Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby…

Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby…

Nedvatbovi

až do toho spad­nou sami. John a Jeremy jsou neroz­luč­ní kama­rá­di, kte­ří od jis­té­ho „prů­kop­ní­ka“ zís­ka­li jedi­neč­ný recept, jak se dostá­vat na cizí svat­by a uží­vat si tam jíd­la, pití a hlav­ně sta­veb­ní nála­dou zjih­lých holek.

Podobně jako má někdo rád kvů­li kou­pá­ní léto nebo kvů­li lyžo­vá­ní zimu, mají John (Owen Wilson) a Jeremy (Vince Vaughn) v obli­bě tzv. sva­teb­ní sezo­nu. Mají doko­na­le pro­pra­co­va­nou meto­di­ku, jak se na svat­bu nejen dostat, ale hlav­ně jak tam zaujmout a dostat své vyhlíd­nu­té obě­ti. Používají k tomu srd­ce­ryv­né his­tor­ky o růz­ných výpra­vách, při kte­rých při­šli o řadu kama­rá­dů (včet­ně zápa­su s Yankees:-), nebo děla­jí pří­tom­ným dětem kašpa­ry, čímž pro­ka­zu­jí své dob­ré srd­ce.

Málokterá pak samo­zřej­mě odo­lá. A tak si hoši dlou­há léta uží­va­jí. Svatební vese­li­ce pořá­da­ná jakým­si ame­ric­kým minis­trem se jim však sta­ne osud­nou. Na muš­ku si páno­vé vez­mou sho­dou okol­nos­tí nevěs­ti­ny sest­ry. John se však zce­la pro­ti pra­vi­dlům do Claire (XY) zami­lu­je a Jeremy je stí­hán „nym­fo­ma­nic­kou pan­nou“ Glorií. O záplet­ku je tedy posta­rá­no. John se sna­ží zís­kat Clair a Jeremy by nao­pak co nej­rych­le­ji vykli­dil bojiš­tě.

Ačkoli jde o roman­tic­kou kome­dii, hlav­ní pár netvo­ří kra­sa­vi­ce a sva­lo­vec, ale dva muži. Osobně mi uča­ro­val Owen Wilson coby jem­něj­ší a cito­věj­ší z uve­de­né dvo­ji­ce. Ti dva se však výbor­ně dopl­ňu­jí a divák se baví. Kromě humo­ru hlav­ní dvo­ji­ce, je také dob­rým zdro­jem vese­lí minis­tro­va rodi­na, ve kte­ré snad nikdo není nor­mál­ní. Vulgární babič­ka, mat­ka alko­ho­lič­ka, homose­xu­ál­ní a poně­kud uťápnu­tý bra­tr. Ti všich­ni při­spí­va­jí k oprav­du dob­ré zába­vě (vtip­ná je např. noč­ní scé­na, ve kte­ré Glorii u Jeremyho vystří­dá prá­vě brá­cha).

Jediné, co mi tak úpl­ně nese­dí, je název fil­mu. Nesvatbovi zní tak nějak tuc­to­vě. V čes­kých titul­cích se čas­to obje­vu­je výraz „obrá­žet“ (coby pře­klad ang­lic­ké­ho „cra­sh“). Takový výraz „obrá­že­či“, prav­da, zní tro­chu vul­gár­ně a ani ne moc čes­ky (ačko­li ho auto­ma­tic­ká opra­va ve wor­du necha­la bez povšim­nu­tí), ale byl by doce­la výstiž­ný :-).


Photo © New Line Cinema

  • Americký sniper24. července 2021 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Strážci Galaxie12. července 2021 Strážci Galaxie Skupina vyvrhelů obsahuje člověka, mimozemského může, zelenou ženu, hláškujícího  mývala a strom s duší. Každý z těchto členů strážců má svoji historii, své mindráky a svoji budoucnost. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62137 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55052 KB. | 29.07.2021 - 05:29:26