Nelamte si hlavu, všechno se dá krásně řešit

img a309466 w1682 t1520410304

Koupíme si rodin­ný domek, byt či jakou­ko­liv nemo­vi­tost, ve kte­ré bude­me trva­le byd­let se svo­jí rodi­nou, ale sta­ne se, že teď je potře­ba inves­to­vat do čás­teč­né ane­bo kom­plet­ní rekon­struk­ce.
černobílá kalkulačka
Kde hle­dat pomoc a jak si tako­vé finan­co­vá­ní dob­ře pro­mys­let?
Existuje řada mož­nos­tí, jak finan­co­vat rekon­struk­ci vaše­ho domu či bytu, cha­ty i cha­lu­py, pros­tě toho, co je nut­né řešit a mít zase v pořád­ku.
1.      hypo­teč­ní úvěr
-          hodí se, když potře­bu­je­me náklad­nou rekon­struk­ci bytu ane­bo domu nad 300 000,- Kč
-          má niž­ší úro­ko­vou sazbu, del­ší dobu splá­ce­ní
-          nevý­ho­dou je, že se pro­vá­dí jako zajiš­tě­ní úvě­ru samot­ná zásta­va nemo­vi­tos­ti
2.      úvěr ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní
-          hodí se pro méně náklad­nou rekon­struk­ci, jako je niž­ší než 300 000,- Kč
-          není potře­ba zásta­va nemo­vi­tos­ti, neboť sta­čí pou­ze ruči­tel
-          je zde níz­ká úro­ko­vá saz­ba
-          nevý­ho­dou této půjč­ky je, že se musí doklá­dat účty ze sta­veb­ních pra­cí a kou­pi mate­ri­á­lu na ně  
3.      pře­kle­no­va­cí úvěr
-          je zde vyš­ší úro­ko­vá saz­ba než u hypo­té­ky a úvě­ru ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní
-          odpa­dá nut­nost zajis­tit úvěr nemo­vi­tos­tí
-          nevý­ho­dou je, že se musí doklá­dat fak­tu­ry za sta­veb­ní prá­ce a mate­ri­ál
4.      spo­třeb­ní úvěr
-          pova­žu­je se za nej­jed­no­duš­ší způ­sob zís­ká­ní finanč­ních pro­střed­ků pro finan­co­vá­ní rekon­struk­ce
-          není potře­ba doklá­dat fak­tu­ry ze sta­veb­ních pra­cí
-          nevý­ho­dou je, že má vyso­kou úro­ko­vou sazbu s porov­ná­ním ostat­ních úvě­rů
kalkulačka a peníze pod lupou
Ať už se roz­hod­ne­me pro jakou­ko­liv půjč­ku a druh úvě­ru, je vždy na prv­ním mís­tě si vše důklad­ně pro­po­čí­tat, zjis­tit přes­ně, kolik finanč­ních pro­střed­ků bude­me potře­bo­vat, jak vše může­me dolo­žit, jak chce­me splá­cet v budouc­nos­ti, jak dlou­hou dobu chce­me splá­cet, jaká je jed­no­du­chost vyří­ze­ní samot­né­ho úvě­ru, ale také, jak si před­sta­vu­je­me samot­né zajiš­tě­ní daných dru­hů úvě­rů. Věřte ale, že řešit se dá vždyc­ky všech­no a bez potí­ží!


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno!5. ledna 2020 I chatu lze pořídit, pokud nemáte naspořeno! Dostat od banky hypotéku na chatu není úplně jednoduché, stejně jako získat hypotéku na byt či dům. Každá hypotéka má svá úskalí a každý typ úvěru je v něčem specifický. Konkrétně u […]
  • Podmínky k zisku úvěru25. prosince 2019 Podmínky k zisku úvěru Celý proces k cestě za penězi jako by byl schválně co nejsložitější. A když už si myslíte, že to máte v malíčku, banka nebo spořitelna vám předají listiny plné cizích slov, procent a […]
  • Financování bydlení22. ledna 2020 Financování bydlení Když jde o financování bydlení, nejspíš budeme potřebovat vědět rozdíly mezi jednotlivými půjčkami a co všechno se do této kategorie zahrnuje. Podíváme se na některá řešení, že nestačí […]
  • Spokojenost na prvním místě24. ledna 2020 Spokojenost na prvním místě Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není […]
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […]
  • Dekorace5. prosince 2019 Dekorace < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Většina lidí nepodceňuje význam bytových dekorací všeho druhu. Ne […]
  • Nový a moderní domov za pár kaček13. února 2020 Nový a moderní domov za pár kaček Máte pocit, že váš domov by si zasloužil změnu? Necítíte se dobře ve svém domě a působí na vás depresivně? Chtěli byste se naopak cítit lehce, svěže a moderně? To půjde jen těžko, pokud […]
  • Změna zdravotní pojišťovny21. prosince 2019 Změna zdravotní pojišťovny Jestliže nyní promeškáte příležitost změnit vaši zdravotní pojišťovnu, na další podání žádosti o přestup budete čekat dalších sedm měsíců. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za […]
  • Oáza klidu s jezírkem11. února 2020 Oáza klidu s jezírkem Každý majitel zahrady si může dopřát vodní plochu, která bude odpovídat jeho představám, prostorovým i finančním možnostem. V dnešní uspěchané době každý uvítá pohled na klidnou vodní […]