Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

2536658 img tri orisky pro popelku libuse safrankova vaclav vorlicek v0
2536658 img tri orisky pro popelku libuse safrankova vaclav vorlicek v0

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s krá­lov­nou, kte­ří měli čty­ři děti - tři dce­ry a jed­no­ho syna. Měli však dost stát­nic­kých povin­nos­tí, a když jed­nou muse­li odjet, poru­či­li prin­ci Velenovi, aby své tři sest­ry dob­ře hlí­dal. Ten z toho měl radost, pro­to­že si mys­lel, že svým sestrám bude moci porou­čet a ony budou plnit jeho pří­ka­zy bez reptá­ní - to se však pře­po­čí­tal. Hned prv­ní noc, kdy si šel leh­nout, si sám pro sebe postě­žo­vat, jaká je to s prin­cezna­mi prá­ce. Najednou se mu u okna při­mlou­val cizí muž­ský hlas s tím, že si jed­nu z prin­ce­zen vez­me za ženu a tak to šlo, až půro­vdal všech­ny tři.

Sůl nad zla­to aneb Byl jed­nou jeden král - jeden král měl tři dce­ry - Drahomíru, kte­rá měla ráda zla­to a šper­ky, Zpěvanku, jenž si ceni­la své­ho zla­ta v hrdle a nemlad­ší a nej­hod­něj­ší Marušku. Král byl už sta­rý a tak se roz­ho­dl, že vlá­du ode­vzdá dce­ři, kte­rá ho má nej­ví­ce ráda. Na tuto otáz­ku Drahomíra odpo­vě­dě­la, že jako zla­to, Zpěvanka také jako zla­to, ale to v hrdle a Maruška pro­nes­la, že tatín­ka krá­le milu­je jako sůl. To krá­le roz­lí­ti­lo a Marušku vyhnal z domu s tím, že se má vrá­tit, až se sůl sta­ne vzác­něj­ší než zla­to a dra­hé kame­ní.

O Popelce aneb Tři oříš­ky pro Popelku - obchod­ní­ku Matějovi zemře­la žena a tak si po čase při­ve­dl do sta­ve­ná novou, aby byla mat­kou i jeho dce­ři. Ovšem ta při­šla i se svou vlast­ní a tu Matějovu nemě­la ráda od prv­ní chví­le. Od malič­ka muse­la těž­ce říct a čas­to se ušpi­ni­la, až se jí zača­lo říkat Popelka. Ta i přes špí­nu rost­la do krá­sy, což mace­cha moc dob­ře vidě­la, kdež­to její nevlast­ní sest­ra Dora čím byla star­ší, tím více ošk­li­vě­la a navíc byla i zlá.

Velmi masiv­ní kni­ha, kte­rá obsa­hu­je 24 pohá­dek, jenž byly zfil­mo­vá­ny. Rozhodně se neu­dě­lá chy­ba, když se tato oprav­du vyni­ka­jí­cí pohád­ko­vá kníž­ka poří­dí. Mimo jiné jsou v ní i ilu­stra­ce pří­mo ze zfil­mo­va­ných ver­zí. Obálka bez­vad­ná. Má 352 stran a roz­hod­ně ji dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: kolek­tiv
  • Žánr: pohád­ka
  • Nakladatelství: XYZ
  • Datum vydá­ní: 08. 11. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74524 s | počet dotazů: 230 | paměť: 56237 KB. | 29.05.2022 - 13:47:09