Nejkrásnější zahrada v Litoměřicích

img a289922 w1682 t1501514736

Pokud bychom měli zařa­dit člo­vě­ka z vědec­ké­ho hle­dis­ka, zařa­di­li bychom ho mezi sav­ce, obrat­lov­ce, pri­má­ty… Člověk by se dal ale zařa­dit ješ­tě do jed­né ška­tul­ky. S nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí by tam ale byl sám. Pokud by se k němu nepři­da­li někte­ří dal­ší pri­má­ti. Byla by to ška­tul­ka, kte­rá by nes­la název –  sou­tě­ži­vý.Člověk totiž umí sou­tě­žit napros­to ve všem.Stále se porov­ná­vá s ostat­ní­mi. Porovnává i výsled­ky své prá­ce. A dokon­ce sou­tě­ží i ve svých koníč­cích.

zahrada

·         V roce 2013 byl na lito­mě­řic­ké výsta­vě „Zahrada Čech“ vyhlá­šen prv­ní roč­ník sou­tě­že „Nejkrásnější zahra­da.“
Účelem této sou­tě­že byla pre­zen­ta­ce zahrad­ních archi­tek­tů i zahrad­nic­kých firem. Každý sou­tě­ží­cí dostal k dis­po­zi­ci par­ce­lu o roz­mě­rech devět krát osm met­rů.
·        Vznikaly tak zahra­dy, kte­ré jsou urče­ny k rela­xa­ci i aktiv­ně strá­ve­né­mu času v pří­ro­dě.
Celou sou­těž hod­no­ti­la poro­ta, kte­rá byla slo­že­na ze sed­mi čle­nů.

Soutěž i skvělá zábava

V roce 2016 bylo vyhlá­še­no zají­ma­vé sou­těž­ní téma. „Zahrada všech (ne)smyslů“.Soutěžící se cho­pi­li této pří­le­ži­tos­ti oprav­du oso­bi­tě. Někteří impro­vi­zo­va­li s plas­to­vý­mi lah­ve­mi a jiným recyklo­va­ným mate­ri­á­lem. Právě sou­těž­ní tým, kte­rý pra­co­val s tím­to odpa­dem, zaží­val zají­ma­vé situ­a­ce. Na svůj návrh potře­bo­val sedm set plas­to­vých lah­ví.

Více na Kritiky.cz
Transformers: Fall of Cybertron ...
Uma Thurman, Casey Affleck či James Newton Howard to jsou osobnosti filmového festivalu ve Varech Letošní 52. ročník byl zahájen, jak jinak, než opět v karlovarském hotelu Thermal, kde se po...
Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 % Ing. Jana Skálová, Ph.D., auditorka a daňová poradkyně, se podílela na založení skupiny TPA ...
Over The Hedge (Za plotem) - předobjednávka Over The Hedge je dobrodružná hra na motivy toužebně očekávaného filmu od DreamWorks Animatio...
Vlna doma krášlí i léčí Vlněné doplňky a dekoracedo bytu jsou pro své skvělé vlastnosti prostě stálicemi. Pojďme si...

tryska

o   A tak jeho čle­no­vé obchá­ze­li restau­ra­ce, ale stá­le jich bylo málo.
o   Došlo i na náhle­dy do kon­tej­ne­rů.

Díla, kte­rá nako­nec vznik­la, byla oprav­du netra­dič­ní a veli­ce zají­ma­vá. Už jen samot­né názvy, kte­rý­mi sou­tě­ží­cí svá díla obda­ři­li, hovo­ří za vše. Jednou z oce­ně­ných zahrad byla i ta, kte­rá nes­la název „Popletená zahra­da.“ Další z nich se jme­no­va­la „Jde o úhel pohle­du.“ Vítězná zahra­da byla ta, kte­rá se pre­zen­to­va­la pod názvem „Dešťová zahra­da.“ Výherce uspěl pře­de­vším pro­to, že uměl uká­zat správ­nou ces­tu k recyk­la­ci deš­ťo­vé vody. Což bude do budouc­na jis­tě pří­nos­né.

Více na Kritiky.cz
Guardians of the Galaxy Vol. 2 Trailer na druhý díl Strážců galaxie....
#2087: Komiksový výběr Spider-Man 6: Smrt Jean DeWolffové Komiksový výběr Spider-Man 6: Smrt Jean DeWolffovéVydalo Hachette Fascicoli v pevné vazbě v ro...
Reakce Terminátor: Dark Fate | Hřebíček do rakve terminátorů? ...
Wendy Northcuttová: Darwinovy ceny: nová evoluce Pokud jste někdy toužili získat nějakou celosvětově známou cenu, pak to ale určitě nebyla t...
Holly z Červeného trpaslíka se představí v Praze jako stand-up komik. Přiveze ho projekt Velvet Comedy Představitel Hollyho ze seriálu Červený trpaslík, britský herec Norman Lovett, vystoupí poprv...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Česká architektura16. prosince 2019 Česká architektura Češi si získali ve světě velký věhlas v mnoha odvětvích lidské činnosti. Český člověk je totiž velmi pracovitý. Dokáže spojit manuální zručnost, preciznost informací i tvůrčí […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Renovace zahradního nábytku14. prosince 2019 Renovace zahradního nábytku V každé zahradě, terase a přístřešku se najde místo k sezení. Pod korunami stromů se pěkně hoví na dřevěné lavičce, u ohniště na dřevěných špalcích. Na kryté terase většinou bývá […]
  • Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to!16. prosince 2019 Informace nezatajujte! Nevyplatí se vám to! V momentě, kdy si zřizujete pojistku a neuvedete všechny informace přesně nebo je nějak papírově vylepšíte či naopak některé údaje zase snížíte, můžete si připravit velké budoucí starosti. […]
  • Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou16. ledna 2020 Vánoční úklid efektivně a s co nejmenší námahou Ať už máte úklid rádi či nikoliv, před Vánocemi je potřeba se na to pořádně vrhnout a dát bydlení trochu do kupy. Už jen pro náš dobrý pocit. Takový velký generální úklid vám zase nějakou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Spokojenost na prvním místě24. ledna 2020 Spokojenost na prvním místě Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není […]
  • Co dělat se starým kufrem po babičce?23. února 2020 Co dělat se starým kufrem po babičce? Starý kufr po prarodičích anebo ještě starší se vám může docela dobře hodit. Takové klasické kufry se stávají naprosto nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžeme je využít jako výborný […]
  • Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky20. ledna 2020 Využijte všech výhod, které nabízejí kartotéky Kanceláře, úřady, ordinace lékařů, zde všude můžeme vidět různé druhy kartoték. Díky nim máme vždy pořádek ve všech potřebných dokumentech, takže se nám nikdy nemůže stát, že bychom […]
  • Nejlepší dieta3. ledna 2020 Nejlepší dieta Máte pocit, že jste vyzkoušeli naprosto všechno a nic na vás nefunguje? Pokud je tohle přesně váš případ, tak byste se měli pustit do nějaké diety, která má smysl a opravdu funguje, […]