Kritiky.cz > Články > Nejhorší obavy(Sum Of All Fears)

Nejhorší obavy(Sum Of All Fears)

„27000 nuk­le­ár­ních zbra­ní. Jedna z nich chy­bí.“ Aneb B.Affleck a M.Freeman ve špi­o­náž­ním dra­ma­tu pod­le kni­hy T.Clancyho.

Proč by někdo vyrá­běl pota­jí jader­nou bom­bu, když jich má „doma“ hro­ma­du? Dala by se pře­ce pro­pa­šo­vat v kuf­ru auta! Co se sta­ne, když ji ten někdo odpá­lí ve Spojených stá­tech ame­ric­kých? Radši na to nemys­le­te.

Říká se, že 20.století bylo sou­bo­jem mezi komu­nis­mem a kapi­ta­lis­mem, že fašis­mus bylo jen jakési škyt­nu­tí. Fašismus byl jen virem, kte­rý potře­bo­val sil­né­ho nosi­te­le. Ovšem ve 21.století, době inter­ne­tu, je svět men­ší. A fašis­mus pře­stal být pou­hým virem. Neonacisti a dal­ší podob­né sku­pi­ny se spo­ju­jí. Německo může usku­teč­nit své plá­ny z 2.světové vál­ky. Je ale zřej­mé, že se nemů­že potý­kat s Ruskem a Amerikou. Proč je tedy nene­chat, aby se zni­či­li navzájem?…Tak tím­to se řídí němec­ký poli­tik Dressler, jehož kdy­si z par­la­men­tu vyho­di­li, kvů­li tomu, že se zastá­val nacis­tů. Nyní má šan­ci na úspěch…

Vztahy mezi Amerikou a Ruskem nejsou zrov­na nej­lep­ší. Americe se nelí­bí jak nový rus­ký pre­zi­dent Nemerov(Ciaran Hinds) řeší situ­a­ci v Čečensku. Pak při­jde neče­ka­ná udá­lost – Rusko na Čečensko zaú­to­čí che­mic­kou zbra­ní, 80% oby­va­tel měs­ta Groznyj umí­rá. Vztah mezi Amerikou a Ruskem je prak­tic­ky na bodu mra­zu. Jack Ryan( Ben Affleck)věří, že Nemerov pří­kaz k bom­bar­do­vá­ní nevy­dal. Otázkou však je, zda pře­svěd­čí ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Fowlera a zby­tek štá­bu.

Přichází Dresslerova chví­le. Využívá nyněj­ší vzá­jem­né kri­ti­ky Ruska a Ameriky – hod­lá odpá­lit jader­nou bom­bu v ame­ric­kém Baltimoru. Ryanův závod s časem začí­ná!

Režisér Phil Alden Robinson nám ve 132 minu­tách při­ná­ší vel­kou dáv­ku napě­tí se spous­tou zná­mých her­ců. V dra­ma­tu Nejhorší oba­vy uvi­dí­me opět hrdi­nu fil­mů Hon na ponor­ku, Vysoká hra patri­o­tu a Jasné nebez­pe­čí, Jacka Ryana. Tentokrát v nejmlad­ším kabá­tě. Jeho před­chůd­ci byli hvězdy Harrison Ford(Vysoká hra patri­o­tů, Jasné nebez­pe­čí) a Alec Baldwin(Hon na ponor­ku). Ben Affleck odve­dl roz­hod­ně dobrou prá­ci a mys­lím že „jeho“ Ryan se mezi těmi star­ší­mi neztra­tí.

  • Gayle Formanová - Znovu já15. prosince 2017 Gayle Formanová - Znovu já Maribeth Kleinová je úspěšná matka, manželka a redaktorka oblíbeného časopisu. Kromě toho je taky perfekcionistka, která musí mít vše dokonale naplánované, a jediné, čemu se věnuje, jsou […] Posted in Recenze knih
  • Z EA se stává lídr v oblasti závodních her. Codemasters...18. února 2021 Z EA se stává lídr v oblasti závodních her. Codemasters... Z EA se stává lídr v oblasti závodních her. Codemasters (F1, DiRT, F1, GRID a WRC do roku 2023) a Slightly Mad Studios (Project Cars) nyní oficiálně patří pod Electronic Arts. Cena […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět3. srpna 2017 Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět Chystáte se na pohovor, máte vystupovat na konferenci nebo vás čeká proslov? Chcete lépe poznat lidi kolem vás? Máte přátele, obchodní partnery, spolupracovníky nebo děti, na které chcete […] Posted in Recenze knih
  • Clona -4. června 2009 Clona - Clona - Recenze 24.4.2008 premiera-tydne Přečteno: 89 krát […] Posted in Recenze
  • ČTVRTEK 31. 5.31. května 2012 ČTVRTEK 31. 5. Program Didi the Dragon, program s výukou angličtiny pro předškoláky 9.00, Otrokovická beseda, Otrokovice   Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, […] Posted in Články
  • Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70%17. března 2014 Přežijí jen milenci / Only Lovers Left Alive - 70% Film, který nese v originále název Only lovers left Alive by mohl neinformovaný divák očekávat krásné romantické melodrama, které by se odehrávalo u nějakého nádherně azurového jezera, […] Posted in Filmové recenze
  • Xcomovka Othercide vychází na PlayStation 4, Xbox One,...29. července 2020 Xcomovka Othercide vychází na PlayStation 4, Xbox One,... Xcomovka Othercide vychází na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch a Microsoft Windows. Dostupná je za €35 (918 Kč). Posted in Krátké herní aktuality
  • Robert Galbraith: Hedvábník9. června 2016 Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká že je zápletka tentokrát? Podivínský spisovatel Owen Quine se ztratí, a tak si jeho žena najme soukromého […] Posted in Recenze knih
  • Kurs potápění - kniha29. června 2017 Kurs potápění - kniha V jedné místnosti stoí jedna žena, která se chystá psát do novin, ale ne jen tak něco ledajakého. Je rozhodnutá napsat svoji rodinnou historii, o které však toho moc neví. Na stěně visí […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší filmy o běhání16. srpna 2015 Nejlepší filmy o běhání Vždy když nějaký text začíná slovy "nejlepší o...", popřípadě "nejlepší z...", tak je to trochu ošidné a čtenářka/čtenář by měl být připraven na kdovíjakou záludnost. Všechny žebříčky jsou […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,67963 s | počet dotazů: 211 | paměť: 49931 KB. | 11.04.2021 - 17:17:33