Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse

Neobvyklý typ - literární debut Toma Hankse

tom hanks neobvykly typ e1542212323449
tom hanks neobvykly typ e1542212323449
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tom Hanks je zná­mý ame­ric­ký herec a drži­tel Oscara za role Forresta Gumpa a práv­ní­ka Andrewa v dra­ma­tu Philadelphia. Kromě toho je i reži­sé­rem a pro­du­cen­tem... a váš­ni­vým sbě­ra­te­lem psa­cích stro­jů. A prá­vě na jed­not­li­vých expo­ná­tech ze své sbír­ky napsal svou lite­rár­ní prvo­ti­nu, Neobvyklý typ, jejíž čes­ký pře­klad vydá­vá nakla­da­tel­ství Domino. Hanks pro­slul svým odu­šev­ně­lým a pro­cí­tě­ným herec­tvím – a tytéž kva­li­ty vná­ší do své lite­rár­ní prvo­ti­ny. Je vtip­ný, ale umí pře­jít k melan­cho­lii; píše leh­kým perem, ale dotý­ká se vel­kých témat.

Jeho sedm­náct poví­dek je oprav­du růz­no­ro­dých. Píše o milost­ném vzpla­nu­tí dvou pří­tel, sou­že­ní váleč­né­ho vete­rá­na, ces­to­vá­ní v čase, neče­ka­ném obje­vu mla­dé­ho nad­še­né­ho sur­fa­ře, živo­tě na Marsu nebo vel­kém spor­tov­ním úspě­chu spor­tov­ce - ama­té­ra, emi­gra­ci a útěk před poli­tic­kým reži­mem. Vžívá se do sloup­ka­ře malo­měst­ských novin Naše měs­to dnes Hanka Fiseta, kte­rý sta­ro­svět­sky komen­tu­je moder­ní svět, a neschá­zí ani jeden scé­nář.

Boba Claye zabi­li v Normandii téhož dne, kdy Ernie, zra­ně­ný do pra­vé­ho steh­na, vykr­vá­cel. Nikdo si nevši­ml, že má pře­ťa­tou tepnu, poně­vadž kaluž krve pod ním sa neroz­lé­va­la kolem, ale vsák­la ji vlh­ká hlí­na. Nikdo to nevi­děl. Nevěnovali niče­mu tako­vou pozor­nost, jak by měli, pro­to­že někde na dru­hé stra­ně hus­té­ho křo­ví v tom fran­couz­ském bocage, nebo­li háj­ku, byli Němci a sna­ži­li se je zabít.

Největším kla­dem kni­hy je roz­hod­ně Hanksova schop­nost věro­hod­ně popsat nejrůzněj­ší situ­a­ce z pohledů širo­ké šká­ly postav - nejen už vzpo­mí­na­né­ho váleč­ní­ho vete­rá­na, ale i roz­ve­de­né ženy, kte­rá se s dět­mi pře­stě­hu­je do nové­ho měs­ta, mla­dič­ké hereč­ky sna­ží­cí se pro­sa­dit v Hollywoodu nebo malé­ho klu­ka, kte­rý se těší na víkend strá­ve­ný se svou mat­kou. Hanks se doká­zal vcí­tit do všech těchhle postav tak doko­na­le, že bez pro­blémů uvě­ří­te, že se jejich pří­běhy klid­ně moh­ly ode­hrát tak, jak jsou napsá­ny. Jsou auten­tic­ké, nápa­di­té a rea­lis­tic­ké.

Nečekejte však žád­né akč­ní ani napí­na­vé čte­ní. Hanks píše „jen“ o všed­ním živo­tě a o jeho ply­nu­tí. Děj poví­dek napře­du­je pozvol­ným tem­pem a dýchá sta­ro­svět­skou atmo­sfé­rou. Tu ješ­tě umoc­ňu­je motiv psa­cí­ho stro­je, kte­rý hra­je svou roli v kaž­dé z poví­dek a je záro­veň tím jedi­ným, co mají spo­leč­né. Tahle mno­ho­te­ma­tič­nost dělá kni­hu pou­ta­věj­ší, no záro­veň s sebou při­ná­ší rizi­ko, že ne všech­ny povíd­ky vás budou bavit. Je však víc než prav­dě­po­dob­né, že ale­spoň nek­te­ré z nich vás zaujmou a chyt­nou za srd­ce.

Hodnocení: 85%

NEOBVYKLÝ TYP

Autor: Tom Hanks

Originální název: Uncommon Type: Some Stories

Překlad: Vladimír Medek

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 416

Zdroj obráz­ku: dominoknihy.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Elvis – Recenze – 90 %27. června 2022 Elvis – Recenze – 90 % Životní portrét Elvise Presleyho se dočkal významného filmového zpracování naposledy v roce 1979, kdy jej coby televizně vyhlížející a nepříliš záživný životopisný projekt natočil s Kurtem […] Posted in Filmové recenze
  • Elvis - recenze24. června 2022 Elvis - recenze ELVIS je po Bohemian Rhapsody (2018) a Rocketmanovi (2019) další velkofilm o legendární ikoně hudby, a opět k tomuto tématu přistupuje z jiného úhlu. Bohemian Rhapsody sledoval příběh […] Posted in Filmové recenze, Krátké recenze
  • Elvis - 80 %21. června 2022 Elvis - 80 % Složitá dynamika mezi Elvisem Presleym (Austin Butler) a jeho manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks), která trvá více než 20 let, od Presleyho vzestupu ke slávě až po jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Šifra mistra Leonarda11. června 2022 Šifra mistra Leonarda Moc dlouho netrvalo a jedna z nejkontroverznějších knih poslední doby se dočkala své filmové podoby. Převést na plátno příběh o tom, jak Ježíš Kristus s Máří Magdalenou dítě měl, rozhodl […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zelená míle27. prosince 2021 Zelená míle Snad první film, o kterém nevím, co napsat, je to jedno z nejatypičtějších děl poslední doby (posledních několika let), které jsem shlédl a to jsem jich viděl opravdu dost a to dokonce […] Posted in Retro filmové recenze
  • Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku.17. října 2021 Terminál - Viktor Navorski se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké imigrační úředníky těžkým oříškem. Dostává se do patové situace, na kterou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami12. července 2021 Atlas mraků - Chceme stále víc a ničíme se sami Spojení zcela odlišných tvůrčích osobností jakými jsou Tom Tykwer a (dnes už) ségry Andy a Lana Wachowští je na první pohled celkem riskantní, zvlášť v případě, že mají na plátna převést […] Posted in Retro filmové recenze
  • Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí!10. května 2021 Inferno - Tentokrát také o smrtícím globálnímu spiknutí! Šifra mistra Leonarda před patnácti lety byla nejlepší adaptací, co se od spisovatele knih plných konspirací čekalo. Andělé a démoni tři roky po prvním díle pokračovali v zavedeném tématu. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,04037 s | počet dotazů: 250 | paměť: 58204 KB. | 12.08.2022 - 07:05:08