Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nezvratný osud 4

Nezvratný osud 4

c17272aef2 64313690 o2
c17272aef2 64313690 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Várování:
Článek obsa­hu­je obráz­ky někte­rých smr­tí z fil­mu!

Začalo to leta­dlem, pak dál­ni­ce, poté hor­ská drá­ha a teď jsou to závo­dy Nascar. Nick (Bobby Campo) má před­tu­chu, že na závo­dech se sta­ne neho­da a všich­ni jeho kama­rá­di zemřou. Nick zachrá­ní své kama­rá­dy a někte­ré dal­ší lidi jako napří­klad mat­ku s tam­po­ny (na obráz­ku), ochran­ku a dal­ší. Všichni si mys­lí, že Nick je hrdi­na a vše tím kon­čí. To se však mýli­li! Smrt si nene­chá do niče­ho kecat a tak vymys­lí nové mor­dy jak všech­ny co pře­ži­li zabít a to co nej­bru­tál­ně­ji!
Když už zemřou 2 lidé, kte­ré Nick zachrá­nil podí­vá se on a jeho pří­tel­ki­ně Lori (Shantel VanSanten) na inter­net a najdou něja­ké infor­ma­ce o letu 180 a jak se zachrá­nit. Zbylí 2 kama­rá­di Hunt (Nick Zano) a Janet (Haley Webb) jim nevě­ří. Mezitím zemře dal­ší a na řadě jsou prá­vě oni 2!
Nick a Lori se roz­dě­lí. Hunt je někde na kou­pa­liš­ti a Lori je v auto myč­ce. Lori však Janet zachrá­ní včas, ale Hunt zemře po vscuc­nu­tí do fil­tra­ce. Říkalo se, že když se zabrá­ni něčí smr­ti tak se seznam smr­ti zru­šil. Je to prav­da? Možná ano, mož­ná ne! Nick má dal­ší vydi­nu jak Janet chce dokou­kat 3-D film, kte­rý bude až moc 3-D, jeli­kož při výbuchu ve fil­mu za plát­nem vybouch­nou che­mi­ká­lie. Lori naštěs­tí žije, ale když jde s Nickem po jez­dí­cích scho­dech spad­ne na ně sloup a roz­bi­je je.
Nick ji však neu­dr­ží a vsuc­ne ji to! Naštěstí to byla zatím jen vydi­na. Podáří se Nickovi zachrá­nit jeho kámoš­ky? A když ano, bude je chtít smrt dostat zno­vu? Na to se může­te podí­vat ve fil­mu Nezvatný osud 4!
Moje hod­no­ce­ní: 30%
Dobré nápa­dy, pěk­né hol­ky, moje oblí­be­né smr­ti (bazén, jez­dí­cí scho­dy, 3D kino), někdy až pře­hna­né efek­ty.
Aktualizováno 6.10.11!

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73557 s | počet dotazů: 235 | paměť: 58262 KB. | 13.08.2022 - 13:51:24