Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nezvratný osud 5 3D - nikdo neunikne!

Nezvratný osud 5 3D - nikdo neunikne!

nezvratny osud 5 3d nikdo neunikne
nezvratny osud 5 3d nikdo neunikne

Démon, či šíle­nec jako zápor­né posta­vy se v Nezvratném osu­du obje­vi­ly již něko­li­krát. Tentokrát nebu­de ve fil­mu ani démon, ani šíle­nec, ale hlav­ní hrdi­ny bude pro­ná­sle­do­vat sama smrt. Jak je patr­né, tak se máme oprav­du na co těšit!

Smrt samo­zřej­mě nebu­de zabí­jet lidi v poste­li, ale člo­věk bude muset hádat, na kte­rém mís­tě a z jaké pří­či­ny někdo umře. Samovi (hlav­ní­mu hrdi­no­vi) ten­to­krát při­pad­ne role zachrán­ce, kte­rý má zachrá­nit život jeho dvě­ma kole­gům, včet­ně své­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da Petera a pří­tel­ky­ně Molly. Hlasy těm, kte­ří pře­ži­jí, pro­půj­čí the Lucky Eight. Samozřejmě se smr­ti nelí­bí, když ji někdo chce napá­lit, a ta…. jo, tak na to si bude­me muset počkat až do kina. Film má pre­mi­é­ru 8. 9. 2011.

Tentokrát bude Nezvratný osud reží­ro­vat Steven Quale, kte­rý je poměr­ně nezná­mým reži­sé­rem. Prozatím má za sebou tři fil­my Oheň, Darkness a jeden doku­men­tár­ní Tajemné hlu­bi­ny 3D. Jak je vidět, tak reži­sér už něja­ké zku­še­nos­ti s 3D má, a tak se může­me těšit na poměr­ně zda­ři­lé pokra­čo­vá­ní nesmr­tel­né horo­ro­vé série.

Ve fil­mu si zahra­jí Emma Bell, Jonathan Bennett, Jana Kramer, David Koechner, Tony Todd, Michael Landes, Courtney B. Vance, Daniel Roebuck a Miles Fisher. Nechte se pono­řit do svě­ta smr­ti, kdy kaž­dý má daný čas, kdy musí zemřít. Bude to stát za to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,06259 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56654 KB. | 29.06.2022 - 22:01:22