Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze > Nestyda

Nestyda

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Nestyda, jsem si jako vel­ká milov­ni­ce Michala Viewegha a Jirky Macháčka roz­hod­ně nemoh­la nechat ujít. A můžu Vám říct, že času strá­ve­né­ho v kině, jsem urči­tě neli­to­va­la (jako tomu bylo napří­klad u Kozího pří­bě­hu.)
Už prv­ní věta, kte­rá mne v novi­nář­ském presski­tu zau­ja­la, byla pří­sli­bem nezvyk­lé­ho zážitku…no posuď­te sami:

„Bylo pros­tě nut­né do role Karla Gotta obsa­dit prá­vě Karla Gotta, pro­to­že Hradčany také nemo­hou hrát jinou budo­vu než Hradčany.“ - Jiří Macháček

Ač nejsem obdi­vo­va­tel­kou bož­ské­ho Káji, mohu jedi­ně sou­hla­sit a jen dodat, že cel­ko­vě obsa­ze­ní rolí ve fil­mu Nestyda nemá chy­bu, a roze­bí­rá­ní růz­ných scén, hlá­šek a fór­ků nám vydr­že­lo, ješ­tě dlou­ho po opuš­tě­ní kina..

Ve fil­mu Nestyda si po boku Jiřího Macháčka (Oskar) zahrá­li: Emília Vašáriová (Nora), Pavel Liška (Matěj), Simona Babčáková (Zuzana), Pavel Landovský (Osk.otec) a bož­ský Kája..:-), kte­rý sice měl štěk na deset vte­řin i s klap­kou, ale bez toho by to pros­tě neby­lo ono.
Tenhle počin začal vzni­kat v led­nu roku 2008. Setkáváme se v něm s Oskarem, mode­rá­to­rem poča­sí, kte­rý žije se Zuzanou a jejich synem. Přitom si ale čas­to a rád uží­vá s maďar­skou oper, díky ní a její „koryt­nač­ce“ se dosta­ne do dost pre­kér­ní situ­a­ce, kdy ho Zuzana vyho­dí a po té, co prask­ne, že hlá­sil poča­sí obrá­ce­ně (proč na to se radě­ji skoč­te podí­vat sami) ho také těs­ně poté vyho­dí z prá­ce.

Oskar se nastě­hu­je do malé­ho byteč­ku, ve kte­rém žije se svou oper, ta se, ale postup­ně vytrá­cí a díky tomu se setká­vá­me, s růz­ný­mi žena­mi, kaž­dá je jiná, s kaž­dou Oskar zaží­vá jiné situ­a­ce a kaž­dá má pro něho jiný význam. Velmi důle­ži­tou posta­vou, kte­rá nás pro­vá­zí vel­kou čás­tí fil­mu je Nora, slav­ná zpě­vač­ka, se kte­rou se Oskar potká v restau­ra­ci a díky své odva­ze se s ní sblí­ží. Nora by sice moh­la být Oskarovou mat­kou, ale to ani jed­no­mu z nich neva­dí. Kvůli tomu se, ale Oskar dosta­ne na před­ní strán­ky bul­vár­ních časo­pi­sů a novin, díky čemuž ztra­tí veš­ke­ré sou­kro­mí a sta­ne se ter­čem mno­ha pozná­mek a vti­pů.
Jeho obži­vou se sta­ne  „Bezpečný odvoz“  (pokud nejste schop­ni odjet sami, odve­ze Vás i Vaše auto až domů). Tahle prá­ce ho zave­de do vykři­če­né­ho domu, kde ke své­mu pře­kva­pe­ní potká svou býva­lou žač­ku a kama­rá­da. V této chví­li se nabí­zí otáz­ka, kdo je šťast­něj­ší? Oskar, kte­rý si může svo­bod­ně dělat co chce a nebo jeho kama­rád, kte­rý si takří­ka­jíc občas „odsko­čí“ od man­žel­ky? Jak se Oskar vyrov­ná s těmi­to „náhod­ný­mi shle­dá­ní­mi“? a s medi­ál­ním kolo­to­čem, kte­rý se oko­lo něho roz­je­de díky Nině?

I přes­to, že je hlav­ní posta­vou fil­mu Oskar, poměr­ně čas­to se obje­vu­je i Zuzana, pro kte­rou je  setká­ní s Matějem život­ním zlo­mem. Důležitou roli ve vzta­zích jak Zuzany tak Oskara hra­jí Oskarovi rodi­če. Ti se podiv­ně a pře­kva­pi­vě pro­lí­na­jí do živo­ta všech čtyř.

Tenhle fil­mek je vyni­ka­jí­cím dílem z čes­ké kuchy­ně, kte­ré snad pomů­že napra­vit její momen­tál­ně lehce pošra­mo­ce­nou pověst. Spolupráce tří vel­kých uměl­ců byla již od začát­ku pří­sli­bem kva­li­ty a podí­va­né na úrov­ni a já osob­ně si mys­lím, že bude­te tak jako já nad­še­ni. Rozhodně Vám,ale nedo­po­ru­ču­ji brát do kina rato­les­ti, tohle je film, kte­rý by Vám totiž mohl dost zava­řit, já osob­ně totiž nevím jak bych své­mu děc­ku vysvět­lo­va­la co zna­me­ná památ­ná fil­mo­vá hláš­ka : „Stará sto­do­la nej­líp hoří“

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
8. October 2008 - 14:31 — Soňa Mullerová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Slovakia Team Journey | #IIHFWorlds 20213. června 2021 Slovakia Team Journey | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • Módní policie: BAFTA 201713. února 2017 Módní policie: BAFTA 2017 Na včerejším předávání prestižních cen britské filmové akademie se sešla světová filmová smetánka. Podívejme se, v jakých modelech se hvězdy na červeném koberci před Royal Albert Hall, […] Posted in Kritický Klub
  • Animovaný seriál Rychlá rota z roku 1989 se dočká hraného...22. října 2020 Animovaný seriál Rychlá rota z roku 1989 se dočká hraného... Animovaný seriál Rychlá rota z roku 1989 se dočká hraného remaku. Ten pro streamovací službu Disney+ zrežírují Akiva Schaffer (Popstar: Never Stop Never Stopping, Saturday Night Live), […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Nový animák Duše od studia Pixar 25. 12.2020 dorazí na...9. října 2020 Nový animák Duše od studia Pixar 25. 12.2020 dorazí na... Nový animák Duše od studia Pixar 25. 12.2020 dorazí na Disney+. Nejnovější pixarovka postupně půjde i exkluzivně do zemí, kde Disney+ stále není, americkým kinům se plně vyhne. Posted in Krátké filmové aktuality
  • Ulička přízraků Guillerma del Tora26. ledna 2022 Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov se spojí s psychiatričkou Lilith Ritter (Cate Blanchett), která je však […] Posted in Filmové recenze
  • LETITIA WRIGHT15. února 2018 LETITIA WRIGHT LETITIA WRIGHT (Shuri) vystudovala Identity School of Acting v Londýně. Navzdory svým pouhým 23 rokům se jedná o zkušenou a úspěšnou herečku, jež má na svém kontě pozoruhodné množství […] Posted in Profily osob
  • TOP seriály z produkce Netflixu v roce 202022. ledna 2021 TOP seriály z produkce Netflixu v roce 2020 Rok 2020 nás všechny překvapil, a hlavně zbrzdil a zahnal do našich domovů. Mnoho lidí a firem se potýkalo s ekonomickými problémy a naopak, například velkému zájmu se těšily streamovací […] Posted in Zajímavosti
  • Fresh (2022)7. března 2022 Fresh (2022) Dating is dangerous!Solidní romantický Psycho-Thriller v Hannibal módu, který je na debut slušně vyzrálý.Hlavní hrdinka má problém najít si lásku, randění ji moc nevychází až do oného dne, […] Posted in Krátké recenze
  • Všichni umřou, jen já ne16. října 2009 Všichni umřou, jen já ne Všichni umřou, jen já ne je celovečerním debutem režisérky Valeriji Gaj Germaniky v letošní tématické sekci Rusko v ženském rodě na MFF KV. Na filmu je určitě […] Posted in Recenze
  • Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho22. října 2020 Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho Luke Skywalker (Mark Hamill) se vrátil na svou rodnou planetu Tatooine ve snaze zachránit svého přítele Hana Sola (Harrison Ford) z pazourů zlého gangstera Jabba Hutta. Málo však Luke ví o […] Posted in Retro filmové recenze

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27808 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58049 KB. | 08.08.2022 - 16:15:22