Kritiky.cz > Ze života > Nejlepší přítel

Nejlepší přítel

přátelství

Každý něko­mu při­pa­dá nud­ný. To není důle­ži­té. Je však nut­né zabrá­nit tomu, abys­te nudi­li sami sebe. (Gerald Brenan)

Kdo je nej­dů­le­ži­těj­ší oso­bou ve vašem živo­tě? Přemýšlejte chví­li o této otáz­ce. Odpovědí jste vy. Nikdo vás nemů­že nahra­dit. Musíte být pro sebe tím, co všich­ni potře­bu­je­me: nej­lep­ším pří­te­lem, někým, kdo sne­se vaše bláz­ně­ní a nepři­mě­ře­nost, ale přes­to vás při­jme a bude zde pro vás.

Přestaňte se trhat na kusy, když se něko­mu nelí­bí, co jste udě­la­li. I kdy­by váš čin byl špat­ný, nebez­peč­ný nebo hloupý, pro­blé­mem je čin, niko­li vy.

Nedovolte tedy, aby dru­zí niči­li vztah, kte­rý máte s nej­dů­le­ži­těj­ší oso­bou ve svém živo­tě - se sebou! Přijměte svou jedi­neč­nost a osvo­boď­te dru­hé, aby byli rov­něž sami sebou!

Zamyslete se nad tím, jakým způ­so­bem může­te být dnes sami sobě nej­lep­ším pří­te­lem...

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,46582 s | počet dotazů: 210 | paměť: 52887 KB. | 19.06.2021 - 04:43:47