Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den

nejjednodussi recepty

Přejete si uva­řit zdra­vé a dob­ré jíd­lo z dostup­ných suro­vin a nestrá­vit u toho celý den? Tak to jste na správ­né adre­se. Tomáš Kosačík a Lucie Kosačíková jsou auto­ři nové kuchař­ky s názvem Nejjednodušší recep­ty. Pusťte se do vaře­ní a vykouz­le­te chut­né a zdra­vé dob­ro­ty, kte­ré budou chut­nat vám i celé vaší rodi­ně. 

Tato kuchař­ka je pokra­čo­vá­ním kni­hy Nejjednoduššího plá­nu na 29 dní a záro­veň samo­stat­nou kuchař­kou. Kniha Břicháč Tom pat­ří k nej­ob­lí­be­něj­ším kuchař­ským kni­hám u nás. Prodalo se přes 500 000 výtis­ků a zís­ka­ly něko­lik oce­ně­ní čes­ký best­seller. Díky této kuchař­ce potře­bu­je­te pou­ze pár běž­ných suro­vin a výbor­né a zdra­vé jíd­lo je na sto­le. Tato uži­teč­ná kuchař­ka šet­ří čas a pomů­že vám kaž­dý den v kuchy­ni při­pra­vit chut­né jíd­lo. Jelikož mám moc ráda vaře­ní a peče­ní z dostup­ných suro­vin Kuchařka Nejjednodušší recep­ty byla jas­ná vol­ba. Hned jsem se do ní zami­lo­va­la.

Tato pub­li­ka­ce je inspi­ra­cí pro vaše všed­ní i nevšed­ní vaře­ní. Najdete zde recep­ty na maso­vé vari­a­ce, ryby, zele­ni­no­vé pokr­my, ale i slad­ké a sla­né dob­ro­ty. Hned na začát­ku kuchař­ky vám budou k dis­po­zi­ci rady, kde nakou­pit vhod­né suro­vi­ny, jaké vlast­ně bude­te potře­bo­vat, dále jak při­pra­vit ty nej­ú­žas­něj­ší pokr­my. Recepty budou vyho­vo­vat lidem, kte­ří drží bezlep­ko­vou či bez­lak­tó­zo­vou die­tu. Dále jsou tyto recep­ty sesta­ve­ny tak, aby pokr­my byly leh­čí, stra­vi­tel­něj­ší a obsa­ho­va­ly méně masa.

Heslem této kni­hy je:

“ JÍST HEZKY A TAK, ABY NÁM PO JÍDLE BYLO DOBŘE.“

Autoři se zabý­va­jí také pro­ble­ma­ti­kou, jak vlast­ně jíst, jaké por­ce, co jíst, jak se stra­vo­vat pod­le typu naší akti­vi­ty a mno­ho dal­ších zají­ma­vos­tí.

Na jaké pokr­my se může­te těšit a při­pra­vit si je? Např. maso­vé vari­a­ce a to: kuře na pap­ri­ce, far­mář­ské bram­bo­ry, hově­zí kulič­ky v raj­ča­to­vé omáč­ce, krůtí kous­ky na raj­ča­tech, gyros s hra­nol­ka­mi, panen­ku s mrkví a hou­ba­mi nebo kuře­cí špa­líč­ky na hruš­kách. Dále zele­ni­no­vé pokr­my jako jsou bro­ko­li­co­vé těs­to­vi­ny, noky s cot­tage sýrem, dýňo­vé kar­be­nát­ky, či zele­ni­no­vé kari s rýží. Ze slad­kých dob­rot zde nalez­ne­te recep­ty na sní­da­ňo­vý per­ník, zdra­vý pudink nebo corn fla­kes muf­fi­ny.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o Steam klíč Vyhlašujeme soutěž o Steam klíč Trvání soutěže 11.11. - 18.11.2016. Klíč získá autor ne...
60 sekund Randall (Nicolas Cage) měl svoje řemeslo, dělal ho dobře a s láskou.A taky ho to bavilo.Místo ...
Ant-Man - O tvůrcích ...
Terminátor: Temný osud Tento rok bude mít premiéru další Terminator. V režii Tima Millera, který se proslavil Deadpoo...
Vykolejená | Trainwreck [45%] Judd Apatow patří minimálně v Americe mezi komediální komerční jistoty. Jeho komedie, ať ji...

Publikace se mě moc líbi­la a roz­hod­ně bych ji dopo­ru­či­la všem, co rádi vaří, mají zahrád­ku, chtě­jí se něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět a není jim lhos­tej­né, co jí a pijí. Velké plus dávám kni­ze za boha­tou foto­ga­le­rii a dále za to, že je skvě­lé, mít pohro­ma­dě, v tak uce­le­né for­mě tako­vé­to množ­ství recep­tů a zají­ma­vos­tí o jíd­le. Velké plus dávám za to, že kuchař­ka obsa­hu­je bezlep­ko­vé a bez­lak­tó­zo­vé recep­ty, jeli­kož můj mlad­ší syn teď drží bez­lak­tó­zo­vou die­tu a vel­mi oce­ňu­ji inspi­ra­ce pro jeho kaž­do­den­ní vaře­ní, kte­ré není vždy jed­no­du­ché. Tato kni­ha by roz­hod­ně nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né rodi­ny. Stojí za ten záži­tek si ji něko­li­krát jen tak pro­hléd­nout a čer­pat z ní inspi­ra­ce. Co bude dnes dob­ré­ho?

Kuchařka je urče­na všem, kte­ří chtě­jí zdra­vě jíst, zhub­nout a udr­žet si váhu a nejen pro ně.

Autor: Mgr. Tomáš Kosačík, Ing. Lucie Kosačíková

Žánr: kuchař­ka

Počet stran: 270

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-270-6963-7

 

 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […]
  • Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec2. prosince 2019 Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec Lámete si hlavu, co dobrého může vaše dítě či váš partner pokud má bezlepkovou či bezlaktózovou dietu? Dozvěděli jste se právě tuto diagnózu a nevíte, jak s touto informací naložit a co si […]
  • 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce26. května 2017 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce Slibuju na vlastní kožich!  Třicet šest receptů, které kvalitně položí základy tvůrčí a inspirující vegetariánské kuchyně. Které oživí jakoukoliv kuchyni, nějakým vegetariánstvím možná ani […]
  • DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.10. února 2019 DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně. Pro všechny milovníky medu je tato kniha "Medová kuchařka" s více než 160 recepty jako dělaná. Kromě autorkou vyzkoušených receptů na velké množství dobrot, kde je z jednou složek […]
  • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
  • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
  • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
  • Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí29. ledna 2020 Co se děje, když se děje počasí - úžasná kniha o všech podobách počasí Proč fouká vítr? Odkud se bere sníh? Co je to jinovatka? Proč sníh křupe pod nohama? Co je to Cirrus, Stratus nebo Cumulus? Na tyto otázky a ještě mnohem více vám odpoví kniha Sabiny […]
  • Moje první opravdová kuchařka2. ledna 2020 Moje první opravdová kuchařka Ráda bych se s vámi podělila u čtenářský zážitek z kuchařky mladé autorky Ájy Dokoupilové, která je opravdu raritou na knižním trhu. Tato kuchařka je určena všem, kdo začíná vařit. Je […]
  • Objevuj s puzzle: Česká republika14. října 2019 Objevuj s puzzle: Česká republika Hledáte originální dárek pro své děti? Zajímá vás historie naší vlasti a chcete si složit puzzle a přitom se mnoho dozvědět? Jana Jůzlová je autorkou zajímavé  publikace Objevuj s puzzle: […]