Kritiky.cz > Recenze knih > Než natáhnu brka: Temný finský román, který u čtenářů probouzí chuť k životu.

Než natáhnu brka: Temný finský román, který u čtenářů probouzí chuť k životu.

278 nez natahnu brka titul

Číst romá­ny Anttiho Tuomainena zna­me­ná zabý­vat se téma­ty lid­ské exis­ten­ce a záro­veň obje­vo­vat pro­stře­dí noir detek­ti­vek. Ani jeho nej­no­věj­ší kni­ha není výjim­kou: se smr­tí­cí dáv­kou humo­ru při­ná­ší pří­běh o člo­vě­ku, kte­rý se zni­če­ho­nic oci­tá na hra­ni­ci živo­ta a smr­ti.

Třiceti sed­mi letý  Jakkoo se od léka­ře dozví­dá, že mu na svě­tě nezbý­vá moc času.  Je náho­da, že jeho tělo kola­bu­je zrov­na ve chví­li, kdy se Jaakův pod­nik chys­tá k nej­dů­le­ži­těj­ší­mu obdo­bí v roce? A co nevě­ra Jaakkovi man­žel­ky, kte­rou odha­lí ve stej­ný den, kdy je mu sdě­le­na závaž­ná dia­gnó­za?

Jako logic­ké vyús­tě­ní této situ­a­ce by čte­nář oče­ká­val vlnu sebe­lí­tos­ti, dojem­né pasá­že a melan­cho­lic­ké lou­če­ní. Na to ale Jaakko roz­hod­ně nemá čas. Před tím, než „natáh­ne brka“ totiž musí zjis­tit, kdo se ho poku­sil otrá­vit a taky se posta­rat o budouc­nost svo­jí fir­my. A vzhle­dem k tomu, že smrt nepo­čká, musí vše vyře­šit co nej­rych­le­ji.

V dopro­vo­du auto­ro­va sviž­né­ho sty­lu se najed­nou ocit­ne­me v detek­tiv­ní sar­kas­tic­ké tragi­ko­me­dii, kte­rá nás donu­tí zamys­let se nad tak závaž­ný­mi téma­ty, jako vlast­ní smr­tel­nost a všu­dypří­tom­ná pomí­ji­vost. Ani Jaakka tyto chvil­ky nemi­nou. Přečkává je ale s pře­kva­pi­vým vti­pál­kov­stvím a dáv­kou čer­né­ho humo­ru, kte­ré nako­nec z kni­hy činí neo­by­čej­ný čte­nář­ský záži­tek se záživ­nou lek­cí exis­ten­ci­a­lis­mu a skry­tou dáv­kou život­ní moud­ros­ti.

Antti Tuomainen tím­to romá­nem obhá­jil svůj post nej­u­zná­va­něj­ší­ho a nej­o­ce­ňo­va­něj­ší­ho fin­ské­ho auto­ra, kte­rý je na sou­čas­né lite­rár­ní scé­ně vyzdvi­ho­ván pře­de­vším díky jeho ráz­né­mu sty­lu, výstiž­ným cha­rak­te­rům postav a neo­by­čej­ným téma­tům. Román Než natáh­nu brka byl zařa­zen do výbě­ru 20 nej­lep­ších detek­ti­vek roku 2017 dení­ku The Irish Times.


Nakladatel:Kniha Zlín
Jazyk:čes­ky
Pořadí vydá­ní:1.
Rok a měsíc vydá­ní:2018/06
Počet stran:264
Typ, vaz­ba:Kniha, pev­ná
Formát, hmot­nost:140 × 207 mm, 377 g

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Arina. Lidské i vlčí přátelství v nádherném příběhu...4. listopadu 2017 Arina. Lidské i vlčí přátelství v nádherném příběhu... „Nastal čas, aby ses osamostatnil!“ Nějak tak začíná příběh Adama, kterého jako znetvořené miminko našly lesní ženy Valdény a vychovaly ho v statného mládence. Arina je příběh, ve kterém […] Posted in Recenze knih
  • Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život10. ledna 2017 Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život Kniha je ve zkratce o tom, jak rozvíjet ženskou sexualitu tak, aby z ní měla prospěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jednoduchý – protože tak byl člověk jako lidský druh nastaven. Tím […] Posted in Recenze knih
  • Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa6. srpna 2018 Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa Rok 2019 je za dveřmi a takový kalendář, nad kterým vás ilustrace donutí chvilku postát a přemýšlet, se rozhodně hodí. Ne každý den je úplně super a někdy potřebuje lidský mozek vypnout a […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...