Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nepamatuji si nic, ani své jméno

Nepamatuji si nic, ani své jméno

nepamatuji si sve jmeno 1
nepamatuji si sve jmeno 1

Mladí man­že­lé Tony a Laura žijí v pohád­ko­vém domeč­ku v jed­né malé whilt­shir­ské ves­ni­ci. Jejich poklid­ný život jed­no­ho dne však naru­ší neče­ka­ná návště­va. Na dve­ře jim zakle­pe mla­dá žena, kte­rá je pře­svěd­če­ná, že v jejich domě byd­lí, a nechce se toho­hle pře­svěd­če­ní vzdát. Tony a Laura jsou zma­te­ní, ale pozvou ji dovnitř, aby si o tom pro­mlu­vi­li. Když se ale uká­že, že se tajem­ná nezná­má ori­en­tu­je v jejich domě až pří­liš dob­ře a ví o něm věci, kte­ré by vědět nemě­la, pocí­tí sil­né zne­po­ko­je­ní. Kdo ta žena je a proč si nic nepa­ma­tu­je?

Jediné, co záhad­ná cizin­ka ví, je to, že ráno odně­kud při­le­tě­la a po pří­le­tu do Londýna zjis­ti­la, že si nepa­ma­tu­je nic ze své­ho živo­ta. Dokonce ani své jmé­no ne. Kabelku s dokla­dy ztra­ti­la, a tak se roz­hod­la ode­jít na jedi­né mís­to, kte­ré jí zůsta­lo v pamě­ti - do domu Tonyho a Laury. Matně si vzpo­mí­ná ješ­tě na dív­ku jmé­nem Flér, kte­rá byla zavraž­dě­na, ale neví, jaký s ní měla vztah. Byla to její kama­rád­ka, milen­ka nebo pří­buzná? Tony a Laura ženě nabíd­nou pomoc a ona při­jme. Je ale prav­da to, co tvr­dí? Anebo tu lže někdo jiný?

Psychologický thriller Nepamatuji si své jmé­no napsal brit­ský spi­so­va­tel Jon Stock pod pseu­do­ny­mem J. S. Monroe. Jeho pří­běh začí­ná nená­pad­ně - oby­čej­ným zakle­pá­ním na dve­ře. Po zjiš­tě­ní, že žena, kte­rá na ty dve­ře zakle­pa­la, si nic nepa­ma­tu­je, a po jejím tvr­ze­ní, že dům je její, začne­te cítit zne­po­ko­je­ní. A když se uká­že, že ta na prv­ní pohled nevin­ná a křeh­ká žena klid­ně může být psy­chic­ký nemoc­ná vra­hy­ně, kte­rá v domě kdy­si byd­le­la a o kte­ré se už něko­lik let nic neví, začne­te pochy­bo­vat, že to, že se obje­vi­la v živo­tě Tonyho a Laury, je jen pou­há náho­da.

Příběh je oprav­du sple­ti­tý a napí­na­vý. Nejde jen o to, kdo je nezná­má žena. Důleži­té jsou i pří­běhy ostat­ních postav - býva­lé­ho novi­ná­ře, kte­rý hle­dá svou dáv­no ztra­ce­nou neman­žel­skou dce­ru, o kte­ré ješ­tě done­dáv­na nevě­děl, poli­cistů, kte­ří se sna­ží zjis­tit, co se vlast­ně děje, nebo lékař­ky, Lauřiny pří­tel­ky­ně, kte­rá se sna­ží pomoct té nezná­mé ženě vzpo­me­nout si a kte­rá při­jde s pode­zře­ním, že ona cizin­ka je zmi­ze­lou vra­hy­ní. Tyhle pří­běhy spo­lu na prv­ní pohled nesou­vi­sí, no postup­ně se pro­ple­tou a vytvo­ří spo­lu dechbe­rou­cí celek plný napě­tí a pře­kva­pe­ní, ve kte­rém až do samot­né­ho kon­ce netu­ší­te, proč se to všech­no vlast­ně ode­hrá­lo ani kdo za to může.

 

Hodnocení: 80%

 

 

NEPAMATUJI SI SVÉ JMÉNO

Autor: J. S. Monroe

Originální název: Forget My Name

Překlad: Jitka Jiterská

Vydáno: Metafora, 2019

Počet stran: 368


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […] Posted in Recenze knih
  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […] Posted in Recenze knih
  • Prchavý čas světla11. dubna 2019 Prchavý čas světla V roce 1929 přijíždí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy padne do oka slavnému surrealistickému fotografovi Man Rayovi, který ji chce za modelku. Lee však prohlašuje, že by snímek raději […] Posted in Recenze knih
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
  • Matčina hra21. června 2022 Matčina hra Psychologické thrillery Sandie Jonesové jsou doslova mojí srdcovou záležitostí, a kdo četl například její knihu "Nevlastní sestra", ví, o čem mluvím. Není tedy divu, že jsem neodolala a […] Posted in Recenze knih
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
  • Dvojník – odvaha čelit zrcadlu19. června 2022 Dvojník – odvaha čelit zrcadlu Finská kinematografie je ve stínu svých severských sousedů. Pro Filmfanatica přesto není polem neoraným, protože třeba v r. 2017 jsem neminul povedený thriller Uspávač. Když jsem tedy […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88402 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56669 KB. | 02.07.2022 - 16:43:25