Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Německý fotbalový životopisný film „Der Kaiser“ se natáčí v Praze

Německý fotbalový životopisný film „Der Kaiser“ se natáčí v Praze

Foto: Steinbacher in Der Kaiser s laskavým svolením Bavaria Fiction GmbH
Foto: Steinbacher in Der Kaiser s laskavým svolením Bavaria Fiction GmbH

Der Kaiser, nový živo­to­pis­ný film o němec­ké fot­ba­lo­vé legen­dě Franzi Beckenbauerovi, se od toho­to týd­ne začal natá­čet v Praze. Natáčení v Praze koor­di­nu­je míst­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Mia Film.

Produkci fil­mu Der Kaiser, kte­rý se má vysí­lat na stre­a­mo­va­cích služ­bách na kon­ci roku 2022, zajiš­ťu­jí Sky Studios, při­čemž za dis­tri­buci mimo Německo jsou zod­po­věd­né spo­leč­nos­ti Bavaria Fiction a NBCUniversal Global Distribution.

Pražské loka­ce prav­dě­po­dob­ně nahra­dí dobo­vé loka­li­ty v Německu i jin­de při natá­če­ní fil­mu Der Kaiser.

Bekenbauer (po celou kari­é­ru pře­zdí­va­ný „Der Kaiser“), dlou­ho­le­tý zálož­ník Bayernu Mnichov, dove­dl Západní Německo v roce 1974 jako hráč na mis­trov­ství svě­ta a v roce 1990 vyhrál dal­ší mis­trov­ství svě­ta pro sjed­no­ce­ný němec­ký tým jako mana­žer.

Beckenbauer je jed­ním z pou­hých tří lidí (Mário Zagallo z Brazílie a Didier Deschamps z Francie), kte­ří doved­li svou zemi k vítěz­ství na mis­trov­ství svě­ta jako hráč i jako mana­žer.

Der Kaiser bude sle­do­vat Beckenbauerovu hráč­skou i mana­žer­skou kari­é­ru během obou vítěz­ství na mis­trov­ství svě­ta.

Německý herec Klaus Steinbacher ztvár­ní Beckenbauera ve fil­mu Der Kaiser, kte­rý se nyní natá­čí v Praze. Steinbacherovi není natá­če­ní v České repub­li­ce cizí, v Praze už natá­čel pro Oktoberfest 1900 a Das Boot.

„Franz Beckenbauer se zapsal do his­to­rie vítěz­stvím na mis­trov­ství svě­ta jako hráč i jako tre­nér. Ale jeho bri­lant­ní výko­ny mimo fot­ba­lo­vé hřiš­tě z něj také udě­la­ly legen­du,“ uve­dl v tis­ko­vé zprá­vě k nové pro­duk­ci Frank Jastfelder, ředi­tel původ­ních scé­ná­řů Sky.

„Společně s Bavaria Fiction nyní oži­vu­je­me kari­é­ru této jedi­neč­né iko­ny od 60. let až po vel­ké finá­le mis­trov­ství svě­ta v Římě v roce 1990. Jsme rádi, že může­me spo­lu­pra­co­vat se skvě­lým týmem v čele s Klausem Steinbacherem v roli „Kaisera“ Franze na tom­to vzru­šu­jí­cím ori­gi­nál­ním živo­to­pis­ném fil­mu Sky.“

Režie fil­mu Der Kaiser se ujal Tim Trageser pod­le scé­ná­ře Martina Rauhause. Ve ved­lej­ších rolích se obje­ví Ferdinand Hofer, Teresa Rizos, Oliver Konietzny, Bettina Mittendorfer, Christine Eixenberger, Stefan Murr, Heinz-Josef Braun a Sina Tkotsch.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,58224 s | počet dotazů: 245 | paměť: 55938 KB. | 22.05.2022 - 04:22:42