Kritiky.cz > Pro domov > Neuschwanstein jako moderní stavba

Neuschwanstein jako moderní stavba

img a282164 w1995 t1602651295


Neuschwanstein se nachá­zí v Bavorsku, v pře­krás­né hor­na­té kra­ji­ně a nabí­zí pře­krás­ný pohled jako z pohád­ky, z dob stře­do­vě­ku. Tento zámek však pochá­zí z kon­ce deva­te­nác­té­ho sto­le­tí a měl slou­žit jako luxus­ní úto­čiš­tě pro cit­li­vé­ho a křeh­ké­ho krá­le Ludvíka II. Bavorského. Neuschwanstein je tedy stav­bou poměr­ně moder­ní. Stavbu toho­to kou­zel­né­ho zám­ku při­pra­vo­val a navr­ho­val na pokyn krá­le Ludvíka II. diva­del­ní archi­tekt Christian Janka.
pohádkový Neuschwanstein
Základy zám­ku Neuschwanstein byly až osm met­rů hlu­bo­ké a byly polo­že­ny v roce 1868. Následujícího roku, 1869, byl koneč­ně ofi­ci­ál­ně polo­žen základ­ní kámen stav­by zám­ku. Nedlouho poté, v letech 1873 se král Ludvík II. již stě­ho­val do své­ho vysně­né­ho úto­čiš­tě. Byly to sice veli­ce impro­vi­zo­va­né, ale krá­lo­vo vlast­ní pohád­ko­vé pro­sto­ry. Stavba však ješ­tě neby­la hoto­va. Po krá­lo­vě pře­stě­ho­vá­ní se ve stav­bě zám­ku

Neuschwanstein pokra­čo­va­lo dál. Tehdy už však za krá­lo­vy pří­tom­nos­ti a bed­li­vé­ho dohle­du. Přesto se nebo­hý bavor­ský král dokon­če­ní své vlast­ní vytou­že­né stav­by nedo­čkal. V roce 1886 byl zatčen, odve­zen a nedlou­ho potom za podiv­ných okol­nos­tí umí­rá.


Odraz králova úmrtí

Po smr­ti Ludvíka II. kon­čí i stav­ba jeho milo­va­né­ho zám­ku. Velkolepá stav­ba byla ukon­če­na, odváž­né a fan­tas­tic­ké archi­tek­to­nic­ké návrhy byly sme­te­ny ze sto­lu. Později byla přes­to stav­ba zám­ku Neuschwanstein ukon­če­na, ale sta­veb­nic­ké prá­ce již byly pro tuto stav­bu veli­ce stro­hé a okleš­tě­né. V roce 1892 byly dokon­če­ny stav­by někte­rých zámec­kých věží, ale i ty byly stro­hé­ho a jed­no­du­ché­ho vzhle­du. Zámek však po dokon­če­ní neměl žád­né­ho stá­lé­ho oby­va­te­le a začal postup­ně chát­rat.  
zasněžený Neuschwanstein
Ještě dlou­há leta až do dru­hé svě­to­vé vál­ky byl zámek  Neuschwanstein v úpad­ku a stá­val se rui­nou. Až po ukon­če­ní dru­hé svě­to­vé vál­ky se tato monu­men­tál­ní stav­ba dočka­la obno­vy. Zámek byl koneč­ně také ote­vřen veřej­nos­ti a zača­lo se postup­ně pra­co­vat na jeho zacho­vá­ní.


Foto: Pixabay

  • Architektura / Design bytu17. března 2021 Architektura / Design bytu Dá se říct, že náš byt či dům je naši chloubou. Proto se většina lidí snaží jej vytvořitco nejkrásnější a nejpříjemnější. Dokonalý interiér se stává dokonalým až potom, co jsou […] Posted in Pro domov
  • Gaudí a jeho stavby30. prosince 2020 Gaudí a jeho stavby Antoni Gaudí i Cornet už jako chlapec vynikal v geometrii, a zároveň byl velice zaujat přírodou. Tyto vlastnosti architekta se výrazně projevují v jeho celé Gaudího tvorbě. Oblíbeným […] Posted in Pro domov
  • Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu25. prosince 2020 Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu V průběhu 17. století začala čistá jednoduchost renesančního slohu ustupovat zdobnějším barokním a rokokovým formám. Zatímco 19. století bylo svědkem oživení klasicismu a gotiky, na […] Posted in Pro domov
  • Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady23. prosince 2020 Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady Zapuštěný bazén, který se nachází na vaší zahradě, je zejména v teplých letních dnech ideálním místem, kde trávit svůj volný čas a relaxovat. Všichni to známe, jak je velice příjemné, […] Posted in Pro domov
  • Pozvěte si architekta7. prosince 2020 Pozvěte si architekta Pokud si chcete nechat postavit dům podle svých představ, a nechcete dům na klíč, stejný, jaký je k vidění na každém rohu, můžete oslovit některého z architektů. -        výběru […] Posted in Pro domov
  • Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ2. prosince 2020 Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ Kuchyně je srdcem každého domu, to je jisté. Takže pokud si zařizujete novou domácnost anebo rekonstruujete starý dům či byt, tak mějte na paměti, že právě na kuchyni byste si měli dát […] Posted in Pro domov
  • Dům v souladu s přírodou29. listopadu 2020 Dům v souladu s přírodou Opido celula je dům, jenž připomíná buňku. Jednoduše vypadá a jednoduše zdravě dýchá. Celý dům je postaven ze zdravých materiálů, zároveň vydává teplo a je zcela propojen s okolní […] Posted in Pro domov
  • #1862: Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové - 90 %4. prosince 2018 #1862: Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové - 90 % Usagi Yojimbo 30: Zloději a špehové (Usagi Yojimbo: Thieves and Spies )Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 145 až 151 série "Usagi Yojimbo" u […] Posted in Recenze komiksů
  • Viola Davis si zahraje hlavní roli v novém filmu režisérky...15. července 2020 Viola Davis si zahraje hlavní roli v novém filmu režisérky... Viola Davis si zahraje hlavní roli v novém filmu režisérky Giny Prince-Bythewoodové (Old Guard: Nesmrtelní) The Woman King, historickém filmu odehrávajícím se v 18. a 19. století. Davis si […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Game of Thrones | Season 8 | Official Promo: Survival (HBO)2. dubna 2019 Game of Thrones | Season 8 | Official Promo: Survival (HBO) Posted in Videa
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,11001 s | počet dotazů: 228 | paměť: 54250 KB. | 17.04.2021 - 01:43:34
X