Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky

Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky

nature 3188987 1920

Franta je doce­la oby­čej­ný kluk. Chtěl by zažít spous­tu legra­ce a vel­ké dob­ro­druž­ství, pros­tě ty nej­krás­něj­ší prázd­ni­ny. Jenže to vypa­dá, že ho čeka­jí spí­še otrav­né a nud­né dny. Jednou večer se však sta­ne pra­po­div­ná věc. Bum! V poko­ji mu při­sta­ne Snovík, kluk z pla­ne­ty Snění. A Franta už ví, s tímhle pri­ma kama­rá­dem o zába­vu nebu­de nou­ze... 

Takto začí­ná novin­ka od autor­ky Lenky Jakešové s názvem Neuvěřitelná dob­ro­druž­ství se Snovíkem. Franta a Honzík jsou dva nej­lep­ší kama­rá­di. Jenže Honzík odjel k babič­ce na prázd­ni­ny a Franta zůsta­ne sám. Jednoho dne se obje­ví Snovík, kama­rád z pla­ne­ty Snění. Co všech­no s ním Franta zaži­je? Tak se na to pojď­te podí­vat spo­leč­ně se mnou. Chcete se také pro­jet na barev­né duze, kou­pat se v bazé­nu nebo jíst čer­ve­ná jablíč­ka, kte­rá chut­na­jí po čoko­lá­dě? Dále se podí­vat do vesmí­ru, vidět mamin­ky, jak se vozí v kočár­ku a čtou si? Ano, i toto je mož­né na pla­ne­tě Snění. Zrovna bych se tam moc ráda podí­va­la. Tak si pros­tě může kaž­dý dělat, co chce a nikdo mu za to nebu­de nadá­vat. Co takhle potkat pirá­ty a ocho­čit si diplo­ko­ka? To už je oprav­du něco báječ­né­ho a sen kaž­dé­ho klu­ka a hol­ky. Už vás neba­ví se pořád­ně navlé­kat ven, když jde­te sáň­ko­vat? Franta a jeho kama­rád Snovík vás sve­ze na saních v krát­kém tri­ku a nemu­sí­te mít strach, že bude­te nemoc­ní. Tolik dob­ro­druž­ství na jed­nom mís­tě, to bude urči­tě parád­ní jíz­da.

132270 350 0 fit

Kniha se měn moc líbi­la a pře­čet­la jsem ji během chvi­lič­ky. Bavilo mě, jaká dob­ro­druž­ství Franta se Snovíkem zaži­jí a co vše za tak krát­kou dobu stih­nou. Pohádky jsou krát­ké, čtou se vel­mi dob­ře. Kniha zajis­té potě­ší začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neod­ra­dí je množ­stvím tex­tu. Ilustrace Josefa Quise vás budou bavit od začát­ku až do kon­ce. Knihu tak­též oce­ní i rodi­če, kte­ří hle­da­jí pro své potom­ky krát­ké pohád­ky pro spo­leč­né čte­ní. Pomocníkem může být i pro uči­tel­ky mateř­ských a základ­ních škol.

Od této autor­ky jsem pře­čet­la již něko­lik knih a musím říci, že mě pořád baví. Moc se těším, až si pře­čtu její dal­ší kni­hu.

Celkem 16 kapi­tol, hned na začát­ku nalez­ne­te před­mlu­vu.

Ukázka z kni­hy:

Po vzá­jem­ném sezná­me­ní všich­ni tři klu­ci spo­ji­li dla­ně. Vznesli se a sviš­tě­li do vesmí­ru. Nohy jim plan­da­ly a vla­sy vlá­ly na všech­ny svě­to­vé stra­ny. Honzík zíral. Nestačil se divit. „Panečku, to je jíz­da!“ jásal s oči­ma navrch hla­vy.

„Viď?“ usmál se na něj šťast­ně Franta, kte­rý si uží­val nejen dal­ší let do vesmí­ru, ale hlav­ně byl moc rád, že se o tak báječ­ný záži­tek může podě­lit i s ním.

„A jsme tady. Vystupovat!“ upo­zor­nil klu­ky Snovík.

Dlaně se jim zázra­kem odpo­ji­ly.

Planeta stá­la záři­la mili­o­nem barev. všu­de voně­ly zvlášt­ní kvě­ti­ny, zpí­va­li duho­ví ptáč­ci a pole­to­va­li motý­li.

Najednou Franta s Honzíkem vyva­li­li oči. Před nimi se totiž pro­chá­ze­ly dvě malé hol­čič­ky. Rty měly nama­lo­va­né růžo­vou rtěn­kou a byly ustro­je­né do krás­ných šatů. Obě před sebou tla­či­ly kočár­ky.

Na tom neby­lo vůbec nic div­né­ho. Jenže!

V kočár­cích vez­ly mís­to pane­nek paní. Obě měly pod hla­vo nadu­ca­né pol­štář­ky. Přikryté byly peřin­ka­mi, nohy jim však vyču­ho­va­ly z kočár­ků ven. Držely kníž­ky a klid­ně si čet­ly.

Informace o autor­ce:

Lenka Jakešová se naro­di­la v roce 1966 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala Střední peda­go­gic­kou ško­lu v Liberci. Od ukon­če­ní stu­dia do roku 2007 pra­co­va­la jako uči­tel­ka v MŠ ve Frýdlantě v Čechách, kde dlou­há léta ved­la pěvec­ký sbor Vlaštovky. Od roku 2007 pra­cu­je spo­lu se svým man­že­lem v obo­ru geo­dé­zie. Na mateř­skou ško­lu ale neza­ne­vře­la. Nyní v Hejnicích vede pěvec­ký sbor Zvoneček. Navštěvuje mateř­ské cen­t­rum Mateřídouška, tak­též v Hejnicích, kde hra­je a zpí­vá mamin­kám a jejich malým rato­les­tem. V roce 2018 vyda­la zpěv­ník pro děti od před­škol­ní­ho do mlad­ší­ho škol­ní­ho věku Písničky pro děti, kte­ré se dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní. Kniha Kamarádi na výle­tě je autor­či­na pohád­ko­vá prvo­ti­na, kte­rá je dopl­ně­na pís­nič­ka­mi vhod­ný­mi pro děti před­škol­ní­ho věku.

 • Autor: Lenka Jakešová
 • Ilustroval: Josef Quis
 • Žánr: kni­ha pro děti
 • Vydáno: 2021, Vydala Grada Publishing, pod znač­kou bam­book, Praha
 • Počet stran: 72
 • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • ISBN: 978-80-271-3227-0

 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
 • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
 • Vinnetou a míšenka Apanači17. ledna 2022 Vinnetou a míšenka Apanači Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, velmi volně založený na motivy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se konala 17. srpna 1966 v mnichovském […] Posted in Speciály
 • Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie17. ledna 2022 Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie Úspěch knižní série americké spisovatelky Suzanne Collins dával tušit, že se s jejími Hladovými hrami dříve nebo později rozhodně setkáme také na plátně. V roce 2012 se v kinech objevila […] Posted in Retro filmové recenze
 • Chapelwaite17. ledna 2022 Chapelwaite Americký seriál Chapelwaite je inspirován povídkou Stephena Kinga "Prokletí Jeruzalémské", k níž mám blízkou osobní vazbu, neboť je to pravděpodobně první věc, kterou jsem od známého […] Posted in TV Recenze
 • PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní17. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní Ale než se do hry ponoříte, připomeňte si na chvíli důležité informace o free-to-play, které jsou uvedeny níže a které vám pomohou získat co nejlepší zážitek z battle […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Bod varu – gastroporno16. ledna 2022 Bod varu – gastroporno Čas od času narazíte na nečekaný hit. Snímek, o jehož vzniku jste neměli ani potuchy, ale který vás totálně uspokojí. Bod varu je přesně tím typem. Filmfanatic na něj narazil zcela […] Posted in Filmové recenze
 • Peacemaker - Epizoda 1 + 2 + 316. ledna 2022 Peacemaker - Epizoda 1 + 2 + 3 Po událostech Sebevražedného oddílu musí Christopher Smith/Peacemaker (John Cena) zachránit svět. Přitom všem bude muset dojít ke konfrontaci s jeho minulostí... Když jsem osobně v srpnu […] Posted in TV Recenze
 • Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 %13. ledna 2022 Vřískot (Scream, 2022) – Recenze – 50 % Po smrti režiséra Wese Cravena, který natočil první čtyři filmy v sérii Vřískot, se pátého dílu ujalo režisérské duo Matt Bettineli-Olpin a Tyler Gillet, zodpovědné mimo jiné za horor […] Posted in Filmové recenze
 • Naši ptáci za úsvitu - zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku13. ledna 2022 Naši ptáci za úsvitu - zaposlouchejte se do zvuků ranního rozbřesku Říše ptáků je velice různorodá a fascinující. Je plná nejrůznějších roztomilých mláďátek, jejich rodičů a zvířecích rodinek. Andrea Pinnington, Caz Buckingham jsou autorkami leporela Naši […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02713 s | počet dotazů: 212 | paměť: 53706 KB. | 18.01.2022 - 16:22:16