Kritiky.cz > Pro domov > Nejlepší prevencí je investice

Nejlepší prevencí je investice

I když jsme pojiš­tě­ni, což je tako­vá naše jis­to­ta, abychom se ale­spoň čás­teč­ně zaho­ji­li, dáte mi jis­tě za prav­du, že v našem zájmu je, aby ke vstu­pu cizích osob do naše­ho domo­va, vůbec nedo­šlo. Je pro­to důle­ži­té se kva­lit­ně brá­nit a být na zlo­dě­je při­pra­ven. A pro­to­že bez­peč­nos­tí dve­ře jsou základ, začne­me jimi.

Šetřit na vstupních dveřích není na místě

 
 
A)    Odborníci dopo­ru­ču­jí kou­pit dve­ře v tak zva­né 3. nebo 4. bez­peč­nost­ní tří­dě. V čem jsou tak kva­lit­ní? Mají obou­stran­né, celo­ploš­né pan­cé­řo­va­né zamy­ká­ní, až pět­a­dva­ce­ti­bo­do­vý sys­tém zamy­ká­ní a cel­ko­vě jejich kon­struk­ce napo­ví­dá tomu, že chuť dostat se přes ně, nezva­né­ho návštěv­ní­ka oka­mži­tě pře­jde.
B)    Stejně jako dve­ře samot­né, je důle­ži­tá i cylin­dric­ká vlož­ka. Zase pla­tí, že není dob­ré na nich šet­řit, pro­to­že ty lev­něj­ší, jak vám odbor­ní­ci v obcho­dech jis­tě potvr­dí, se dají odvr­tat nebo vylo­mit.
C)    Bezpečnostní dve­ře mohou mít také zvu­ko­vou nebo i vodo­těs­nou izo­la­ci, cer­ti­fi­kát pro­ti vět­ru, kou­ři nebo ohni. Pro před­sta­vu, tako­vá vodo­těs­nost vám může ohlí­dat tře­ba vyté­ka­jí­cí prač­ku, kte­rá by vám moh­la nadě­lat pěk­nou paseku a zni­čit napří­klad pod­la­hu. Podobný pro­blém, kte­rý by ten­to sys­tém mohl odha­lit je prask­lá vodo­vod­ní trub­ka nebo pře­tek­lá vana.
 
Rozhodnutí je tedy čis­tě na vás, na vašich finanč­ních mož­nos­tech a také na tom, jak a proč chce­te mít svůj maje­tek ochrá­ně­ný. Jasné je, jak už zde zazně­lo, šet­řit v tohle smě­ru není na mís­tě.

Co se týče nově kolau­do­va­ných domů, ty už muse­jí mít pod­le vyhláš­ky o nově vznik­lých stav­bách, detek­to­ry cer­ti­fi­ko­va­né, bez nich pros­tě kolauda­ce není mož­ná. V lev­něj­ších vari­an­tách detek­to­rů vám ten­to napří­klad při kou­ři zvu­ko­vě tuto sku­teč­nost ozna­mu­je.
 
A pokud jde o chytřej­ší a pocho­pi­tel­ně i draž­ší, ty s vámi mohou komu­ni­ko­vat přes mobil­ní tele­fon, nebo je mož­né se napo­jit na pult cen­t­rál­ní ochra­ny a to už je asi nej­lep­ší a nej­spo­leh­li­věj­ší řeše­ní.
 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Vybírejte z toho, co tu pro Vás je17. prosince 2019 Vybírejte z toho, co tu pro Vás je V dnešní době má doma bazén skoro každý, není se samozřejmě čemu divit. Díky vlastnímu bazénu se můžete kdykoliv osvěžit, odpočinete si od vysokých teplot a nemusíte řešit velké […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […]
  • Architektura do roku 160023. prosince 2019 Architektura do roku 1600 Stavby jsou nejviditelnějším a často také nejtrvanlivějším výtvorem člověka. Jsou největší z lidských artefaktů a vypovídají mnohé o civilizaci, která je zrodila. Architektura, […]
  • Vybíráme novou pohovku do obýváku15. prosince 2019 Vybíráme novou pohovku do obýváku Obývák je jedna z nejdůležitějších místností v našem domě. Již od slova obývací pokoj jsme schopni si odvodit, že se jedná o místnost, kterou poměrně často obýváme, ať už se zbytkem rodiny […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Džínová dekorace9. ledna 2020 Džínová dekorace Zřejmě všichni módní návrháři se shodnou na tom, že džínovina nikdy z módy nevyjde a stále se pro ni nachází nové a nové využití. Z džínoviny si ti šikovnější mohou vytvořit i netradiční […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]