Nenechte se tlačit

img a277157 w1727 t1599322271


Jezdíte, vybí­rá­te a stá­le ne nara­zit na tu pra­vou nemo­vi­tost, kte­rá by se vám obě­ma líbi­la. Hlavně se nenech­te do niče­ho tla­čit. Mělo by vás nechat rela­tiv­ně v kli­du, že vám rea­lit­ní mak­léř řek­ne, že má něko­lik zájem­ců a že bys­te se měli ozvat co mož­ná nejdří­ve, ide­ál­ně do dru­hé­ho dne. Pokud si totiž nemo­vi­tost dosta­teč­ně nepro­vě­ří­te, může se vám stát, že v ní poz­dě­ji najde­te vady nejen sta­veb­ní, ale také tře­ba vady práv­ní. A to tedy není oč stát.

 luxusní dům
➔    Stavební vady bolí méně
Když zjis­tí­te, že zapnu­tím mik­ro­vln­né trou­by a výpa­dek elektři­ny v celém domě, začne vám být jas­né, že něco není v pořád­ku. Záhy zjis­tí­te, že pade­sát let sta­ré elek­tric­ké roz­vo­dy jsou hli­ní­ko­vé a tako­vou zátěž pros­tě nevy­dr­ží. Představa rozko­pa­né­ho domu ve vás vyvo­lá pani­ku, ale chtě nechtě jde­te volat elek­tri­ká­ře.  
 
➔    Jde do tuhé­ho
Zástavní prá­vo, nájem­ní smlou­va nebo věc­né bře­me­no. Tohle všech­no se může stát, když vyvsta­ne pro­blém práv­ní. A věř­te, že ten je mno­hem hor­ší, než pře­de­šlý pro­blém sta­veb­ní. V prv­ní řadě to může zna­me­nat spous­tu pro­blé­mů, v té dru­hé to může být dokon­ce i pro­blém fatál­ní. Můžete o nemo­vi­tost při­jít.
 keře u domu
➔    Strašák ze zahra­dy
Docela sluš­né pře­kva­pe­ní vás může čekat, když si důklad­ně nepro­hléd­ne­te roz­lehlou zahra­du. Ono i na něja­ké men­ší, vás může čekat pře­kva­pe­ní. Ale roz­leh­lá a něko­lik let neu­dr­žo­va­ná, může odkrýt tře­ba potů­ček, sta­rý zarost­lý kur­ník, ale také napří­klad sou­s­tu obrov­ských a nechut­ných sli­má­ků. 
 
➔    Hurá bez mak­lé­ře
Nechcete utrá­cet za pro­vi­ze mak­lé­řo­vi a tak se do vše­ho toho papí­ro­vá­ní kolem kou­pě nemo­vi­tos­ti pus­tí­te na vlast­ní pěst. Nic pro­ti tomu, ale věcí, kte­ré je potře­ba si ohlí­dat je oprav­du dost. Raději si je všech­ny zjis­tě­te a pohlí­dej­te.

Buďte ale v kli­du, pro­to­že tohle všech­no se vám může stát, když máte na kou­pi nemo­vi­tos­ti pení­ze. Co má dělat chudák ten, kte­rý si to dovo­lit vůbec nemů­že.


Foto: Pixabay

  • Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu?22. ledna 2021 Jak financovat koupi nebo rekonstrukci bytu či domu? Ať už koupě nebo rekonstrukce bytu či domu vždy to spolkne velkou část rodinného rozpočtu. Někdy není zbytí a je potřeba financovat i z jiných zdrojů. Ale co je pro Vás nejlepší? […] Posted in Pro domov
  • TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik12. ledna 2021 TOP 6 tipů jak správně propagovat podnik 1)      Kolik na to máte? Ze všeho nejdřív si stanovte cenu, kterou vás propagace maximálně můžete stát. Nebyli byste ani první ani poslední, kdo celý kapitál firmy vrazil do reklamy a […] Posted in Pro domov
  • TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve12. ledna 2021 TOP 3 problémy v partnerských financích – nastavte pravidla co nejdříve Vyjít s penězi občas není jednoduché ani pro jednoho člověka, natož když jste na to dva. Každý má jiné představy o výdajích, o šetření, na který účet by měly peníze chodit, kolik by se […] Posted in Pro domov
  • Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím11. ledna 2021 Internetový srovnavač vám pomůže s rozhodnutím Bankovní účet nebo jiný bankovní produkt je dnes samozřejmostí. Provádíme platby internetovým bankovnictvím, využíváme hypotéky, spořící účty a spoustu jiných bankovních produktů. Co […] Posted in Pro domov
  • Strašák nemovitostí – skryté vady22. prosince 2020 Strašák nemovitostí – skryté vady Není nic horšího, než skrytá vada. Z nemovitosti jste nadšeni, ale divné je, že se zájemci buď příliš nehrnou, nebo hrnou, ale nikdo ji ještě nekoupil. Mělo by vám být jasné, že možná […] Posted in Pro domov
  • Velká hospodářská krize15. prosince 2020 Velká hospodářská krize Jak se vlastně stane, že se může celý finanční systém prosperujícího státu zhroutí? Amerika 20. let byla to, co znáte z Velkého Gatsbyho. Svět swingu, rozvíjející se kultura i věda, doba […] Posted in Pro domov
  • Tisíce na domov nestačí11. prosince 2020 Tisíce na domov nestačí Je jasné, že pokud chcete získat vlastní bydlení a nemáte dostatek peněz, příbuzní a kamarádi vám zřejmě nepomohou. Vlastní bydlení není o tisících, ale o miliónech a to je přece jen […] Posted in Pro domov
  • Rodinný rozpočet boháčů25. listopadu 2020 Rodinný rozpočet boháčů Občas se v životě stane, že se dostanete do nepříjemné situace, kdy jsou vaše příjmy nižší, než byste si přáli. Z úst různých finančních expertů slýcháváme, jak důležité je mít úspory […] Posted in Pro domov
  • Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva27. dubna 2018 Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva No, není to s dnešním světem vůbec jednoduché. Na jednu stranu je tohle velmi depresivní čtení, protože jestli na něm je jen polovina pravdy (pravděpodobnost tady je i pro těžkého […] Posted in Recenze knih
  • Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"...7. listopadu 2017 Kniha za milion vás naučí najít svůj vlastní "milion"... Kniha za milion možná mate svým názvem. Ano, váš „milion“ může být cokoliv. Milion korun, vysněný dům, vysněný partner, spokojenost a smysluplnost života. „Milion“ tady berte velmi často […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,87192 s | počet dotazů: 218 | paměť: 46908 KB. | 23.01.2021 - 17:14:13