Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Nezakazujte si sladkou chuť!

Nezakazujte si sladkou chuť!

hand flower food green brown cupcake 1108325 pxhere com

Bílý cukr je stále kolem nás. Je v sušenkách, čokoládách, mléčných výrobcích, ale i v kečupu, pečivu nebo dokonce i v některé kávě.
Prohlédněte si příště etikety, až půjdete nakupovat a podívejte se, kolik vaše potraviny obsahují obyčejného cukru.
Jak vyhledat informace o cukru na etiketě?

www.stobklub.cz

www.stobklub.cz

Na eti­ke­tě hle­dej­te polož­ku „cuk­ry“ nebo „z toho cuk­ry“. Jedná se o množ­ství na 100 g výrob­ku. Abyste si vše umě­li před­sta­vit, pře­veď­te si 5 g cuk­ru na jed­nu men­ší kost­ku cuk­ru. Pokud váš oblí­be­ný džus má na eti­ke­tě 36 g cuk­ru, tak vím, že malá skle­nič­ka toho­to džu­su obsa­hu­je při­bliž­ně 7 kos­tek cuk­ru! A už jste se byli podí­vat na kečup a na vaše oblí­be­né sušen­ky?

Co dělá cukr v těle?

Cukr zvy­šu­je kyse­lost vnitř­ní­ho pro­stře­dí v těle a nesvěd­čí hla­di­ně glukó­zy v krvi. Pokud sní­me potra­vi­nu s vyso­kým obsa­hem cuk­ru, naše gly­ke­mie se prud­ce zvý­ší, aby za chví­li opět rych­le kles­la. Máme tak po chví­li pocit, že máme zno­vu hlad a nej­ra­dě­ji bychom si dali něco hod­ně slad­ké­ho. Dáme si dal­ší dor­tík a pak ješ­tě jed­nu slad­kost... Energie nám rych­le stou­pá a ješ­tě rych­le­ji kle­sá, tělo není v rov­no­vá­ze a my jsme zby­teč­ně podráž­dě­ní a una­ve­ní.

Vysoká kon­zu­ma­ce cuk­ru zatě­žu­je sli­niv­ku, pod­po­ru­je růst kva­si­nek a bak­te­rií a postu­pem času vytvá­ří v těle pro­stře­dí vhod­né pro růz­né nemo­ci - od nachla­ze­ní až po rako­vi­nu.

Někteří lidé se roz­hod­nou si slad­kos­ti zaká­zat - vylou­čí slad­kou chuť kom­plet­ně ze své­ho jídel­níč­ku. Vydrží to týden, 14 dní a pak už nedo­čka­vě a nešťast­ně vyple­ňu­jí regá­ly se slad­ký­mi potra­vi­na­mi nej­bliž­ší pro­dej­ny. A jsme opět na začát­ku. Co dělá­me špat­ně?

Sladká chuť je pro člo­vě­ka vel­mi důle­ži­tá. Už mateř­ské mlé­ko je slad­ké a naše tělo potře­bu­je tuto slad­kou chuť - stej­ně jako kyse­lou, hoř­kou a sla­nou. Tělo se tím dostá­vá do pomy­sl­né rov­no­váhy. Zkuste si dát pěk­ně poso­le­né vaře­né vajíč­ko. Na co máte chuť po něm? Na vel­ký dob­rý slad­ký záku­sek! Tady vidí­te, že i sla­né pokr­my (peči­vo, uze­ni­ny, maso, vajíč­ka,...) dostá­va­jí vaše tělo do nerov­no­váhy. Pokud jich je nad­by­tek, potře­bu­je­te je kom­pen­zo­vat slad­kou chu­tí.

Moje prv­ní rada zní: „Solte méně, jez­te méně sla­ných věcí - nebu­de­te pak tolik sla­dit!“

Sladká chuť může být i zdra­vá.

Pokud mám chuť na slad­ké, začnu ovo­cem. Teď v létě si toho může­me dopřát oprav­du hod­ně, od slad­ké­ho melou­nu, přes mali­ny, švest­ky, až po slad­ká jablíč­ka a hruš­ky. Pokud mám vět­ší chuť na slad­ké, poli­ji si ovo­ce roz­puš­tě­nou hoř­kou čoko­lá­dou, mohu při­dat pár oříš­ků. Pokud ani to nepo­má­há, mám v záso­bě suše­né ovo­ce, jako jsou rozin­ky, dat­le, suše­né švest­ky, meruň­ky. Pokud někam jdu a vím, že mě budou všu­de lákat nezdra­vé dob­ro­ty, mám s sebou pyt­lí­ček oříš­ků a suše­né­ho ovo­ce a vím, že je to moje prv­ní pomoc, kte­rá vždy spo­leh­li­vě ukot­ví mé chu­tě.

Při troše času můžete začít péct zdravé koláče a dezerty, které můžete sladit různými obilnými a ovocnými sirupy, kokosovým cukrem, stévií, sušeným ovocem a podobně. Nebojte se experimentovat a ubírat nebo nejlépe úplně nahrazovat bílý cukr. Zjemní se tak Vaše chuťové pohárky, uděláte velký kus pro Vaše zdraví a obyčejná mrkev vám časem bude připadat tak lahodně sladká...

Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,34187 s | počet dotazů: 207 | paměť: 50099 KB. | 10.04.2021 - 16:57:36