Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Nejhorší obavy(Sum Of All Fears)

Nejhorší obavy(Sum Of All Fears)

„27000 nuk­le­ár­ních zbra­ní. Jedna z nich chy­bí.“ Aneb B.Affleck a M.Freeman ve špi­o­náž­ním dra­ma­tu pod­le kni­hy T.Clancyho.

Proč by někdo vyrá­běl pota­jí jader­nou bom­bu, když jich má „doma“ hro­ma­du? Dala by se pře­ce pro­pa­šo­vat v kuf­ru auta! Co se sta­ne, když ji ten někdo odpá­lí ve Spojených stá­tech ame­ric­kých? Radši na to nemys­le­te.

Říká se, že 20.století bylo sou­bo­jem mezi komu­nis­mem a kapi­ta­lis­mem, že fašis­mus bylo jen jakési škyt­nu­tí. Fašismus byl jen virem, kte­rý potře­bo­val sil­né­ho nosi­te­le. Ovšem ve 21.století, době inter­ne­tu, je svět men­ší. A fašis­mus pře­stal být pou­hým virem. Neonacisti a dal­ší podob­né sku­pi­ny se spo­ju­jí. Německo může usku­teč­nit své plá­ny z 2.světové vál­ky. Je ale zřej­mé, že se nemů­že potý­kat s Ruskem a Amerikou. Proč je tedy nene­chat, aby se zni­či­li navzájem?…Tak tím­to se řídí němec­ký poli­tik Dressler, jehož kdy­si z par­la­men­tu vyho­di­li, kvů­li tomu, že se zastá­val nacis­tů. Nyní má šan­ci na úspěch…

Vztahy mezi Amerikou a Ruskem nejsou zrov­na nej­lep­ší. Americe se nelí­bí jak nový rus­ký pre­zi­dent Nemerov(Ciaran Hinds) řeší situ­a­ci v Čečensku. Pak při­jde neče­ka­ná udá­lost – Rusko na Čečensko zaú­to­čí che­mic­kou zbra­ní, 80% oby­va­tel měs­ta Groznyj umí­rá. Vztah mezi Amerikou a Ruskem je prak­tic­ky na bodu mra­zu. Jack Ryan( Ben Affleck)věří, že Nemerov pří­kaz k bom­bar­do­vá­ní nevy­dal. Otázkou však je, zda pře­svěd­čí ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Fowlera a zby­tek štá­bu.

Přichází Dresslerova chví­le. Využívá nyněj­ší vzá­jem­né kri­ti­ky Ruska a Ameriky – hod­lá odpá­lit jader­nou bom­bu v ame­ric­kém Baltimoru. Ryanův závod s časem začí­ná!

Režisér Phil Alden Robinson nám ve 132 minu­tách při­ná­ší vel­kou dáv­ku napě­tí se spous­tou zná­mých her­ců. V dra­ma­tu Nejhorší oba­vy uvi­dí­me opět hrdi­nu fil­mů Hon na ponor­ku, Vysoká hra patri­o­tu a Jasné nebez­pe­čí, Jacka Ryana. Tentokrát v nejmlad­ším kabá­tě. Jeho před­chůd­ci byli hvězdy Harrison Ford(Vysoká hra patri­o­tů, Jasné nebez­pe­čí) a Alec Baldwin(Hon na ponor­ku). Ben Affleck odve­dl roz­hod­ně dobrou prá­ci a mys­lím že „jeho“ Ryan se mezi těmi star­ší­mi neztra­tí.

  • Zátopek – Recenze – 80%23. srpna 2021 Zátopek – Recenze – 80% Očekávaný sportovní snímek režiséra a scenáristy Davida Ondříčka (Samotáři, Ve stínu) o československém běžci Emilu Zátopkovi se stal zahajovacím filmem karlovarského filmového festivalu, […] Posted in Filmové recenze
  • Shazam! - nejsilnější kladný hrdina DC - má první trailer27. července 2018 Shazam! - nejsilnější kladný hrdina DC - má první trailer V roce 2019 bude mít ve kinech premiéru komiksový film  Shazam! Je silnější než Superman, je mladší než Batman, hlavně je to teeneger. O filmu Billy pracuje jako reportér v rádiu. Potká […] Posted in Trailery
  • Smrtihlav11. listopadu 2003 Smrtihlav so 15.11 - Nova 1.20 John Murdoch (Rufus Sewell) se probudil v v hotelovém pokoji.Nevěděl jak se tam dostal, a na nic si nepamatoval.Za to ho tížil výskyt mrtvé dívky v tomtéž […] Posted in TV Recenze
  • Final flight of the Osiris27. května 2003 Final flight of the Osiris Několik epizod Animatrixu si můžete stáhnout a jednu jedinou můžete vidět, aniž by jste odešli z domova, několik minut po páteční půnoci jde Osirisův poslední let, což je díl Animatrixu a […] Posted in TV Recenze
  • Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze6. září 2017 Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze Už koncem srpna se rozběhla 135. sezona Národního divadla v Praze a umělecké soubory připravují celkem 21 premiér. Umělecký soubor opery Národního divadla jich připravuje 9 a z toho 4 […] Posted in Hudba
  • Vnitřní kompas7. prosince 2016 Vnitřní kompas Lidé neklopýtají na horách, zakopávají na kamenech. (Hindustánské přísloví) Co vás udržuje ve správném směru? Jaký kompas jste si vybrali, aby vás vedl životem? Souvisí vaše rozhodnutí jen […] Posted in Domácí rady
  • Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY18. května 2018 Deadpool 2 - JACK KESY coby BLACK TOM CASSIDY             Jack Kesy hraje Black Tom Cassidy, jednoho ze spoluvěznů ve vězení pro mutanty, kde všichni mutanti musí nosit speciální obojek, aby nemohli používat své schopnosti. Má dredy a […] Posted in Speciály
  • Kingsman: Tajná služba - O FILMU16. února 2015 Kingsman: Tajná služba - O FILMU Kingsman: Tajná služba si s vtipem dobírá namyšlenost špionážního žánru. Vypráví příběh o špionu gentlemanovi, který vezme obyčejné dělnické dítě pod svá ochranná křídla a vyškolí ho v […] Posted in Speciály
  • Pád do tmy –13. dubna 2008 Pád do tmy – Pád do tmy – Recenze 11.September.2007 DVD Autor: Andrea Zahradníková […] Posted in Recenze
  • Taron Egerton si zahraje tvůrce hry Tetris Henka Rogerse v...23. července 2020 Taron Egerton si zahraje tvůrce hry Tetris Henka Rogerse v... Taron Egerton si zahraje tvůrce hry Tetris Henka Rogerse v biografii jménem Tetris v režii Jona S. Bairda (Sviňák, Stan a Ollie) Posted in Krátké filmové aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,81634 s | počet dotazů: 241 | paměť: 53187 KB. | 27.09.2021 - 05:09:40