Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Hudební recenze > Nejlepší hudební alba roku 2018

Nejlepší hudební alba roku 2018

nejlep hudebn alba roku 2018 6z6wMZAYaxE
nejlep hudebn alba roku 2018 6z6wMZAYaxE

Rok 2019 už něja­ký ten pátek pobý­vá v našich kalen­dá­řích, což mimo jiné zna­me­ná, že je čas na už tra­dič­ní pře­hled toho nej­lep­ší­ho, co se dle mé malič­kos­ti uro­di­lo na hudeb­ním poli.

Znovu pře­destí­rám, že se jed­ná o výběr „sva­té tro­ji­ce“ sil­ně sub­jek­tiv­ní, čas­to zatí­žen chro­nic­kým sen­ti­men­tem.
The Vaccines - Combat Sports
Marná slá­va, deska od The Vaccines mi peč­li­vě hrá­la v pře­hrá­va­či prak­tic­ky po celý rok. Poměrně pří­mo­ča­ré a na prv­ní dobrou půso­bí­cí album.
Orbital - Monsters Exist
Orbital mají svá nej­lep­ší léta pod­le někte­rých už dáv­no za sebou, přes­to letoš­ní deska uká­za­la, že je stá­le co nabíd­nout. Album, na kte­ré pod­le mě dob­ře sedí ozna­če­ní „deska s pře­sa­hem“:
Paul McCartney - Egypt Station
Ano, nezbláz­nil jsem se. Jestli se o Orbital tvr­dí, že nej­lep­ší léta mají za sebou, co tepr­ve říci o Paulovi, že... Jenže jeho letoš­ní deska se mi vel­mi dob­ře tre­fi­la do nála­dy. Jedná se o vyzrá­lé­ho hudeb­ní­ka, kte­rá doká­že dob­ře bilan­co­vat dlou­hou kari­é­ru. Egypt Station roz­hod­ně neu­dě­la Paulově kari­é­ře ostu­du.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,24188 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56530 KB. | 04.07.2022 - 09:25:52