2009 vyšlo, nově vytvo­řit.

Nejnovější sesta­vy sta­huj­te z auto­ro­va odka­zu na Splinterice.com - NHL 09 ELITE ROSTER 2019-2020.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,24000 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46510 KB. | 19.01.2021 - 09:25:37