Kritiky.cz > Recenze knih > Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy

Nejlepší pohádky o čertech - čerti nejenom pokoušejí, ale i napravují křivdy

1161222 nemcova crop v0

Čert a Káča - kla­sic­ká pohád­ka od Boženy Němcové - v jed­né ves­ni­ci žila děveč­ka Káča, kte­rý byla huba­tá a zlá. Vždycky jed­nou za týden běže­la nastro­je­ná k muzi­ce, ale nikdo si pro ni nikdy nepři­šel, což ji nesmír­ně zlo­bi­lo. Záviděla ostat­ním děv­ča­tům, až se jed­nou usmá­lo štěs­tí i na ni.

Čertův švagr - dal­ší pohád­ka z pera Boženy Němcové - Petr byl mla­dý chla­pec, jenž hle­dal služ­bu, ale kaž­dý ho posí­lal k čer­tu, dokon­ce i správ­ce. Ovšem netu­šil, že ho potká. Stalo se a šel k němu do služ­by.

Švec a čert - lido­vá pohád­ka - jeden švec měl ženu a hod­ně dětí. Jednoho dne už to nemohl vydr­žet a zavo­lal čer­ta. Tomu se upsal, když mu dá pení­ze, aby se měl s rodi­nou dob­ře. Čert vyho­věl s tím, že si pro něj za sedm let při­jde.

Čertův mlýn - lido­vá pohád­ka - žil jeden mly­nář s deví­ti dět­mi. Špatně se mu ved­lo až tak, že už neměl dětem co dát k jídlu. Jednou seděl před mlýnem a zje­vil se mu čert, kte­rý mu nabí­dl, aby pro­dal mlýn čer­to­vi na tři sta let.

Š čer­ty nejsou žer­ty - pohád­ka Jiřího Tepera - Petr byl chla­pec na ženě­ní, ale zemře­la mu mamin­ka a zůstá­val ve mlýně s tátou, kte­rý už byl sta­rý, ovšem tu mu neza­brá­ni­lo, aby si vzal mla­dou ženu - Dorotu - zlou, sobec­kou a namyš­le­nou. Ta způ­so­bi­la i smrt Petrova otce - do vše­ho se muse­li vlo­žit čer­ti, aby napra­vi­li křiv­dy.

Čertoviny - nová pohád­ka od reži­sé­ra Zdeňka Trošky, kte­rá je i zfil­mo­vá­na - dva mla­dí čer­ti, Popelák a Uhelák způ­so­bi­li neho­du a byli nuce­ni jít na zem zís­kat dvě duše, pro­to­že jim jed­na kvů­li nim unik­la. Seznámí se s Haničkou, dce­rou boha­té­ho, ale hamiž­né­ho sed­lá­ka, kte­rou slí­bil dát za ženu bohá­či Kopytovi. Hanička ho však nechtě­la, měla ráda čele­dí­na Jana.

Rozkošných šest pohá­dek, kte­ré urči­tě zna­jí děti z knih nebo z obra­zov­ky. Určitě se to bude líbit všem, kdo si to poslech­ne. Celá audi­ok­ni­ha trvá hodi­nu a osm minut. Obal je ako­rát k téma­tu čer­tů. Rozhodně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Božena Němcová, Hana Richtrová, Jiří Teper, Zdeněk Troška
  • Žánr: pohád­ky
  • Vydavatelství: Supraphon
  • Interpret: Petr Haničinec, Hana Houbová, Arnošt Kalous, Jiří Klem, Jiří Mikota, Gustav Bubník, Zdeněk Dítě, Eva Vosková, Jana Walterová, František Filipovský, Vladimír Brabec, Ondřej Vetchý, Jakub Prachař, Ladislav Potměšil


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com