Kritiky.cz > Recenze her > NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...

NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...

vlcsnap 2018 09 14 21h37m46s529

Jak v posled­ních letech, tak i letos vychá­zí pou­ze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti fot­ba­lo­vé kon­ku­ren­ci se NHL zako­pa­lo v hlu­bo­ké stud­ni, kde se hned tak nevy­no­ří.

Začneme tím, že engi­ne hry je pořád ten samý, něko­lik let sta­rý, žád­né gra­fic­ké vylep­še­ní, žád­ná her­ní vylep­še­ní, pou­ze malin­ka­té díl­čí změ­ny, kte­ré na prv­ní pohled hrá­či ani nepo­zna­jí.

Když se tak pro­chá­zím hrou, v her­ním požit­ku nic moc vel­ké­ho nepo­zná­vám, jedi­né zna­tel­né změ­ny jsou aktu­ál­ní sesta­vy, změ­na menu a pár nových lig, včet­ně evrop­ské ligy mis­trů.

Ještě nesmím zapo­me­nout na nový her­ní mód, kdy hra­je­te pro­ti dvou pro­tiv­ní­kům všich­ni na jed­nu bran­ku. Velmi vyzdvi­ho­va­né his­to­ric­ké hvězdy se obje­vi­li i v loň­ský rok, a tak musím hru vel­mi špat­ně zhod­no­tit, ješ­tě hůř než v loni. Bez vel­kých změn pře­sta­nou hrá­či NHL pros­tě kupo­vat.

Už si NHL od EA nekou­pím, je tam málo změn a nové týmy a nové sesta­vy nepři­ná­ší žád­ný pří­nos, kte­rý by se dal kou­pit za cca 1 500 Kč.

Co by mohlo na další roky hru vylepšit?

 • Nový engi­ne
 • Skutečná ces­ta hokejsty (od evrop­ské ligy (Extraliga) do NHL a až na Mistrovství svě­ta)
 • Verzi pro PC s pod­po­rou uži­va­tel­ských upda­tů (dre­sy, fot­ky atd..)

 • Vyzkoušejte si NHL 19 v betě. Máte na to poslední dva dny.31. července 2018 Vyzkoušejte si NHL 19 v betě. Máte na to poslední dva dny. Zase po roce nám vyjde v září nová NHL. Jako v předchozí roky nebude přinášet tolik novinek, jak by si hráči Xbox One a PS4 přáli. Nový engine nebude, nové týmy nebodou, pouze se doplní […] Posted in Novinky ze světa her
 • NHL 16 - recenze - 95 %17. září 2015 NHL 16 - recenze - 95 % Tak už několik dní hraji. Pro normální uživatele je dnešní premiéra NHL 16 oslavou. Pro ty s předplacenkou (EA Access) už několik dní (pro maximální dobu hraní 10 hodin) je hra dostupná. […] Posted in Recenze her
 • NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 20188. září 2018 NHL 19 vyjde oficiálně 14. září 2018 Členové programu EA Access můžou začít hrát už od včera.  Já už si svoji hru nainstaloval a hledám rozdíly oproti NHL 18. Bohužel jsou minimální, a tak budu muset hledat (krom nového módu […] Posted in Novinky ze světa her
 • MXGP 201927. září 2019 MXGP 2019 Jako fotbalové a hokejové hry (FIFA i NHL) tak i motorky se vydávají každý rok. Jednou z letošních novinek je MXGP 2019, což je vlastně motokrosová varianta MotoGP 19. Předchozí vydání […] Posted in Recenze her
 • Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází30. srpna 2015 Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází 18.09.2015 vychází nová NHL 16 pro Xbox 360, One.. Playstation 3 a 4. Nesmíme ale zapomenout i pro Pckáře, kterým jejich hra vyšla naposledy už před šesti lety. Mnoho fanoušků chce i […] Posted in Recenze her
 • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
 • NBA Playgrounds27. června 2018 NBA Playgrounds Hra NBA Playgrounds je jedna  z úspěšných her se sportovní tématikou s konkrétním zaměřenín na Batskebal v tak trochu netradičním podání 2v2 hráčů. Základním konceptem hry jsou souboje […] Posted in Recenze her
 • Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku13. července 2018 Duke Nukem 3D - Stará klasika, která stojí za zmínku Hra Duke Nukem pochází z doby, kdy hrdinové ještě mohli být bílí a blond. Dnes by to byl pravděpodobně Afroameričan s dredy a trávou u pusy. Jedinečným světem, možnostmi a hláškami […] Posted in Recenze her
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
 • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […] Posted in Recenze her

NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...
Hodnocení: 3 - ‎7 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

3 komentáře

 1. Lepšia je urči­te ako minu­lý roč­ník... mám odo­hra­té na ps4 všet­ky NHL čo na ňu vyšli a ten­to roč­ník pôso­bí zati­aľ naj­lep­šie... napo­sle­dy som sa tak dob­re bavil pri 17... aku­rát ten engi­ne už by moh­li zme­niť to je asi top mínus... a ešte to pís­ka­nie roz­hod­cov za pod­ra­ze­nie ... ale to sa da updej­tom vyrie­šiť... pohy­by hrá­čov sú o pozna­nie lep­šie... aj nový mód CHEL je zau­jí­ma­vý... samozrej­me cenu 60€ si neob­há­ji žia­d­ny šport kto­rý vychá­d­za kaž­do­ročne (ani Fifa)... a porov­ná­vať Fifu s NHL je totál­ne mimo (Fifa má sto­ná­sob­ne vyš­ší roz­po­čet ako NHL)

 2. Ta hra je fakt hroz­ná. Za ty pení­ze už nikdy, inte­li­gen­ce na bodu 0, pořád chy­by v gra­fi­ce atd. Vypíchnete puk a mís­to aby hráč šel do brej­ku, tak odje­de od puku pryč. Obránci cha­o­tic­ky brá­ní a vůbec neví, kte­rá bije. No pros­tě hrůza. Přihráváte hrá­či a on sám uhne a jde to na icing. A na konec, nesku­teč­ný nadr­žo­vá­ní ze stra­ny EA. Máte 50 střel a on dvě a vyhra­je 2:0 pro­to­že z 20 brej­ků a po násled­né při­hráv­ce hráč vždyc­ky pro­mách­ne nebo dá stu­pid­ní bekhend. Za mě hrůza a EA by se už měl vzpa­ma­to­vat.

 3. jj sou­hla­sím s Janem...do hry je zasa­ho­vá­no ze stra­ny pro­vo­zo­va­te­lů, resp. EA až někde za hra­nou, na někte­rých zápa­sech již po chví­li víte, že nemá­te šan­ci vyhrát i kdy­by... „super“ je když vám začnou jez­dit hrá­či jak chtě­jí, nejdou včas pře­pí­nat, uhý­ba­jí před nahráv­ka­mi, nevší­ma­jí si puku a  vrchol je, když vám obrán­ce 2 x v jed­nom zápa­se stře­lí vlast­ní gól a nejde ho ovlá­dat a vy když stří­lí­te do prázd­né brá­ny, tak se gól­man šip­kou vrh­ne mezi kru­hy a sebe­re vám puk...:-)))
  PS: opro­ti 18 je posun, že zce­la výji­meč­ně fau­lu­je comp, aby zvý­hod­nil sou­pe­ře...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...