Kritiky.cz > Pro ženy > Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku

Nepostradatelné podzimní kousky dámského šatníku

fa5eaa20fc7c2a4704404c56f1e9ecc2


Také si plný­mi douš­ky uží­vá­te nád­her­ně barev­ný pod­zim? Já roz­hod­ně! Poslední dny jsou navíc pří­jem­ně hře­ji­vé, tak­že mi při­jde straš­ná ško­da zůstat doma. Do dneš­ní­ho člán­ku jsem pro vás ukry­la nepo­stra­da­tel­né pod­zim­ní kous­ky, kte­ré mají dle mého názo­ru své čest­né mís­to v šat­ní­ku kaž­dé tren­dy ženy.

Tak schvál­ně, máte je všech­ny?

Podzimní kousky, bez kterých to nejde!

I když je prav­da, že v módě kaž­dá z nás pre­fe­ru­je tak tro­chu něco jiné­ho, jsem si jis­tá, že v násle­du­jí­cích tipech se zaru­če­ně shod­ne­me. Mnou vybra­né pod­zim­ní kous­ky jsou totiž nejen nád­her­ně pod­zim­ní, ale i tren­dy a slu­ši­vé, tak­že doká­žou zali­cho­tit kaž­dé žně bez ohle­du na věk.

Už se ale nezdr­žuj­me a pojď­me se spo­leč­ně podí­vat, bez jakých kous­ků se letos na pod­zim zkrát­ka neo­be­jde­te.

Sukně s flitry

Že suk­ně neod­mys­li­tel­ně pat­ří do dám­ské­ho šat­ní­ku zde jis­tě opa­ko­vat nemu­sím, to je zkrát­ka dáv­no zná­mý fakt. Letos na pod­zim zaru­če­ně zazá­ří­te v suk­ni zdo­be­né fli­t­ry, kte­rá vám zaru­čí, že se veš­ke­rá pozor­nost bude smě­řo­vat vaším smě­rem. Flitrované suk­ně mají styl a šmrnc, jsou nepře­hléd­nu­tel­né a dají se kom­bi­no­vat prak­tic­ky s čím­ko­li. Umím si je před­sta­vit s něja­kou nená­pad­nou halen­kou, co vy na to?

Hřejivý kožešinový kabát

Jasně, něko­lik posled­ních dní bylo oprav­du krás­ně tep­lých, ale urči­tě víme, že pod­zim je mnoh­dy pořád­ně nevy­zpy­ta­tel­ný a že nás doká­že nepří­jem­ně zasko­čit stu­de­ný­mi tep­lo­ta­mi či ran­ní­mi mra­zí­ky. Právě pro tako­vé dny potře­bu­je­te mít po ruce kože­ši­no­vý kabá­tek, kte­rý vás krás­ně zahře­je a do kte­ré­ho bude­te mít tou­hu se oka­mži­tě zachumlat. Unosíte ho jak s dží­na­mi, tak klid­ně i s legí­na­mi nebo šaty, zále­ží to jen na vás.

Huňatý barevný svetřík

Na hře­ji­vý, měkouč­ký a krás­ně barev­ný sve­třík samo­zřej­mě nesmím zapo­me­nout, pro­to­že prá­vě on pat­ří pod­le mě mezi typic­ky pod­zim­ní kous­ky. Do sve­t­ru se může­te zachumlat kdy­ko­li, ať už se chce­te doma pova­lo­vat na gau­či a sle­do­vat něja­ký pěk­ný film, nebo chce­te vyra­zit s přá­te­li na hor­ký drink do baru. Co se barev týče, logic­ky frčí všech­ny typic­ky pod­zim­ní jako tře­ba okro­vá, oran­žo­vá nebo fia­lo­vá, s žád­nou bar­vič­kou to ale pod­le mě nemů­že­te zka­zit.

  • Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků!6. srpna 2019 Pletené šaty si razí cestu do našich šatníků! Podzimní móda je plná barev, hřejivých odstínů, měkoučkých střihů a chybět nesmí ani pletené šaty, které bezesporu patří mezi největší trendy podzimního období. Možná už je máte doma, […] Posted in Pro ženy
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Podzimní bundy, kterým neodoláte!23. srpna 2019 Podzimní bundy, kterým neodoláte! Už je to tady - léto pomalu končí, o slovo se hlásí podzim, teploty pomalu klesají, dny jsou čím dál kratší a v našem šatníku vzdušné kousky střídají hřejivější. Právě teď je ten správný […] Posted in Pro ženy
  • Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné9. prosince 2019 Módní prohřešky, které jsou úplně zbytečné Jistě, je to „jen“ móda, nejde tu o život. Ale není náhoda, že jde o miliardový byznys a že vás lidé posuzují podle toho, co máte na sobě. Oblečení k lidem zkrátka patří a […] Posted in Pro ženy
  • Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete1. srpna 2019 Bez dlouhé sukně se na začátku podzimu neobejdete Dlouhé sukně jsou ženami často zatracovány, což je velká škoda. Hodně z nás se jejich nošení vyhýbá ze strachu, že jim dlouhý střih jednoduše nesluší. Jiné po nich nesáhnou z toho důvodu, […] Posted in Pro ženy
  • Intimní život se po porodu určitým způsobem změní10. října 2019 Intimní život se po porodu určitým způsobem změní Intimní život je ve vztahu opravdu důležitý. Ať už si to chceme přiznat nebo ne. K vztahu to prostě patří a je to nedílnou součástí našeho života. Mnoho mužů si ale stěžuje na […] Posted in Pro ženy
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […] Posted in Pro ženy
  • Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď?15. května 2019 Ani teplo, ani zima - jaké kousky unosíte právě teď? Také příliš nemusíte přelom léta a podzimu? Venku není ani příliš teplo, ani příliš zima, zkrátka tak něco mezi. Možná i vy každé ráno bezradně stojíte před šatní skříní a probíráte se […] Posted in Pro ženy
  • Troufnete si nosit kostkovaný vzor?9. května 2019 Troufnete si nosit kostkovaný vzor? Kostkovaný vzor bude letos na podzim k vidění úplně všude. A bodejť by taky ne, když se jedná o jeden ze stěžejních trendů sezóny! Jestliže jste jej až do této chvíle považovali za […] Posted in Pro ženy
  • Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit!12. června 2019 Co na vás práskne vzhled nehtů? Možná se budete divit! Vzhled nehtů toho hodně napoví nejen o tom, jestli dbáme na svůj zevnějšek a jestli nám záleží na tom, jakým způsobem působíme na své okolí. Kromě toho dokážou napovědět i o zdravotních […] Posted in Pro ženy

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu Dnešnímóda.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...