Kritiky.cz > Recenze knih > Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

2536658 img tri orisky pro popelku libuse safrankova vaclav vorlicek v0

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s krá­lov­nou, kte­ří měli čty­ři děti - tři dce­ry a jed­no­ho syna. Měli však dost stát­nic­kých povin­nos­tí, a když jed­nou muse­li odjet, poru­či­li prin­ci Velenovi, aby své tři sest­ry dob­ře hlí­dal. Ten z toho měl radost, pro­to­že si mys­lel, že svým sestrám bude moci porou­čet a ony budou plnit jeho pří­ka­zy bez reptá­ní - to se však pře­po­čí­tal. Hned prv­ní noc, kdy si šel leh­nout, si sám pro sebe postě­žo­vat, jaká je to s prin­cezna­mi prá­ce. Najednou se mu u okna při­mlou­val cizí muž­ský hlas s tím, že si jed­nu z prin­ce­zen vez­me za ženu a tak to šlo, až půro­vdal všech­ny tři.

Sůl nad zla­to aneb Byl jed­nou jeden král - jeden král měl tři dce­ry - Drahomíru, kte­rá měla ráda zla­to a šper­ky, Zpěvanku, jenž si ceni­la své­ho zla­ta v hrdle a nemlad­ší a nej­hod­něj­ší Marušku. Král byl už sta­rý a tak se roz­ho­dl, že vlá­du ode­vzdá dce­ři, kte­rá ho má nej­ví­ce ráda. Na tuto otáz­ku Drahomíra odpo­vě­dě­la, že jako zla­to, Zpěvanka také jako zla­to, ale to v hrdle a Maruška pro­nes­la, že tatín­ka krá­le milu­je jako sůl. To krá­le roz­lí­ti­lo a Marušku vyhnal z domu s tím, že se má vrá­tit, až se sůl sta­ne vzác­něj­ší než zla­to a dra­hé kame­ní.

O Popelce aneb Tři oříš­ky pro Popelku - obchod­ní­ku Matějovi zemře­la žena a tak si po čase při­ve­dl do sta­ve­ná novou, aby byla mat­kou i jeho dce­ři. Ovšem ta při­šla i se svou vlast­ní a tu Matějovu nemě­la ráda od prv­ní chví­le. Od malič­ka muse­la těž­ce říct a čas­to se ušpi­ni­la, až se jí zača­lo říkat Popelka. Ta i přes špí­nu rost­la do krá­sy, což mace­cha moc dob­ře vidě­la, kdež­to její nevlast­ní sest­ra Dora čím byla star­ší, tím více ošk­li­vě­la a navíc byla i zlá.

Velmi masiv­ní kni­ha, kte­rá obsa­hu­je 24 pohá­dek, jenž byly zfil­mo­vá­ny. Rozhodně se neu­dě­lá chy­ba, když se tato oprav­du vyni­ka­jí­cí pohád­ko­vá kníž­ka poří­dí. Mimo jiné jsou v ní i ilu­stra­ce pří­mo ze zfil­mo­va­ných ver­zí. Obálka bez­vad­ná. Má 352 stran a roz­hod­ně ji dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: kolek­tiv
  • Žánr: pohád­ka
  • Nakladatelství: XYZ
  • Datum vydá­ní: 08. 11. 2018
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,06175 s | počet dotazů: 223 | paměť: 51102 KB. | 07.05.2021 - 06:26:24
X