Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Nejslavnější české modelky

Nejslavnější české modelky

karlina

Když vám řek­ne­me o jmé­nech jako Kate Moss nebo Gisele Bündchen, nepo­chyb­ně víte, o koho se jed­ná. Tápat nebu­de­te asi ani teh­dy, zmíníme-li se napří­klad o Karolině Kurkové. Ti zna­lej­ší si mož­ná vzpo­me­nou ješ­tě i na Lindu Vojtovou, šir­ší veřej­nost ji moh­la v roce 2014 vidět v rekla­mě na mine­rál­ní vodu. To ale stá­le nejsou všech­ny čes­ké kra­sa­vi­ce, kte­ré se pro­sla­vi­ly v zahra­ni­čí. Koho dal­ší­ho si zami­lo­va­li svě­to­ví návr­há­ři a doma o nich zase tak moc neu­sly­ší­te?

Magdalena Langrová

Narodila se v Žamberku. Svoji kari­é­ru sice odstar­to­va­la poměr­ně poz­dě, až v osm­nác­ti letech, to jí ale nijak neza­brz­di­lo. Naopak. Začala rov­nou pra­cí pro znač­ku Prada, oblí­bil si pře­de­vším Christian Dior, jeho tvá­ří byla něko­lik let. Má za sebou také kon­trak­ty se znač­ka­mi Chanel, Armani nebo Calvin Klein.

Jana Knauerová

Pochází ze seve­ro­čes­kých Lovosic a na mode­lin­go­vou dráhu se vrh­la, když jí bylo sedm­náct. Tehdy rov­nou odje­la do New Yorku. Je hlav­ně foto­mo­del­kou, její kari­é­ra zača­la edi­to­ri­á­lem pro časo­pis Dazed and Confused. Pro její cha­risma­tic­kou krá­su a klu­či­čí vzhled si jí ale brzy všimli i slav­ní návr­há­ři, Jana absol­vo­va­la také pře­hlíd­ku pro Balenciagu, spo­lu­pra­co­va­la i se znač­kou TopShop.

Karolína Mrozková

Na svět Karolína, zva­ná Karo, při­šla v Průhonicích. Už doma se účast­ni­la v roce 2009 sou­tě­že Elite Model Look. Tuhle půvab­nou pla­vo­vlás­ku s tvá­ří cha­me­le­o­na mód­ní prů­my­sl zbož­ňu­je. Karo šla pře­hlíd­ky tře­ba pro Dolce & Gabbana, Chanel, Carolinu Herreru nebo Oscara de la Rentu. A vidět jste ji moh­li i na titul­ce Vogue.

Margita Žuchová

Margita je z Havířova. Také ona se až ve svých deva­te­nác­ti obje­vi­la v Elite Model Look, kde ale smě­le pro­plu­la rov­nou do finá­le. A brzy při­šly prv­ní úspě­chy: Práce pro znač­ky Armani nebo Dior. Fotila ale také edi­to­ri­á­ly pro řadu mód­ních maga­zí­nů. Zaregistrovat ji bylo mož­no na strán­kách Marie Claire nebo Harper’s Bazaaru.

Níkola Trefilová

Domov má Niki, jak se jí vět­ši­nou říká, v Kojetíně. Nikola potvr­di­la, že si vydo­by­la už znač­ný úspěch, a to pře­hlíd­ka­mi pro Calvin Klein nebo Versace. Objevila se také na něko­li­ka obál­kách pres­tiž­ních časo­pi­sů, zmín­ku si zaslou­ží ale­spoň por­tu­gal­ská muta­ce mód­ní­ho maga­zí­nu Vogue. Niki zazá­ři­la také v jeho fran­couz­ské ver­zi. I když zača­la až v sedm­nác­ti.


Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,26006 s | počet dotazů: 230 | paměť: 54892 KB. | 02.08.2021 - 17:39:44