Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být

2536658 img tri orisky pro popelku libuse safrankova vaclav vorlicek v0
2536658 img tri orisky pro popelku libuse safrankova vaclav vorlicek v0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s krá­lov­nou, kte­ří měli čty­ři děti - tři dce­ry a jed­no­ho syna. Měli však dost stát­nic­kých povin­nos­tí, a když jed­nou muse­li odjet, poru­či­li prin­ci Velenovi, aby své tři sest­ry dob­ře hlí­dal. Ten z toho měl radost, pro­to­že si mys­lel, že svým sestrám bude moci porou­čet a ony budou plnit jeho pří­ka­zy bez reptá­ní - to se však pře­po­čí­tal. Hned prv­ní noc, kdy si šel leh­nout, si sám pro sebe postě­žo­vat, jaká je to s prin­cezna­mi prá­ce. Najednou se mu u okna při­mlou­val cizí muž­ský hlas s tím, že si jed­nu z prin­ce­zen vez­me za ženu a tak to šlo, až půro­vdal všech­ny tři.

Sůl nad zla­to aneb Byl jed­nou jeden král - jeden král měl tři dce­ry - Drahomíru, kte­rá měla ráda zla­to a šper­ky, Zpěvanku, jenž si ceni­la své­ho zla­ta v hrdle a nemlad­ší a nej­hod­něj­ší Marušku. Král byl už sta­rý a tak se roz­ho­dl, že vlá­du ode­vzdá dce­ři, kte­rá ho má nej­ví­ce ráda. Na tuto otáz­ku Drahomíra odpo­vě­dě­la, že jako zla­to, Zpěvanka také jako zla­to, ale to v hrdle a Maruška pro­nes­la, že tatín­ka krá­le milu­je jako sůl. To krá­le roz­lí­ti­lo a Marušku vyhnal z domu s tím, že se má vrá­tit, až se sůl sta­ne vzác­něj­ší než zla­to a dra­hé kame­ní.

O Popelce aneb Tři oříš­ky pro Popelku - obchod­ní­ku Matějovi zemře­la žena a tak si po čase při­ve­dl do sta­ve­ná novou, aby byla mat­kou i jeho dce­ři. Ovšem ta při­šla i se svou vlast­ní a tu Matějovu nemě­la ráda od prv­ní chví­le. Od malič­ka muse­la těž­ce říct a čas­to se ušpi­ni­la, až se jí zača­lo říkat Popelka. Ta i přes špí­nu rost­la do krá­sy, což mace­cha moc dob­ře vidě­la, kdež­to její nevlast­ní sest­ra Dora čím byla star­ší, tím více ošk­li­vě­la a navíc byla i zlá.

Velmi masiv­ní kni­ha, kte­rá obsa­hu­je 24 pohá­dek, jenž byly zfil­mo­vá­ny. Rozhodně se neu­dě­lá chy­ba, když se tato oprav­du vyni­ka­jí­cí pohád­ko­vá kníž­ka poří­dí. Mimo jiné jsou v ní i ilu­stra­ce pří­mo ze zfil­mo­va­ných ver­zí. Obálka bez­vad­ná. Má 352 stran a roz­hod­ně ji dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: kolek­tiv
  • Žánr: pohád­ka
  • Nakladatelství: XYZ
  • Datum vydá­ní: 08. 11. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,77782 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61335 KB. | 28.05.2023 - 18:45:01