Nejen Raymonda, ale i Rudyho má každý rád. Česká televize zadaptuje populární americký sitkom.

Česká tele­vi­ze zís­ka­la prá­va na lokál­ní adap­ta­ci oblí­be­né­ho ame­ric­ké­ho sit­ko­mu Raymonda má kaž­dý rád. V hlav­ních  rolích se obje­ví Saša Rašilov, Jitka Schneiderová, David Novotný, Pavel Zedníček a Eva Holubová. Natáčení dva­nác­ti­díl­né­ho seri­á­lu začne ješ­tě letos a na obra­zov­kách České tele­vi­ze se obje­ví na pod­zim příští­ho roku.

„Raymonda má kaž­dý rád je rodin­ný sit­kom urče­ný širo­ké­mu spek­tru pub­li­ka,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jan Štern, v jehož tvůr­čí pro­du­cent­ské sku­pi­ně seri­ál vzni­ká, a dopl­ňu­je: „Odráží totiž situ­a­ci typic­kou pro mno­ho čes­kých rodin: rodi­če se v domác­nos­tech svých dětí cho­va­jí jako doma a býva­jí až pře­hna­ně  sta­rost­li­ví. Diváci se pro­to do kůže Raymonda ali­as Rudyho jis­tě  rych­le vcí­tí. Věřím, že si Rudyho i s celou jeho rodi­nou oblí­bí.“

Sitkom Raymonda má kaž­dý rád byl dopo­sud úspěš­ně zadap­to­ván tele­viz­ní­mi sta­ni­ce­mi zemí Blízkého výcho­du, v Polsku, Izraeli a v Rusku, kde se seri­ál setkal s vel­kým ohla­sem.

„Se svý­mi uni­ver­zál­ní­mi téma­ty man­žel­ské­ho sou­ži­tí, sou­ro­ze­nec­ké riva­li­ty a rodin­né­ho pro­ple­ten­ce švagrů a tchýní je sit­kom Raymonda má kaž­dý rád ide­ál­ní pro lokál­ní adap­ta­ce,“ domní­vá se výkon­ný vice­pre­zi­dent Sony Pictures Television Jeff Lerner a pokra­ču­je: „Tato skvě­lá show si našla ces­tu k pub­li­ku mno­ha národ­nos­tí a my se těší­me, že do naší ros­tou­cí ‚rodi­ny‘  Raymondových při­by­de i Česká repub­li­ka.“ .

Komediální seri­ál zob­ra­zu­jí­cí kaž­do­den­ní život a sta­ros­ti spor­tov­ní­ho novi­ná­ře Raymonda Barona, jehož rodin­ný život by pro­bí­hal vcel­ku nor­mál­ně, jen kdy­by v domě přes uli­ci neži­li jeho rodi­če a star­ší bra­tr , vysí­la­la tele­vi­ze CBS v letech 1996 až 2005 a byl něko­li­krát oce­něn cena­mi Emmy.

  • Plakát k animáku od studia Disney Raya and the Last Dragon, který zítra též dostane svůj první trailer20. října 2020 Plakát k animáku od studia Disney Raya and the Last Dragon, který zítra též dostane svůj první trailer Plakát k animáku od studia Disney Raya and the Last Dragon, který zítra též dostane svůj první trailer Posted in Krátké filmové aktuality
  • Všechno nejlepší, Bene!15. srpna 2017 Všechno nejlepší, Bene! Dnes slaví své pětačtyřicáté narozeniny jeden z mých největších oblíbenců, slavný hollywoodský herec a režisér Ben Affleck. Pojďme si při této slavnostní příležitosti připomenout deset […] Posted in Kritický Klub
  • Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“5. července 2018 Transporter: The Series - Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“ Frank Martin: „Dopravím ho tam, ale jen v případě, že mě to necháte udělat po mém.“ Jockey: „A to je jak přesně?“ Frank Martin: „Tak, že neřeknu živé duši, jak to přesně […] Posted in TV Recenze
  • Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara?16. ledna 2016 Získá letos Leonardo DiCaprio vysněného Oscara? Leonardo DiCaprio má letos našlápnuto k získání vysněného oscara, díky hlavní roli ve filmu Revenant – Zmrtvýchvstání. Štěstěna mu však doposud nebyla v případě tohoto ocenění příliš […] Posted in Články
  • Soudný den -18. června 2007 Soudný den - Soudný den - Recenze 16.5.2008 recenze Přečteno: 89 krát […] Posted in Recenze
  • Kinsey17. června 2005 Kinsey Životopisný film, jehož hlavní postavou je profesor Alfred Kinsey, který se v první polovině 20. století proslavil otevřenou studií lidské sexuality. Roli Alfreda Kinseyho ztvárnil Liam […] Posted in Filmové recenze
  • SPA - VAX 4:017. ledna 2017 SPA - VAX 4:0 Blahopřejeme pražskému týmu HC Sparta k postupu do finále Champions Hockey League! https://www.youtube.com/watch?v=nM4Le3-uVPc https://www.youtube.com/watch?v=3uClxgJOFtY Posted in Videa
  • Miláček15. listopadu 2017 Miláček  „Dýchat, spát, pít, jíst, pracovat, snít – všechno, co děláme – znamená umírat. I žít nakonec znamená umírat!“ (str. 123) Autor: Guy de Maupassant 356 stran Nakladatelství […] Posted in Knihy k maturitě
  • Závislost na pivu8. června 2020 Závislost na pivu Pivo je velmi oblíbený alkoholický nápoj. Několik lahví může zmírnit stres po pracovním dni. Ale brzy se stane zvykem a člověk se nemůže uvolnit, aniž by vypil svou oblíbenou tekutinu. V […] Posted in Zdraví
  • Underworld: Evolution9. března 2006 Underworld: Evolution Tak už přišlo do kin další pokračování úspěšného snímku, tentokrát upírské mytologie Underworld, který pojednává o bojích mezi upíry a vlkodlaky , kteří se podle záměru filmu jmenují […] Posted in Filmové recenze


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,06348 s | počet dotazů: 212 | paměť: 40160 KB. | 25.11.2020 - 04:23:22