Kritiky.cz > Recenze her > NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze

NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze

vlcsnap 2015 08 01 10h01m41s163

Tak se mi poda­ři­lo stáh­nout betu NHL 06. Pro moji Xbox One kon­zo­li. Mám na to týden, abych všech­no, co je povo­le­no, vyzkou­šel. Jediné, co mi beta povo­lí je onli­ne hra­ní ve více hrá­čích tzv. EASHL.

EASHL je návrat modu pro mul­tipla­ye­ro­vé hra­ní  tea­mů po inter­ne­tu. Hráči jsou slo­že­ni z vlast­ní­ků Xbox one nebo PS4. Minimální počet onli­ne hrá­čů v týmu pro zápas jsou dva hrá­či, jinak si neza­hra­je­te.  Maximum je šest (vč. bran­ká­ře). Zbytek týmu je auto­ma­tic­ky dopl­něn AI.

vlcsnap-2015-08-01-10h01m28s007

Když si počká­te na správ­ný začá­tek zápa­su a dosta­ne­te se do správ­ných menu, tak na  pozi­ci útoč­ní­ka si může­te vybrat mezi cha­rak­te­ris­ti­ka­mi hrá­čů. V útoč­ní­cích máte na výběr, jest­li je to stře­lec, nahrá­vač, bit­kař a dal­ší. Mezi obrán­ci si může­te vybrat mezi ofen­ziv­ním, defen­ziv­ním a samo­zřej­mě i dal­ší typy hrá­čů i pro bran­ká­ře. Každý z výbě­ru má vlast­nos­ti, kte­ré odpo­ví­da­jí vybra­né­mu typu. Jeden rych­le stří­lí, dru­hý má dob­ré a rych­lé stře­ly, tře­tí se přes­ně tre­fu­je do při­hrá­vek.

vlcsnap-2015-08-01-10h01m41s163

Pokud se hrá­či dob­ře dohod­nou, kte­rý z hrá­čů bude mít jako cha­rak­te­ris­ti­ku své­ho onli­ne hrá­če, tak se budou vzá­jem­ně dopl­ňo­vat a tak snáz pora­zí pro­tiv­ní­ky.

vlcsnap-2015-08-01-10h01m59s991

Oproti NHL 15 jsem pří­mo na ledě roz­po­znal něko­lik nových věcí. Začneme vychva­lo­va­ný­mi, pří­pad­ně i zatra­co­va­ný­mi, vou­sy. Při vytvá­ře­ní hrá­če už může­te vybrat to, jak bude váš hráč zarost­lý. Variant je hod­ně. Můžete si vybrat i bar­vu a tak koneč­ně máte na výběr vel­ký výběr, jako v simí­cích. Při onli­ne hra­ní potom vidí­te své sou­pe­ře zarost­lé a jsou vidět roz­dí­ly.

vlcsnap-2015-08-01-10h03m15s898

Druhou novin­kou jsou mas­ko­ti a lep­ší inter­ak­ce mezi fanouš­ky. Nadávají na sou­pe­ře, jako v rea­li­tě. Nového prv­ku jsem si také vši­ml, že mají na des­kách správ­né pojme­no­va­ní týmu, jak jsme si správ­ně vytvo­ři­ly. Posledním prv­kem, kte­ré­ho jsem si vši­ml, bylo to, že led na kon­ci tře­ti­ny je více zasně­že­ný a poško­ze­ný a je vidět i tra­sa puku.

vlcsnap-2015-08-01-10h03m21s408

Čeká mne ješ­tě nece­lý týden tes­to­vá­ní a hra­ní a záro­veň i vysí­lá­ní a natá­če­ní videí. Po „úpad­ku“ v NHL 15, kte­rou mám pou­ze na hra­ní offli­ne a sezó­ny mana­žé­ra, si mys­lím, že NHL 16 bude o dost lep­ší hra a nabíd­ne pro hrá­če vyni­ka­jí­cí hra­ní. Bude to se to ale týkat pou­ze hrá­čů nových kon­zo­lí. Pro jejich před­chůd­ce budou jenom úpra­vy sestav a malé drob­né změ­ny. Pro kon­zo­le nové se při­prav­te na nej­lep­ší hokej. Ale dal­ší recen­zi celé hry si bude­te moci pře­číst až po datu vydá­ní. Doufám, že se, dle bety, vývo­já­ři pochla­pi­li a že nám při­ne­sou plně vyba­ve­nou hru s růz­ný­mi módy hra­ní od offli­ne po onli­ne. S mno­ha sta­tis­ti­ka­mi a porov­ná­ní­mi v onli­ne a offli­ne svě­tě.

[adro­ta­te banner=„35“]

  • NHL 16 - recenze - 95 %17. září 2015 NHL 16 - recenze - 95 % Tak už několik dní hraji. Pro normální uživatele je dnešní premiéra NHL 16 oslavou. Pro ty s předplacenkou (EA Access) už několik dní (pro maximální dobu hraní 10 hodin) je hra dostupná. […] Posted in Recenze her
  • Full House Poker5. května 2015 Full House Poker Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 16.3.2011 Vydavatel: Microsoft Výrobce: Krome Studios Žánr: Karty, Party hra Počet hráčů: 1, online 2-10 Lokalizace: angličtina Výborná […] Posted in Recenze her
  • ARKANOID Live!22. dubna 2015 ARKANOID Live! Vlastní hodnocení: 70% Datum vydání: 6.5.2009 Vydavatel: Xbox LIVE Arcade Výrobce: TAITO CORPORATION Žánr: TAITO CORPORATION Počet hráčů: 1-2, online 2, co-op 2 Lokalizace: […] Posted in Recenze her
  • Monopoly Streets17. června 2015 Monopoly Streets Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 1.10.2010 Výrobce: EA Žánr: strategie Počet hráčů: konzole 1-4, Multiplayer (xbox live) Lokalizace: jazyk: angličtina Doporučený věk: […] Posted in Recenze her
  • Forza Motorsport 613. října 2015 Forza Motorsport 6 Hodnocení: 100% Žánr: závodní Multiplayer: Multiplayer, split-screen Jazyk: anglicky Datum vydání: 18. 9. 2015 Předchozí titul Forza Motorsport 5 byla velmi ořezaná, […] Posted in Recenze her
  • Rango27. února 2015 Rango Vlastní hodnocení: 100% Výrobce: EAGAMES Žánr: akční adventura Počet hráčů: konzole: 1-2 Lokalizace: angličtina Datum vydání: 25.2.2011 Doporučený věk: od 7let V úvodě si dovolím […] Posted in Recenze her
  • MXGP2 - The Official Motocross Videogame8. dubna 2016 MXGP2 - The Official Motocross Videogame Skoro na den přesně, rok poté vychází druhý díl závodní motokrosové hry MXGP2 - The Official Motocross Videogame, která obsahuje sezónu roku 2015 těch nejlepších motokrosových závodníků a […] Posted in Recenze her
  • 3D Ultra MiniGolf Adventures 222. dubna 2015 3D Ultra MiniGolf Adventures 2 Vlastní hodnocení: 100% Datum vydání: 27.10.2010 Vydavatel: Konami Výrobce: Artificial Mind and Movement Žánr: Sportovní a odpočinková Počet hráčů: 1-4, online 2-4 Lokalizace: […] Posted in Recenze her
  • Battlefield: Hardline26. října 2015 Battlefield: Hardline Hodnocení: 60% Žánr: akční Jazyk: anglicky (pro xbox 360 s českými titulky) Multiplayer: singlaplayer, multiplayer Výrobce: EA Datum vydání: 17. 3. 2015   Hra […] Posted in Recenze her
  • The Sims 321. ledna 2015 The Sims 3 Vlastní hodnocení: 50% Výrobce: EAGAMES Žánr: simulátor Jazyk: Angličtina Začátkem si dovolím hned napsat, že hra pro konzoly xbox 360, mě vůbec nezaujala. Graficky hodnotím hru […] Posted in Recenze her

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...