Kritiky.cz > Filmové recenze > Nelítostný souboj na Blu-ray

Nelítostný souboj na Blu-ray

Obal1

Když se tak pro­bí­rám mezi úspěš­ný­mi reži­sé­ry, na kte­ré se fanouš­ci pokaž­dé těší, tak jed­no z mých reži­sér­ských jmen na sezna­mu je Michael Mann. Režisér, kte­rý má už více než 72 let a mezi jeho kle­no­ty pat­ří Veřejní nepřá­te­lé, Ali a tře­ba i Poslední Mohykán.

Obal1

Je tomu už 20 let, co nato­čil jeden ze svých slav­ných fil­mů. K Nelítostnému sou­bo­ji při­zval hvězdy herec­ké­ho plát­na Roberta De Nira a Al Pacina. Zdatně hlav­ní dvo­ji­ci dopl­ňu­jí hvězdy niž­ší sví­ti­vos­ti Val Kilmer a Jon Voight. Mezi dáma­mi, kte­ré se ve fil­mu obje­ví, nalez­ne­te Natalii Portman a Ashley Judd.  Dvě herec­ké hvězdy (mož­ná i víc)  s hod­ně dopl­ňu­jí­cí­mi dob­rý­mi her­ci při­nes­lo str­hu­jí­cí akč­ní film.

Když se kouk­nu na čes­ký dabing, tak neuško­dí říct, že je to sta­rý zná­mý dabing. Možná i pou­ze jedi­ný čes­ké ver­zi. V hlav­ních rolích Jiří Prager a Pavel Soukup. Režii měl na sta­ros­ti zku­še­ný reži­sér Jaromír Polišenský. V ostat­ních dabér­ských rolích se obje­ví i Pavel Rímský ve spo­leč­nos­ti Bondana Tůmy.

Obraz je kla­sic­ký ana­lo­go­vý, plný zrna. Před 20 lety neby­li sko­ro žád­né digi­tál­ní kame­ry a tak je znát ana­lo­go­vost fil­mu. Režisér už sice v moder­ní době natá­čí pou­ze na digi­tál, ale pro film sta­rý 20 let je dob­ré, že obraz zůstal plný ana­lo­go­vé­ho šumu.

Zvukové nechá vynik­nout reži­sér mno­ho reál­ných zvu­ků pře­stře­lek, kte­ré byly natá­če­ny pří­mo na pla­ce a tak sní­mek nepat­ří mezi fil­my, kte­ré jsou vět­ši­nou natá­če­ny pou­ze s hla­sy, a zby­tek je natá­čen ve stu­diu pro nemož­nost pou­žít zvu­ky z reá­lu.

Když si kou­pí­te Blu-ray za cenu nepře­kra­ču­jí­cí 400 Kč, tak nepro­hlou­pí­te. Režisér hitů jako jsou Veřejní nepřá­te­lé, Poslední Mohykán a dal­ších sli­bu­je vel­kou fil­mo­vou chu­ťov­ku. Nosič nemá sice žád­né bonu­sy, ale to vůbec neva­dí. Kvalita fil­mu se vyje­ví i bez bonu­sů. Čekají Vás totiž nece­lé tři hodi­ny akce, kte­rá je veli­ce pou­ta­vá.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

Souboj

Screeny z Blu-ray

  • Ali13. února 2003 Ali Něco co málokdo viděl a stojí za to, to vidět - film o osobnosti jménem Muhammad Ali    Když se řekne Mohammad Ali, tak si všichni představují slavného boxera, ano je to pravda, ale […] Posted in Filmové recenze
  • The Irishman (Irčan) - Recenze - 70%3. prosince 2019 The Irishman (Irčan) - Recenze - 70% Do našich obývacích pokojů vtrhl na konci listopadu nový snímek uznávaného režiséra Martina Scorseseho The Irishman. Díky online službě Netflix máme tak možnost nahlédnout do vzpomínek […] Posted in Filmové recenze
  • Na obzoru: Scorseseho The Irishman6. února 2019 Na obzoru: Scorseseho The Irishman    Martin Scorsese patří jednoznačně mezi největší žijící legendy současného filmu. Jeho snímky jako Casino, Mafiáni, Taxikář, Skrytá identita nebo Letec se nesmazatelně zapsaly do filmové […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Divergence - 75%13. dubna 2016 Divergence - 75% Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […] Posted in Filmové recenze
  • th full01is26. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho […] Posted in Filmové recenze
  • Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie10. září 2007 Simpsonovi ve filmu - The Simpsons Movie Přiznávám, že jemnější humor Simpsonových je mi bližší než drsný, který nabízí South Park. Ne tak očividné, ale vtipné popkulturní narážky mě rozesmějí víc než divoký vodopád sprostých […] Posted in Filmové recenze
  • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl […] Posted in Filmové recenze
  • Tenkrát v Americe na Blu-ray3. prosince 2014 Tenkrát v Americe na Blu-ray Tak píšu recenzi filmu, který není v kinech, ani to není novinka, která nešla do kin. Je to film, který byl natočen už před dlouhými třiceti lety. I takto staré filmy stojí za to vidět. […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %3. června 2014 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Filmové recenze
  • Zelený sršeň (The Green Hornet)29. dubna 2012 Zelený sršeň (The Green Hornet) Přináším krátkou recenzi na první letošní film, který jsem zhlédla v kině :). The Green Hornet mě na rozdíl od mnoha jiných diváků nadchnul, jakožto jistý pokračovatel skvělého filmu […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...