Nepamatuji si nic, ani své jméno

nepamatuji si sve jmeno 1

Mladí man­že­lé Tony a Laura žijí v pohád­ko­vém domeč­ku v jed­né malé whilt­shir­ské ves­ni­ci. Jejich poklid­ný život jed­no­ho dne však naru­ší neče­ka­ná návště­va. Na dve­ře jim zakle­pe mla­dá žena, kte­rá je pře­svěd­če­ná, že v jejich domě byd­lí, a nechce se toho­hle pře­svěd­če­ní vzdát. Tony a Laura jsou zma­te­ní, ale pozvou ji dovnitř, aby si o tom pro­mlu­vi­li. Když se ale uká­že, že se tajem­ná nezná­má ori­en­tu­je v jejich domě až pří­liš dob­ře a ví o něm věci, kte­ré by vědět nemě­la, pocí­tí sil­né zne­po­ko­je­ní. Kdo ta žena je a proč si nic nepa­ma­tu­je?

Jediné, co záhad­ná cizin­ka ví, je to, že ráno odně­kud při­le­tě­la a po pří­le­tu do Londýna zjis­ti­la, že si nepa­ma­tu­je nic ze své­ho živo­ta. Dokonce ani své jmé­no ne. Kabelku s dokla­dy ztra­ti­la, a tak se roz­hod­la ode­jít na jedi­né mís­to, kte­ré jí zůsta­lo v pamě­ti - do domu Tonyho a Laury. Matně si vzpo­mí­ná ješ­tě na dív­ku jmé­nem Flér, kte­rá byla zavraž­dě­na, ale neví, jaký s ní měla vztah. Byla to její kama­rád­ka, milen­ka nebo pří­buzná? Tony a Laura ženě nabíd­nou pomoc a ona při­jme. Je ale prav­da to, co tvr­dí? Anebo tu lže někdo jiný?

Psychologický thriller Nepamatuji si své jmé­no napsal brit­ský spi­so­va­tel Jon Stock pod pseu­do­ny­mem J. S. Monroe. Jeho pří­běh začí­ná nená­pad­ně - oby­čej­ným zakle­pá­ním na dve­ře. Po zjiš­tě­ní, že žena, kte­rá na ty dve­ře zakle­pa­la, si nic nepa­ma­tu­je, a po jejím tvr­ze­ní, že dům je její, začne­te cítit zne­po­ko­je­ní. A když se uká­že, že ta na prv­ní pohled nevin­ná a křeh­ká žena klid­ně může být psy­chic­ký nemoc­ná vra­hy­ně, kte­rá v domě kdy­si byd­le­la a o kte­ré se už něko­lik let nic neví, začne­te pochy­bo­vat, že to, že se obje­vi­la v živo­tě Tonyho a Laury, je jen pou­há náho­da.

Příběh je oprav­du sple­ti­tý a napí­na­vý. Nejde jen o to, kdo je nezná­má žena. Důleži­té jsou i pří­běhy ostat­ních postav - býva­lé­ho novi­ná­ře, kte­rý hle­dá svou dáv­no ztra­ce­nou neman­žel­skou dce­ru, o kte­ré ješ­tě done­dáv­na nevě­děl, poli­cistů, kte­ří se sna­ží zjis­tit, co se vlast­ně děje, nebo lékař­ky, Lauřiny pří­tel­ky­ně, kte­rá se sna­ží pomoct té nezná­mé ženě vzpo­me­nout si a kte­rá při­jde s pode­zře­ním, že ona cizin­ka je zmi­ze­lou vra­hy­ní. Tyhle pří­běhy spo­lu na prv­ní pohled nesou­vi­sí, no postup­ně se pro­ple­tou a vytvo­ří spo­lu dechbe­rou­cí celek plný napě­tí a pře­kva­pe­ní, ve kte­rém až do samot­né­ho kon­ce netu­ší­te, proč se to všech­no vlast­ně ode­hrá­lo ani kdo za to může.

 

Hodnocení: 80%

 

 

NEPAMATUJI SI SVÉ JMÉNO

Autor: J. S. Monroe

Originální název: Forget My Name

Překlad: Jitka Jiterská

Vydáno: Metafora, 2019

Počet stran: 368


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Prchavý čas světla11. dubna 2019 Prchavý čas světla V roce 1929 přijíždí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy padne do oka slavnému surrealistickému fotografovi Man Rayovi, který ji chce za modelku. Lee však prohlašuje, že by snímek raději […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […]
  • Lze rozmotat Provaz lží?9. července 2019 Lze rozmotat Provaz lží? Horký srpnový den roku 1982. Idylická osada na sever od New Yorku, která je obklopena horami, skalnatými útesy a průzračnými ledovcovými jezery. Právě zde se odehraje strašlivý a nesmyslný […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]
  • Právem MOJE11. února 2019 Právem MOJE Mladá a ambiciózní právnička Francine Dayová stojí jen kousek od nejvyššího ocenění své kariéry - udělení titulu advokát Jejího Veličenstva. K tomu však potřebuje nějaký velký případ. […]
  • Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám22. července 2018 Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám Young adult románů je tolik jako mrtvých v katastrofických filmech, zato subžánru psychologických young adult thrillerů je poskrovnu – a u nás je pravděpodobně jediný, čímž je Černooká od […]
  • Knihkupectví na Bylinkovém náměstí nabízí lék na trápení5. srpna 2019 Knihkupectví na Bylinkovém náměstí nabízí lék na trápení Natálie a Nathan prožili celý život v Paříži, vychovali dvě děti a nyní se dostali do věku, kdy je důležité společně začít novou životní etapu. Rozhodnou se proto pro odvážný krok a […]